Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy k SZZ pro akademický rok 2021/2022 budou zveřejněny na tomto místě začátkem listopadu 2021

 

Na tomto místě naleznete seznam okruhů patřící k jednotlivým studijním programům: SZZ okruhy dle studijních programů

Chybějící okruhy budeme ještě doplňovat a zároveň – pokud dojde ke změně, budete na to upozorněni také zde.

11.  11. byly doplněny a upraveny okruhy: USS/SZZPY, USS/SZZPS, USS/SZZSO, USS/SZZST a USS/SZZSK

12. 11. byly upraveny a doplněny: USS/SZZLG

13. 11.  bylo upraveno číslování: USS/SZZLG

15. 11. doplněny okruhy SZZIP, SZZRV

6.1. SZZET, SZZEO, SZZSE – byly upraveny překlepy

17.1. SZZSE – upraveno číslování

  1. 3. – SZZSP, SZZSE, SZZSG, SZZSC, SZZSP – opět upraveno číslování
Státnicový předmět Zkratka Státnicové okruhy
Didaktika a metodika výchovné práce v etopedii USS/SZZVE Okruhy_SZZVE
Didaktika a metodika výchovné práce v logopedii USS/SZZVL Okruhy-SZZVL
Didaktika a metodika výchovné práce v psychopedii USS/SZZVP Okruhy-SZZVP
Didaktika a metodika výchovné práce v somatopedii USS/SZZVO Okruhy-SZZVO
Didaktika a metodika výchovné práce v surdopedii USS/SZZVU Okruhy-SZZVU
Didaktika a metodika výchovné práce v tyflopedii USS/SZZVT Okruhy-SZZVT
Dramaterapie USS/SZZDR Okruhy-SZZDR
Dramaterapie USS/SZZDT Okruhy-SZZDT
Etopedie USS/SZZEO Okruhy_SZZEO
Etopedie USS/SZZET

Okruhy_SZZET

Expresivně intervenční přístupy ve speciální pedagogice USS/SZZEP Okruhy-SZZEP
Logopedická intervence v předškolním věku USS/SZZLM Okruhy-SZZLM
Logopedie USS/SZZLG Okruhy-SZZLG
Logopedie USS/SZZLO Okruhy-SZZLO
Oblasti muzikoterapeutické praxe USS/SZZMT Okruhy-SZZMT
Pedagogika volného času a psychologie USS/SZZVC USS_SZZVC
Poradenství a intervence ve speciální pedagogice USS/SZZPN Okruhy-SZZPN
Poradenství a intervence ve speciální pedagogice USS/SZZPI Okruhy-SZZPI
Psychopedie USS/SZZPY Okruhy-SZZPY
Psychopedie USS/SZZPS Okruhy-SZZPS
Psychopedie USS/SZZPE Okruhy-SZZPE
Somatopedie USS/SZZST Okruhy-SZZST
Somatopedie USS/SZZSO Okruhy-SZZSO
Spec. ped. andragogika a psychologie USS/SZZAN Okruhy-SZZAN
Speciálněpedagogická diagnostika USS/SZZDG Okruhy-SZZDG
Speciálněpedagogické poradenství USS/SZZPO Okruhy-SZZPO
Speciálněpedagogické poradenství USS/SZZPR Okruhy-SZZPR
Speciální pedagogika USS/SZZSP Okruhy-SZZSP
Speciální pedagogika a pedagogická propedeutika USS/SZZSK Okruhy_SZZSK
     
Speciální pedagogika USS/SZZSG Okruhy-SZZSG
Speciální pedagogika a psychologie USS/SZZSC Okruhy-SZZSC
Speciální pedagogika a psychologie USS/SZZSE Okruhy-SZZSE
Speciální pedagogika a základy psychologie USS/SZZSZ z okruhů nikdo nestátnicuje
SPP intervence a psychologie USS/SZZIP okruhy_SZZIP
Surdopedie USS/SZZSR Okruhy-SZZSR
Surdopedie USS/SZZSU Okruhy-SZZSU
Teorie a praxe SP rané výchovy USS/SZZRV okruhy_SZZRV
Teorie a praxe spec.ped. ortokomunikace USS/SZZTO okruhy-SZZTO
Teorie a praxe spec.ped. rané výchovy USS/SZZTK okruhy-SZZTK
Teorie a praxe spec.ped. školského poradenství USS/SZZTP Okruhy-SZZTP
Teorie muzikoterapie USS/SZZTT Okruhy-SZZTT
Tyflopedie USS/SZZTF Okruhy-SZZTF
Tyflopedie USS/SZZTY Okruhy-SZZTY