Zadávání kvalifikačních prací

Studenti předposledních ročníků měli povinnost zadat si do 31. 1. 2022 téma své kvalifikační práce. V případě, že dosud některý student nemá téma oficiálně zadané, může zkontaktovat níže uvedené akademické pracovníky ÚSS, kteří ještě mají volnou kapacitu pro zadání nově vedených prací. Spolu s formulářem zadání tématu práce je třeba, aby student odevzdal i žádost o umožnění zadání práce po stanoveném termínu včetně náležitého zdůvodnění tohoto postupu.
Vyučující s volnou kapacitou nově vedených prací:
dr. Pavel Svoboda
dr. Oldřich Müller
dr. Ivana Pospíšilová
prof. Miloň Potměšil
prof. Kateřina Vitásková
prof. Libuše Ludíková
doc. Dita Finková