Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS:   23. dubna 2019 do 12.00 hod.

Termín podání přihlášky na studijní oddělení:   23. dubna 2019 do 12.00 hod.

Termín zkoušek na ÚSS:  23. dubna 2019 do 12.00 hod.

Přihláška musí být na studijní oddělení podána v písemné podobě a vlastnoručně podepsaná.

Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat stejně jako na běžné zkoušky. O všech těchto krocích budou zasílány informace na hromadné e-maily studijních skupin.

Uzávěrka přihlášek: 23. dubna 2019 do 12.00 hod. – rozhoduje datum podání vytištěné přihlášky na studijním oddělení. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!!!