Zadávání kvalifikačních prací

Studenti předposledních ročníků studia jsou povinni mít do 31. 1. 2022 zadané téma kvalifikační práce.

Do 30. 11. 2021 mohou studenti kontaktovat jednotlivé potenciální vedoucí svých kvalifikačních prací s návrhy vlastních témat. Pro studenty, kteří této možnosti nevyužijí, budou po 1. 12. 2021 zveřejněna vyhlášená témata těch akademických pracovníků ÚSS, kteří ještě nebudou mít naplněnu stanovenou kapacitu nově vedených prací.

 

Volná témata BP a DP

 

Mgr. K. Jeřábková, Ph.D.

V tuto chvíli mám rozjednaná některá témata, ale zamluvené jsou pouze 2 diplomové práce. Očekávám, že studenti vypracují projekt práce – více info naleznou zde: https://uss.upol.cz/cs/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/katerina-jerabkova/.

BP

 1. dítě se SVP v rodině
 2. sociální služby v kontextu práce speciálního pedagoga
 3. dítě se SVP v MŠ
 4. žák se SVP
 5. stupeň PO pro žáky se SVP
 6. co-teaching
 7. dospělý člověk s postižením – podpora, péče, vzdělávání?
 8. pomůcky pro osoby s postižením 

DP

 1. historické téma – obsazeno
 2. depistáž v rámci ŠPP – obsazeno
 3. žák se SVP
 4. co-teaching v ČR nebo zahraničí

* všechna témata jsou obecná – studenti by měli být se svými návrhy více konkrétní v rámci jednotlivých obecných témat

 

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

DP

1) volné téma

2) volné téma

3) volné téma

 

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

1)  Změny komunikačního schématu osob seniorského věku se závažnou neurokognitivní poruchou

2)  Změny komunikačního schématu osob seniorského věku se závažnou neurokognitivní poruchou

3)  Změny komunikačního schématu osob seniorského věku se závažnou neurokognitivní poruchou

4)   Expresivní přístupy k osobám dospělého věku s poruchou intelektu či jinou psychickou poruchou

5)  Expresivní přístupy k osobám dospělého věku s poruchou intelektu či jinou psychickou poruchou

6)  Kvalita života osob seniorského věku s neurokognitivní či jinou psychickou poruchou v rezidenční péči

7)  Kvalita života osob seniorského věku s neurokognitivní či jinou psychickou poruchou v rezidenční péči

8) Terapeutické přístupy k dětem školního věku s poruchou intelektu – OBSAZENO

9) volné téma – OBSAZENO

 

Martin Dominik Polínek

BP

– Inkluzivní divadlo a jeho přesah do speciální pedagogiky

– volné téma

-volné téma

-volné téma

DP

-Teatroterapeutický proces v rámci specifické cílové skupiny

– volné téma

-volné téma

-volné téma

-volné téma

 

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

DP

 1. Grafomotorické obtíže v kontextu reedukace dětí se SPU
 2. Poezie a děti se SPU
 3. Dyskalkulie a možnosti její reedukace

 

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. 

DP

 1. Neslyšící – autoři literárních děl. (pro studující kombinace ČJ a SPPG)
 2. Komparativní studie učebních plánů a osnov základní školy pro sluchově postižené a běžné základní školy. Porovnání výukových cílů. (výtvarná výchova)

 

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

DP

1) Diagnostická hodnota  kresby u klienta s mentálním postižením

2) Diagnostická hodnota  kresby u klienta s PAS

3) volné téma

4) volné téma

5) volné téma