Dlouhodobá pracovní neschopnost ředitelky ÚSS – doc. Evy Souralové

Po dobu pracovní neschopnosti doc. Evy Souralové (od 3. 12. 2018 – do odvolání) se v záležitostech patřících do její působnosti obracejte, prosím, na jejího statutárního zástupce – doc. Jiřího Langera.