Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

2018/2019 

Speciální pedagogika – dramaterapie (SPDR-Bc)

Speciální pedagogika raného věku (SPRV-Bc)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy (SPUMS-Bc)

Speciální pedagogika – ortokomunikace (SPOR-Bc)

Speciální pedagogika – andragogika (SPAN-Bc)

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP-Bc)

Speciální pedagogika – vychovatelství (SPVY-Bc)

Speciální pedagogika – intervence (SPIN-Bc)

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (SPPED_Bc)

 

Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (USPP-Mgr)

Speciální pedagogika – Andragogika (SPPS-AND-Mgr)

Speciální pedagogika -Dramaterapie  (SPPS_DRA_NMGR)

Speciální pedagogika – Ortokomunikace (SPPoR-NMgr)

Speciální pedagogika – raný věk (SPPS-RV-Mgr)

Speciální pedagogika – poradenství (SPP-POR-NMgr)

Magisterské studium

Logopedie (LOG-Mgr)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SPN-Mgr)