Garantované programy (obory)

Seznam studijních programů a oborů otevíraných pro akademický rok 2018/2019

 

Prezenční studium

Bakalářské studium (B7506 Speciální pedagogika, 3 roky, titul Bc.)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy

Speciální pedagogika – intervence

Speciální pedagogika – andragogika

Speciální pedagogika – vychovatelství

Speciální pedagogika – dramaterapie

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF, případně FF nebo PřF)

 

Navazující magisterské studium (N7506 Speciální pedagogika, 2 roky, titul Mgr.)

Speciální pedagogika – poradenství

Speciální pedagogika – dramaterapie

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF, případně FF nebo PřF)

 

Magisterské studium (M7506 Speciální pedagogika, 5 let, titul Mgr.)

Logopedie

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

 

Doktorské studium (P7506 Speciální pedagogika, 4 roky, titul Ph.D.)

Speciální pedagogika

 

Kombinované studium

Bakalářské studium (B7506 Speciální pedagogika, 3 roky, titul Bc.)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy

Speciální pedagogika – intervence

Speciální pedagogika – andragogika

Speciální pedagogika – vychovatelství

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF)

 

Navazující magisterské studium (N7506 Speciální pedagogika, 2 roky, titul Mgr.)

Speciální pedagogika – poradenství

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF)

 

Magisterské studium (M7506 Speciální pedagogika, 5 let, titul Mgr.)

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

 

Doktorské studium (P7506 Speciální pedagogika, 4 roky, titul Ph.D.)

Speciální pedagogika