Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy k SZZ pro akademický rok 2021/2022 budou zveřejněny na tomto místě začátkem listopadu 2021

 

Přehledový seznam studijních programů a příslušných předmětů SZZ:

 

V tabulce naleznete okruhy ke stažení k jednotlivým předmětům SZZ platné pro akademický rok 2020/2021.

 

Zkratka Státnicový předmět okruhy
USS/SZZAN Speciálněpedagogická andragogika a psychologie Okruhy-SZZAN-Stáhnout
USS/SZZDG Speciálněpedagogická diagnostika  Okruhy-SZZDG Stáhnout
USS/SZZDR Dramaterapie  Okruhy-SZZDR Stáhnout
USS/SZZDT Dramaterapie  Okruhy-SZZDT Stáhnout
USS/SZZEO Etopedie  Okruhy-SZZEO Stáhnout
USS/SZZEP Expresivně intervenční přístupy ve speciální pedagogice  Okruhy-SZZEP Stáhnout
USS/SZZET Etopedie  Okruhy-SZZET Stáhnout
USS/SZZLG Logopedie  Okruhy-SZZLG Stáhnout
USS/SZZLM Logopedická intervence v předškolním věku  Okruhy-SZZLM Stáhnout
USS/SZZLO Logopedie Okruhy-SZZLO Stáhnout
USS/SZZPE Psychopedie Okruhy-SZZPE-1
USS/SZZPI Poradenství a intervence ve speciální pedagogice  Okruhy-SZZPI Stáhnout
USS/SZZPN Poradenství a intervence ve speciální pedagogice  Okruhy-SZZPN Stáhnout
USS/SZZPO Speciálněpedagogické poradenství  Okruhy-SZZPO Stáhnout
USS/SZZPR Speciálněpedagogické poradenství  Okruhy-SZZPR Stáhnout
USS/SZZPS Psychopedie Okruhy-SZZPS-1
USS/SZZPY Psychopedie Okruhy-SZZPY-1
USS/SZZSC Speciální pedagogika a psychologie  Okruhy-SZZSC Stáhnout
USS/SZZSE Speciální pedagogika a psychologie  Okruhy-SZZSE Stáhnout
USS/SZZSG Speciální pedagogika  Okruhy-SZZSG Stáhnout
USS/SZZSO Somatopedie  Okruhy-SZZSO Stáhnout
USS/SZZSP Speciální pedagogika

Okruhy-SZZSP

USS/SZZSR Surdopedie  Okruhy-SZZSR Stáhnout
USS/SZZST Somatopedie  Okruhy-SZZST Stáhnout
USS/SZZSU Surdopedie  Okruhy-SZZSU Stáhnout
USS/SZZSZ Speciální pedagogika a základy psychologie  Okruhy-SZZSZ Stáhnout
USS/SZZTF Tyflopedie Okruhy-SZZTF
USS/SZZTK Teorie a praxe spec.ped. rané výchovy okruhy-SZZTK
USS/SZZTO Teorie a praxe spec.ped. ortokomunikace okruhy – SZZTO
USS/SZZTP Teorie a praxe spec.ped. školského poradenství  Okruhy-SZZTP Stáhnout
USS/SZZTY Tyflopedie Okruhy-SZZTY
USS/SZZVC Pedagogika volného času a psychologie Okruhy-SZZVC Stáhnout
USS/SZZVE Didaktika a metodika výchovné práce v etopedii  Okruhy-SZZVE Stáhnout
USS/SZZVL Didaktika a metodika výchovné práce v logopedii  Okruhy-SZZVL Stáhnout
USS/SZZVO Didaktika a metodika výchovné práce v somatopedii  Okruhy-SZZVO Stáhnout
USS/SZZVP Didaktika a metodika výchovné práce v psychopedii  Okruhy-SZZVP Stáhnout
USS/SZZVT Didaktika a metodika výchovné práce v tyflopedii Okruhy-SZZVT
USS/SZZVU Didaktika a metodika výchovné práce v surdopedii  Okruhy-SZZVU Stáhnout