Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

2019/2020 

Speciální pedagogika – dramaterapie (SPDR-Bc)

Speciální pedagogika raného věku (SPRV-Bc)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy (SPUMS Bc)

Speciální pedagogika – ortokomunikace (SPOR_Bc)

Speciální pedagogika – andragogika (SPAN-Bc)

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP-Bc)

Speciální pedagogika – vychovatelství (SPVY-Bc)

Speciální pedagogika – intervence (SPIN-Bc)

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (SPPED_Bc)

 

Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (USPP_Mgr)

Speciální pedagogika – Andragogika (SPPS-AND-Mgr)

Speciální pedagogika -Dramaterapie  (SPPS_DRA_NMGR)

Speciální pedagogika – Ortokomunikace (SPP-POR-NMgr)

Speciální pedagogika – raný věk (SPPS-RV-Mgr)

Speciální pedagogika – poradenství (SPP-POR-NMgr)

 

Magisterské studium

Logopedie (LOG_Mgr)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SPN-Mgr)