Oddělení intelektových a emociálně-behaviorálních poruch

Sekce intelektových poruch

Oddělení je zaměřeno na teoreticko-metodologické a výzkumné aspekty oblasti (edukačně a terapeuticky orientované) podpory osob s duševními poruchami (v celém věkovém spektru a napříč jednotlivými diagnostickými skupinami).

Jeho personální obsazení je zajištěno odborníky z řad akademických pracovníků Ústavu speciálněpedagogických studií, podílejících se  na rozvoji příslušné specializace a jejího paradigmatu

Sekce emocionálně-behaviorálních poruch

Oddělení je zaměřeno na teoretické, metodologické a výzkumné aspekty oblasti podpory osob s projevy rizikového a problémového chování a poruch chování (v celém věkovém spektru a napříč jednotlivými diagnostickými skupinami).

Jeho personální obsazení je zajištěno odborníky z řad akademických pracovníků Ústavu speciálněpedagogických studií, podílejících se na rozvoji příslušné specializace

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. (vedoucí oddělení)

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS, Ph.D.

Mgr. Oldřich Müller , Ph.D.

PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Mgr Jakub Vávra, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. (kooperující člen)

Mgr. et Mgr. Jan CHRASTINA, Ph.D., LL.M., MBA (kooperující člen)

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D. (kooperující člen)

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. (kooperující člen)

 

Součástí činnosti oddělení je rovněž spolupráce s podobně zaměřenými institucemi na národní i mezinárodní úrovni, projektová činnost, zajištění výuky v rámci pregraduálního a postgraduálního studia, zajištění výcviku a rozvoje odborných kompetencí zástupců pomáhajících profesí, poradenství pro klienty atd. a také na implementaci nově etablovaných poznatků v praxi

Petr Hanák (Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka, Brno)

Veronika Kortová (Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha)

Renáta Kraftová (Centrum následné péče Drop In o.p.s., Praha)

Petr Matuška (Klíč, centrum sociálních služeb, Olomouc)

Martin Nasswetr (Kriminální policie ČR)

Jiří Popelka (DVI, a.s., Praha)

Petr Petráš (Mateřská škola a Základní škola, Kyjov)

Zdeněk Pochyla (Dětský diagnosticky ústav, Olomouc – Svatý Kopeček)