Absolventky ÚSS obsadily přední příčky v soutěži o cenu rektora UP za nejlepší vědeckou práci magisterských studijních programů

Zlaté či stříbrné medaile nejen ze ZOH aneb ÚSS nemůže být pozadu!

Pokud jste si během dlouhých a deštivých listopadových dnů v rámci prevence nastupující
deprese „projížděli“ webové stránky UP, mohli jste zaregistrovat, že byla vypsána výzva
týkající se zapojení studentů do soutěže o cenu rektora UP za nejlepší vědeckou
nebo uměleckou práci bakalářských a magisterských studijních programů či o cenu rektora
pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2017. Do této soutěže se mohl přihlásit
téměř každý student, který v předchozím roce úspěšně obhájil svoji závěrečnou práci.
Daná informace nenechala „chladnými“ ani některé doktorandky z našeho ústavu, které
se do soutěže rády zapojily a s napětím sledovaly její vývoj. Získání ceny rektora představuje
dlouhodobý proces od podání přihlášky, přes zasedání odborné komise, rozhodnutí
o ocenění až po samotné předání cen a případné autogramy, které mohou ocenění rozdávat
na potkání všem svým obdivovatelům. Ve středu 21. února 2018 nastal konečně den „D“,
v tomto případě tedy spíše den „PCR“ = předávání cen rektora v nové aule na Pedagogické
fakultě UP. Oceněno bylo celkem 47 studentů z různých fakult UP. V soutěži o cenu rektora
UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci bakalářských a magisterských studijních
programů se ÚSS „prodral“ až na medailové příčky. Díky precizně zpracovaným a akademicky
přínosným diplomovým pracím obsadily pomyslné stupínky vítězství také naše doktorandky –
Mgr. Tereza Klvaňová (1. místo) a Mgr. Bianka Hudcová (2. místo).
Oceněné doktorandky by rády jmenovitě poděkovaly panu doktoru Janu Chrastinovi za jeho
otevřený přístup k jejich tématu, odborné vedení, cenné rady, objektivní kritiku, lidský zájem
a osobní obohacení, protože ani ten nejlepší sportovec nemůže vyhrát bez plné důvěry
a komplexní podpory svého trenéra.