Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS: 9. 12. 2021 do 12:00 hod.

Termín podání přihlášky na studijní oddělení: 9. 12. 2021 do 12:00 hod.

Termín zkoušek na ÚSS: od 24. 1. do 28. 1. a od 31. 1. do 4. 2. 2022

Přihláška musí být na studijní oddělení podána v písemné podobě a vlastnoručně podepsaná. Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou informace průběžně zveřejňovány na webu USS: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz

Uzávěrka přihlášek: 9. 12. 2021 do 12:00 hod. rozhoduje datum podání vytištěné přihlášky na studijní oddělení. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!!!

Před podáním přihlášky na studijní oddělení nezapomeňte zkontrolovat správnost údajů, zejména to, zda máte v přihlášce uvedeny všechny SZZ předměty, na které se hlásíte

Před odevzdáním přihlášky si zkontrolujte osobní údaje ve STAGu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO