Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS:  2. 7. 2021

Termín podání přihlášky na studijní oddělení:  2. 7. 2021

Termín zkoušek na ÚSS: od 30. 8. 2021 do 3. 9. a od 6. 9. do 10. 9. 2021

Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou informace průběžně zveřejňovány na webu USS: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/

Seznamte se s vnitřní normou PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZpříloha č. 1příloha č. 2, viz https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/#c18639.

Před odesláním přihlášky na studijní oddělení zkontrolujte, zda máte v přihlášce uvedeny všechny SZZ předměty, na které se hlásíte. Pokud by se Vám některý z předmětů ve vygenerované přihlášce nezobrazil, tak jej prosím dopište ručně. 

Před odevzdáním přihlášky si zkontrolujte osobní údaje ve STAGu.

 

Přihlašování ukončeno