Listujte OnLine

Elektronická knihovna

Logopedické poradenství

Logopedické poradenství

Grafomotorika a počáteční psaní

Grafomotorika a počáteční psaní

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání

Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy

Autistické myšlení

Základy muzikoterapie

Dramaterapie

Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie

Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Speciální psychoterapie

Demence v kazuistikách

Demence a jiné poruchy paměti

Nadání a nadaní

Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči

Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence

Publikace v anglickém jazyce

Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages

Discrimination against persons with disabilities: barriers at every step

Disability in higher education

Higher Education to 2030: Demography

E-learning in tertiary education: where do we stand?

Education at a glance: OECD indicators. 2000 edition


Mg