Asociace studentů speciální pedagogiky
Mgr. Anastázie Bohanesová
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová
doktorandka
Mgr. Světlana Círová
doktorand
Mgr. Bronislava Eichlerová
Doktorand
Mgr. Zuzana Haiclová
Mgr. Martina Haroková
doktorand
Mgr. Klára Horváthová
doktorand
Mgr. Lenka Hovorková
dokorandka ÚSS
Mgr. Nella Hrdá
doktrandka
Mgr. Tereza Hrudová
doktorandka
Mgr. Petr Kosek
doktorand
Mgr. et Mgr. Lenka Nováková
doktorand
Mgr. David Pham
doktorand
Mgr. Jana Pospíšilová
Doktorandka ÚSS
Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková
doktorand
Mgr. Tereza Přibylová
doktorand
Mgr. Monika Ptáčková
Mgr. Simona Sprušilová (roz. VOJTOVÁ)
Mgr. Magdalena Svozilová
Doktorandka
Mgr. Monika Škodáčková
Doktorandka
Mgr. Lucie Škodáková
doktorand
Mgr. Anna Strnadová
doktorandka
Mgr. Tereza Telekyová
Mgr. Martina Tumová
doktorandka
Mgr. Karolína Tvarůžková
doktorandka
Mgr. Kateřina Veselá
Interní doktorandka ÚSS / koordinátor služeb CPS
Mgr. Zdeněk Vilímek
Doktorand

Doktorandi

Studenti kombinovaného studia

Mgr. Kristýna KARASOVÁ

Mgr. Ilona PAVLOVÁ

Mgr. et Mgr. Andrea SILBEROVÁ

Mgr. Zdeněk VILÍMEK