Oddělení intelektových a emociálně-behaviorálních poruch

Oddělení intelektových poruch

Oddělení je zaměřeno na teoreticko-metodologické a výzkumné aspekty oblasti (edukačně a terapeuticky orientované) podpory osob s duševními poruchami (v celém věkovém spektru a napříč jednotlivými diagnostickými skupinami).

Jeho personální obsazení je zajištěno odborníky z řad akademických pracovníků Ústavu speciálněpedagogických studií, podílejících se  na rozvoji příslušné specializace a jejího paradigmatu

Oldřich Müller (vedoucí)

Zdeňka Kozáková

Lucia Pastieriková

Milan Valenta (kooperující člen)

Jan Chrastina (kooperující člen)

a také na implementaci nově etablovaných poznatků v praxi

Petr Petráš (Mateřská škola a Základní škola, Kyjov)

Petr Hanák (Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka, Brno)

Petr Matuška (Klíč, centrum sociálních služeb, Olomouc)

Součástí činnosti oddělení je rovněž spolupráce s podobně zaměřenými institucemi na národní i mezinárodní úrovni, projektová činnost, zajištění výuky v rámci pregraduálního a postgraduálního studia, zajištění výcviku a rozvoje odborných kompetencí zástupců pomáhajících profesí, poradenství pro klienty atd.

  

Oddělení emocionálně-behaviorálních poruch

Oddělení je zaměřeno na teoretické, metodologické a výzkumné aspekty oblasti podpory osob s projevy rizikového a problémového chování a poruch chování (v celém věkovém spektru a napříč jednotlivými diagnostickými skupinami).

Jeho personální obsazení je zajištěno odborníky z řad akademických pracovníků Ústavu speciálněpedagogických studií, podílejících se na rozvoji příslušné specializace

Miluše Hutyrová (vedoucí)

Michal Růžička

Martin Dominik Polínek (kooperující člen)

a také na implementaci teoretických poznatků do praxe

Martin Nasswetr (Kriminální policie ČR)

Jiří Popelka (DVI, a.s., Praha)

Veronika Kortová (Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha)

Zdeněk Pochyla (Dětský diagnosticky ústav, Olomouc – Svatý Kopeček)

Renáta Kraftová (Centrum následné péče Drop In o.p.s., Praha)