Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS:   11. prosince 2018 do 10.00 hod.

Termín podání přihlášky na studijní oddělení:   11. prosince 2018 do 12:00 hod.

Termín zkoušek na ÚSS:  od 21. 1. do 25. 1. 2019 a od 28. 1. do 1. 2. 2019

Přihláška musí být na studijní oddělení podána v písemné podobě a vlastnoručně podepsaná.

Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat stejně jako na běžné zkoušky. O všech těchto krocích budou zasílány informace na hromadné e-maily studijních skupin.

Uzávěrka přihlášek: 11. 12. 2018 – rozhoduje datum podání vytištěné přihlášky na studijním oddělení. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!!!

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO