Přihláška k SZZ

Termín elektronické přihlášky na ÚSS:  30. 4. 2021

Termín podání přihlášky na studijní oddělení:  30. 4. 2021

Termín SZZ a obhajob: od 17. 5. 2021 do 31. 5. 2021

Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou informace průběžně zveřejňovány na webu USS:

https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/

Před odevzdáním přihlášky si zkontrolujte osobní údaje ve STAGu.

Seznamte se s vnitřní normou PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ, příloha č. 1, příloha č. 2, viz https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/#c18639.

Přihláška k SZZ