Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

2017/2018

Bakalářské studium

Speciální pedagogika – dramaterapie (SPDRA-Bc)

Speciální pedagogika – ortokomunikace (SPOR-Bc)

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (SPPED-Bc)

Speciální pedagogika předškolního věku (SPPV-Bc)

Speciální pedagogika raného věku (SPRV-Bc)

Speciálněpedagogická andragogika (SPANDR-Bc)

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP-Bc)

 

Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (U2SP; NMgr)

Speciální pedagogika (speciálněpedagogická andragogika) (SPPS-AND; NMgr)

Speciální pedagogika (dramaterapie) dobíhající (SPPS-DRA-NMgr)

Speciální pedagogika (dramaterapie) nové (SPPS-DRA-NMgr)

Speciální pedagogika (ortokomunikace) (SPPS-ORT-NMgr)

Speciální pedagogika (raný věk) (SPPS-RV-NMgr)

Speciální pedagogika – poradenství, upr. 19.4.2018 (SPPS-POR-NMgr)

 

Magisterské studium

Logopedie (LOG-Mgr)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (U1SP; Mgr)