Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS: 18. 6. 2024 do 12:00 hod. 

Termín podání přihlášky na studijní oddělení: 18. 6. 2024 do 12:00 hod.

Termín zkoušek na ÚSS: od 26.8. do 30. 8. 2024 a od 2. 9. do 6. 9. 2024.

Přihláška musí být na studijní oddělení podána ELEKTRONICKY (tzn., přihlášku vyplníte na https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/, vytisknete, podepíšete, naskenujete a e-mailem zašlete na studijní oddělení) nejpozději do 18. 6. 2024 do 12:00 hodin. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!

Před podáním přihlášky na studijní oddělení nezapomeňte zkontrolovat správnost údajů, zejména to, zda máte v přihlášce uvedeny všechny SZZ předměty, na které se hlásíte

Podání přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou informace zveřejňovány na webu USS: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Před odevzdáním přihlášky si zkontrolujte osobní údaje ve STAGu.