Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy k SZZ pro akademický rok 2023/2024 

Na tomto místě naleznete seznam okruhů patřící k jednotlivým studijním programům: SZZ okruhy dle studijních programů

Pokud dojde k nějaké změně, budete na to upozorněni zde:

10. 10. 2023 byly aktualizovány okruhy pro: USS/   SZZLG, SZZLM, SZZLO, SZZMT, SZZPO, SZZSO, SZZST, SZZTT, SZZVO

2. 11. byly aktualizovány okruhy pro: USS/ okruhy_SZZSG_2023 Okruhy-SZZPC_2023

  1. 2.  – Byly přidány okruhy k USS/SZZLP
Státnicový předmět Zkratka Státnicové okruhy
Didaktika a metodika výchovné práce v etopedii USS/SZZVE Okruhy_SZZVE
Didaktika a metodika výchovné práce v logopedii USS/SZZVL Okruhy-SZZVL_2022
Didaktika a metodika výchovné práce v psychopedii USS/SZZVP Okruhy-SZZVP
Didaktika a metodika výchovné práce v somatopedii USS/SZZVO Okruhy-SZZVO_vychovatelstvi_2023
Didaktika a metodika výchovné práce v surdopedii USS/SZZVU Okruhy-SZZVU
Didaktika a metodika výchovné práce v tyflopedii USS/SZZVT Okruhy-SZZVT
Dramaterapie USS/SZZDR Okruhy-SZZDR
Dramaterapie USS/SZZDT Okruhy-SZZDT
Etopedie USS/SZZEO Okruhy_SZZEO
Etopedie USS/SZZET

Okruhy_SZZET

Expresivně intervenční přístupy ve speciální pedagogice USS/SZZEP Okruhy-SZZEP
Logopedická intervence v předškolním věku USS/SZZLM Okruhy-SZZLM_2023

Logopedie

USS/SZZLG

USS/SZZLE

Okruhy-SZZLG_2023

Okruhy-SZZLE_2023

Logopedie USS/SZZLO Okruhy-SZZLO_2023
Oblasti muzikoterapeutické praxe USS/SZZMT Okruhy-SZZMT
Pedagogika volného času a psychologie USS/SZZVC USS_SZZVC
Poradenství a intervence ve speciální pedagogice USS/SZZPN Okruhy-SZZPN
Poradenství a intervence ve speciální pedagogice USS/SZZPI Okruhy-SZZPI
Psychopedie USS/SZZPY Okruhy-SZZPY
Psychopedie USS/SZZPS Okruhy-SZZPS
Psychopedie USS/SZZPE Okruhy-SZZPE
Somatopedie USS/SZZST Okruhy-SZZST-2_2023
Somatopedie USS/SZZSO Okruhy-SZZSO-1_2023
Spec. ped. andragogika a psychologie USS/SZZAN Okruhy-SZZAN
Speciálněpedagogická diagnostika USS/SZZDG Okruhy-SZZDG
Speciálněpedagogické poradenství USS/SZZPO Okruhy-SZZPO_2023 podzim
Speciálněpedagogické poradenství USS/SZZPR Okruhy-SZZPR-upravené_2023
Speciální pedagogika USS/SZZSP Okruhy-SZZSP-13_4
Speciální pedagogika a pedagogická propedeutika USS/SZZSK Okruhy_SZZSK
Základy psychologie USS/SZZPC Okruhy-SZZPC_2023
Speciální pedagogika USS/SZZSG okruhy_SZZSG_2023
Speciální pedagogika a psychologie USS/SZZSC Okruhy-SZZSC
Speciální pedagogika a psychologie USS/SZZSE Okruhy-SZZSE
Praktická zkouška z diagnostiky a terapie poruch komunikace USS/SZZLP Okruhy-SZZLP_2023
SPP intervence a psychologie USS/SZZIP okruhy_SZZIP
Surdopedie USS/SZZSR Okruhy-SZZSR
Surdopedie USS/SZZSU Okruhy-SZZSU
Teorie a praxe SP rané výchovy USS/SZZRV okruhy_SZZRV
Teorie a praxe spec.ped. ortokomunikace USS/SZZTO okruhy-SZZTO
Teorie a praxe spec.ped. rané výchovy USS/SZZTK okruhy-SZZTK
Teorie a praxe spec.ped. školského poradenství USS/SZZTP Okruhy-SZZTP-upravené_2023
Teorie muzikoterapie USS/SZZTT Okruhy-SZZTT
Tyflopedie USS/SZZTF Okruhy-SZZTF
Tyflopedie USS/SZZTY Okruhy-SZZTY