Pro uchazeče


Informace k příjímacímu řízení:

Studium pro Vás ideální? …co takhle pedagogika speciální?!
Studium kvalitní a skvělé – doporučujeme Vám ho vřele, jestliže…

  • chcete pracovat s lidmi a pro lidi,
  • zajímá Vás problematika osob se specifickými potřebami (s postižením),
  • jste motivováni snahou někomu prospět, někoho podpořit, rozvíjet a nikoli jen „samaritánsky“ pomáhat,
  • nečekáte horentní sumy na výplatní pásce,
  • jste osobně zainteresovaní a máte elán do práce s osobami se specifickými potřebami,
  • jste otevřeni neustálému sebevzdělávání, sebezdokonalování, sebereflexi, seberealizaci,
  • máte chuť alespoň částečně změnit stereotypní postoje (možná i své vlastní), stará dogmata, předsudky a přístupy společnosti k osobám s postižením.

Taková nabídka oborů! – Co si z toho vyberu?

Speciální pedagogiku máte možnost studovat v rámci níže uvedených oborů v prezenční (tzn. denní studium) či kombinované formě (tzv. dálkové studium). Co se týče délky a rozsahu, můžete volit studium bakalářské (3leté), či magisterské (4–5leté dle konkrétního oboru). Po ukončení bakalářského máte možnost dále pokračovat ve studiu příslušného oboru v navazujícím magisterském studiu (2 roky) a poté eventuelně i ve studiu doktorském. Jednotlivé nabízené obory jsou dále koncipovány jako učitelské či neučitelské, jednooborové či dvouoborové, což se odráží ve výsledné získané kvalifikaci. Více podrobných a konkrétních informací o koncepci, rozsahu, obsahu, zaměření, získané kvalifikaci a podmínkách přijímacího řízení naleznete na webových stránkách ústavu: www.uss.upol.cz

Až si diplom vysloužíme, kde se poté uplatníme?

Vaše budoucí pracovní uplatnění se bude odvíjet od zvoleného studijního oboru. Uplatnění naleznete v resortech školství, práce a sociálních věcí i zdravotnictví a to např. ve funkcích speciálního pedagoga, výchovného pracovníka, konzultanta či poradce, pracovníka se zaměřením na speciálněpedagogickou, výchovnou a poradenskou činnost, vychovatele, sociálního pracovníka, asistenta pedagoga aj. Konkrétní informace naleznete u jednotlivých oborů. A pak je tu ještě další možnost – pokračovat ve studiu v rámci magisterských navazujících oborů či v doktorském studiu podle charakteru předchozího studia. Jako absolventi magisterského studia speciální pedagogiky či logopedie máte možnost zvýšit své odborné teoretické i praktické kompetence v rámci čtyřletého doktorského studia, který náš ústav nabízí v prezenční či kombinované formě a je rovněž dostupné v anglickém jazyce. Absolventům je přiznáván akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem). Podrobné informace získáte na: https://uss.upol.cz/studijni-informace/doktorsky-studijni-program/.

Naloží nám na bedra hodně Ústav speciálněpedagogických studií?

Samozřejmě, že studium nebude procházka růžovým sadem, spíše by se dalo přirovnat k destiboji – čekají Vás různorodé vědní disciplíny, které budou vyžadovat Vaši všestrannost a stejně tak, jako v desetiboji budete sbírat body – respektive kredity, abyste se dostali až do cíle – ke státním závěrečným zkouškám a na jejich konci k vysokoškolskému diplomu. Než se ale dostanete do cílové rovinky, čekají Vás přednášky, semináře, cvičení, zápočty, zkoušky, kolokvia, praxe, seminární práce, prezentace a další a další povinnosti, které zkrátka a dobře ke studiu patří. Vysoká náročnost studia je předpokladem jeho kvality a efektivnosti. V kontextu náročnosti studia se nabízí také otázka celkové, zejména psychické náročnosti budoucí speciálněpedagogické profese, proto je třeba i tento aspekt při výběru studijního oboru dobře zvážit…!

Nechceme stavět vzdušné hrady, proč studovat právě tady?

Náš ústav je charakteristická svou dlouholetou tradicí, patří mezi jednu z prvních kateder speciální pedagogiky v České republice, což je předpokladem a ve své podstatě i důkazem její kvality a vysoké úrovně. Za dobu svého působení si vysloužila vysokou prestiž a to díky kvalitnímu vzdělávání, které poskytuje tým kvalifikovaných a erudovaných pedagogů na vysoké vědecké úrovni s dlouholetými praktickými zkušenostmi. Navíc máte v průběhu Vašeho studia možnost vycestovat v rámci zahraničních studijních pobytů a absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí (Španělsko, Řecko, Finsko, USA aj.).
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: www.uss.upol.cz.

Jsem-li student s postižením, služby Centra vždy ocením!

Centrum pomoci handicapovaným Vás může podpořit a pomoci Vám v mnoha aspektech v průběhu Vašeho studia a rovněž na jeho úplném začátku – v rámci přijímacího řízení. Po konzultaci s pracovníky Centra je možné individuálně přizpůsobit podmínky přijímacího řízení (například převod textů do Braillova písma, digitalizace textů, tlumočení do znakového jazyka, úprava časové dotace, apod.). V průběhu studia Vám Centrum pomoci handicapovaným může poskytnout širokou škálu služeb, které Vám pomohou individuální formou řešit případné studijní problémy a potíže. Bližší informace naleznete na internetových stránkách ústavu.

Co nám řekla všechna slova? – Pojďme si to shrnout znova.

Pokud chcete pracovat s lidmi a zejména pro lidi se specifickými potřebami (s postižením), chcete je podporovat a rozvíjet, nikoli jen „samaritánsky“ pomáhat, a máte opravdu chuť se za tímto účelem vzdělávat, pak si vyberte ze široké nabídky oborů ten, který Vám bude šitý na míru, bude Vám vyhovovat svou délkou, obsahem i budoucím profesním uplatněním. Studium na naší katedře Vám nabídne široký teoretický i praktický speciálněpedagogický základ pro Vaše budoucí profesní působení, poskytne Vám komplexní rozhled v mnoha souvisejících oborech a umožní Vám další osobnostní růst a rozvoj. Dále už bude jen na Vás jak své poznatky a zkušenosti získané v rámci studia zúročíte a využijete v praxi speciálního pedagoga.