Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS:   20. dubna 2018 do 12.00 hod.

Termín podání přihlášky na studijní oddělení:   20. dubna 2018 do 14:00 hod.

Termín zkoušek na ÚSS:  od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018 a od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018

Přihláška musí být na studijní oddělení podána v písemné podobě a vlastnoručně podepsaná.

Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou zasílány informace na hromadné e-maily studijních skupin.

Uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2018 – rozhoduje datum podání vytištěné přihlášky na studijním oddělení. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!!!

Předtermín SZZ: Každý studijní obor ze studijního programu Speciální pedagogika má stanovený konkrétní státnicový předmět, který lze absolvovat v předtermínu a který je podmíněn úspěšným absolvováním určených předmětů.

Přihlašování ukončeno