Zadávání kvalifikačních prací

Studenti předposledních ročníků studia jsou povinni mít do 31. 1. 2022 zadané téma kvalifikační práce.

Do 30. 11. 2021 mohou studenti kontaktovat jednotlivé potenciální vedoucí svých kvalifikačních prací s návrhy vlastních témat. Pro studenty, kteří této možnosti nevyužijí, budou po 1. 12. 2021 zveřejněna vyhlášená témata těch akademických pracovníků ÚSS, kteří ještě nebudou mít naplněnu stanovenou kapacitu nově vedených prací.