Zrušení termínu VIII. speciálněpedagogických dní

Milé kolegyně, kolegové,
termín  konference 24. a 25. března se ruší z důvodu nebezpečí šíření infekce koronaviru. 

Bude stanoven náhradní termín, o kterém budou všichni včas informováni, předpokládaný termín je konec září  nebo začátek října 2020.

Eva Souralová, Jiří Langer, Miluše Hutyrová