Garantované programy

Seznam studijních programů otevíraných pro akademický rok 2024/2025

Prezenční studium

Bakalářské studium (3 roky, titul Bc.)

Speciální pedagogika – intervence

Speciální pedagogika – andragogika

Speciální pedagogika – raný věk

Speciální pedagogika se zaměřením expresivní přístupy

Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství

Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí

Vychovatelství a speciální pedagogika

Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF, případně FF nebo PřF)

Navazující magisterské studium (2 roky, titul Mgr.)

Speciální pedagogika – poradenství

Speciální pedagogika – intervence u dětí v předškolním věku

Dramaterapie

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF, případně FF nebo PřF)

Magisterské studium (5 let, titul Mgr.)

Logopedie

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Doktorské studium (4 roky, titul Ph.D.)

Speciální pedagogika

Kombinované studium

Bakalářské studium (3 roky, titul Bc.)

Speciální pedagogika – intervence

Speciální pedagogika – andragogika

Speciální pedagogika – raný věk

Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství

Vychovatelství a speciální pedagogika

Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF)

Navazující magisterské studium (2 roky, titul Mgr.)

Speciální pedagogika – poradenství

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (studuje se s v kombinaci s druhým aprobačním oborem z nabídky PdF)

Muzikoterapie (3 roky)

Magisterské studium (5 let, titul Mgr.)

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Doktorské studium (4 roky, titul Ph.D.)

Speciální pedagogika