Externí pracovníci

Na základě výjimky udělené děkankou PdF UP mohou externí vyučující se studenty komunikovat ze svých soukromých nebo pracovních e-mailových adres uvedených níže.

Esternisté ÚSS e-mailové adresy
  
Bastlová Petra Mgr. Ph.D. petra@bastlova.cz
Bretšnajdrová Milena MUDr. Ph.D. milena.bretsnajdrova@fnol.cz  
Čadová Eva Mgr. avea@centrum.cz
Červenková Barbora Mgr. barbora.cervenkova@post.cz
Dokoupilová Ivana Mgr.ivaoki@seznam.cz
Doležalová Iva Mgr.iva.dolezalova@sluch-ol.cz
Dosedlová Blížkovská Jaroslava Ph.D. Ph.D. jaroslava.dosedlova01@upol.cz
Dvořák Radmil MUDr. radmil.dvorak@upol.cz
Elznerová Iva Mgr.iva.elznerova@seznam.cz
Erkkilä Jaakko prof. MA L.Phill. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Fajkusová Eva Mgr. 
Fitzthum Elena MA Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Fojtíková Roubalová Marcela, Mgr. Ph.D. marcela.fojtikova@upol.cz
Gerlichová Markéta PhDr. Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Hakvoort Laurien RMTh. Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Hartingerová Petra, Mgr.  
Houdek jiri.kantor@upol.cz
Jurkasová Jana, Mgr. Ph.D.jana.jurkasova@gmail.com
Kantorová Lucia, MUDr. lucia.kantorova01@upol.cz
Karkou Vicky prof. Ph.D. MD Med PgDip BEdSc.jiri.kantor@upol.cz
Knoll Claudia MA FHjiri.kantor@upol.cz
Korpová Alena, MUDr. korpova.alena@gmail.com
Kortová-Boďová Veronika, Mgr. veronika.kortova@speczs.cz
Košťálová Milena PhDr. Mgr. Ph.D. kostalovamilena@seznam.cz
Kosek Petr Mgr.Petrk169@gmail.com
Kraftová Renata Mgr. kraftova.renata@seznam.cz
Kružíková Lenka Mgr. Ph.D.lenka.kruzikova@upol.cz
Křížkovská Petra, Mgr. Ph.D. petra.krizkovska01@upol.cz
Kubínek Radim, MUDr. radim.kubinek@upol.cz
Kučera Martin MUDr.jiri.kantor@upol.cz
Kučerová Lenka, Bc. l.kucerova71@gmail.com
Kučerová Marcela, Mgr. hasita@atlas.cz
Látalová Olga, MUDr. veronika.ruzickova@upol.
Lipský Matěj PhDr. Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Ludíková Barbora, MUDr. barbora.ludikova@upol.cz
Majerová Radka dr. jiri.kantor@upol.cz
Matuška Petr, PaedDr. Ph.D. petr.matuska@klic-css.cz
Měrková Jana Mgr. merkova@trendvozickaru.cz
Metzner Susanne prof. MA Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Muchová Jiřina Mgr. jirina.muchova66@gmail.com
Musil Roman Mgr. dranrom@gmail.com,
Nasswetr Martin, PhDr. info@vaslektor.cz; Skype: martinaass, Tel: 777263064
Novotná Petra, PhDr. novotna@pppuo.cz
Němeček Pavel, Ing. pavelnemecek@post.cz
Neuwirthová Anna Mgr. Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Pančocha Karel, doc. PhDr. Ph.D.pancocha@ped.muni.cz
Petráš Petr, PaedDr, 
Popelka Jiří PhDr. Mgr. jiri.popelka@centrum.cz
Potměšilová Petra, doc. PhDr. Ph.D.petra.potmesilova@upol.cz
Procházka Tomáš Mgr, jiri.kantor@upol.cz
Sedláčková Dagmar Mgr.dagmar.sedlackova01@upol.cz
Schumacher Karin prof. dr. rer. sc. mus. MAjiri.kantor@upol.cz
Schwarzová Lucie Mgr. schwarzova.lucka@email.cz
Spurnik Mirko Mgr. 
Stryková Eva PaedDr. Bc. evastrykova@volny.cz
Sutorý Robert rsutory@mesto-hranice.cz
Škurek Martin JUDr. Ph.D.martin.skurek@upol.cz
Štěpničková Nikola Mgr. Nikola.stepnickova@seznam.cz 
Švec Jan doc. RNDr. Ph.D. et Ph.D. jan.svec@upol.cz
Taclová Anna Ing. 
Tichá Ivetaticha.s.upol@gmail.com
Tomalová Petra Mgr. Ph.D. tomalova.petra@seznam.cz
Tylšarová Vladimíra Mgr. Ph.D. vladka.zedkova@centrum.cz
Vrbová (Laibnerová) Eva, Mgr.Eva.vrbova@zshalkova.cz
Vrbová Renata Mgr. Ph.D. 
Vymětal Jiří Mgr. jirinvymetal@gmail.com
Weber Jana PhDr. Ph.D.jiri.kantor@upol.cz
Weymann Eckhard prof. Ph.D. MA jiri.kantor@upol.cz
Zmeškalová Daniela MUDr.  
Žůrek Jan Mgr.  jan.zurek.horka@gmail.com