Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS: 5. 12. 2023 do 12:00 hod.

Termín podání přihlášky na studijní oddělení: 5. 12. 2023 do 12:00 hod.

Termín zkoušek na ÚSS: od 22. 1. do 26. 1. 2024 a od 29. 1. do 2. 2. 2024

Přihláška musí být na studijní oddělení podána ELEKTRONICKY (naskenovaná s vlastnoručním podpisem) nejpozději do 5. 12. 2023 do 12 hodin. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!

Před podáním přihlášky na studijní oddělení nezapomeňte zkontrolovat správnost údajů, zejména to, zda máte v přihlášce uvedeny všechny SZZ předměty, na které se hlásíte

Podání přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou informace zveřejňovány na webu USS: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Seznamte se s Metodickým návodem pro odevzdávání kvalifikačních prací s účinností od 1. 9. 2022 a s vnitřní normou UP R-B-17/08-ÚHZ01 Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění):  R-B-17-08-UZ01.indd (upol.cz).

Před odevzdáním přihlášky si zkontrolujte osobní údaje ve STAGu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE UKONČENO