Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS:  10. července 2020 do 12:00 hod. 

Termín podání přihlášky na studijní oddělení:  10. července 2020 do 12:00 hod. 

Termín zkoušek na ÚSS: od 24. 8. do 28. 8. 2020 a od 31. 8. do 4. 9. 2020

Přihláška musí být na studijní oddělení podána v písemné podobě a vlastnoručně podepsaná.

Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat stejně jako na běžné zkoušky. O všech těchto krocích budou zasílány informace na hromadné emaily studijních skupin. Rozesílané aktuální informace budou rovněž zveřejňovány na webu: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/

Přihlašování ukončeno