Externí pracovníci

Na základě výjimky udělené děkanem PdF UP  mohou externí vyučující se studenty komunikovat ze svých soukromých nebo pracovních e-mailových adres uvedených níže.

V případě nutnosti řešit záležitosti týkající se externích vyučujících, se prosím obracejte na Dr. I. Grohmann – ivana.grohmann@upol.cz!! (např. pokud vám nereaguje vyučující, atp.)

Esternisté ÚSS  e-mailové adresy
Koordinátor externích vyučujících: Mgr. Bc. Ivana Grohmann, DiS., Ph.D. ivana.grohmann@upol.cz
   
Studenti oboru Muzikoterapie se obracejí na doc. Kantora jiri.kantor@upol.cz
   
Bakaj Tomáš, MUDr. Ph.D. tomas.bakaj@fnol.cz
Bastlová Petra Mgr. Ph.D.  petra@bastlova.cz
Bendová Petra, PhDr. Ph.D. petben@seznam.cz
Bretšnajdrová Milena MUDr. Ph.D.  milena.bretsnajdrova@fnol.cz
Broulíková Veronika prof. Mgr. broulikova.veronika@volny.cz
Bučková Hana MUDr. h.buckova@upol.cz
Cisovská Martina, Mgr. martina.cisovska@seznam.cz
Čadová Eva Mgr.  avea@centrum.cz
Černíková Kristýna Anna Mgr. Ph.D. kristyna.cernikova@oushi.upol.cz
Daněk Jiří, Mgr. danek.konzultace@seznam.cz (kontaktovat lze i dr. Jurkovičovou)
Dokoupilová Ivana Mgr. ivaoki@seznam.cz
Doležalová Iva Mgr. iva.dolezalova@sluch-ol.cz
Dosedlová Blížkovská Jaroslava Ph.D. Ph.D.  jaro-b@volny.cz
Dřevojánková Jana Mgr. janavalova@volny.cz
Dvořák Radmil MUDr.  radmil.dvorak@upol.cz
Dzidová Lenka PhDr. Ph.D. len.dzi@email.cz
Elznerová Iva Mgr. iva.elznerova@seznam.cz
Fajkusová Eva PhDr. fajkusova.e1a@centrum.cz
Faldyna Zdeněk MUDr. faldynaz@vnol.cz
Fojtíková Roubalová Marcela, Mgr. Ph.D.  marcela.fojtikova@upol.cz
Frič Marek RnDr. Ph.D. marek.fric@hamu.cz
Frýdková Lenka Ing. Mgr. lenka.frydkova@rytmus.org
Gerlichová Markéta PhDr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Haiclová Zuzana Mgr. zuzana.haiclova01@upol.cz
Hudcová Bianka, Mgr., Mgr., Ph.D. bianka.hudcova@upol.cz
Hýzlová (Ličeníková) Zuzana Mgr. zuzil@seznam.cz
Janečka Zbyněk, PaedDr., Ph.D. zbynek.janecka@upol.cz
Jarmar Libor, Mgr. jarmar.libor@seznam.cz
Jurkasová Jana Magdaléna, MgA. jana.jurkasova@gmail.com
Kamínek Petr MUDr. Ph.D.  ivana.grohmann@upol.cz
Karkou Vicky prof. Ph.D. MD Med PgDip BEdSc. jiri.kantor@upol.cz
Knoll Claudia MA FH jiri.kantor@upol.cz
Kočí Sylva Mgr. koci@jan-olomouc.cz
Korpová Alena, MUDr.  korpova.alena@gmail.com
Kortová-Boďová Veronika, Mgr.  veronika.kortova@speczs.cz
Košťálová Milena PhDr. Mgr. Ph.D.  kostalovamilena@seznam.cz
Kraftová Renata Mgr.  kraftova.renata@seznam.cz
Kršková Vladislava Mgr. vladislava.krskova@rytmus.org
Krutilová Dagmar PhDr. dagmar.krutilova@seznam.cz
Kružíková Lenka Mgr. Ph.D. lenka.kruzikova@upol.cz
Křížkovská Petra, Mgr. Ph.D.  petra.krizkovska01@upol.cz
Kubínek Radim MUDr.  radimkubinek@seznam.cz
Kučera Martin MUDr. jiri.kantor@upol.cz
Kučerová Lenka Bc.  l.kucerova71@gmail.com
Kučerová Marcela, Mgr.  hasita@atlas.cz
Kytnarová Lucie Mgr. Ph.D. lucie.kytnarova@upol.cz
Látalová Olga MUDr.  veronika.ruzickova@upol.
Lessner-Lištiaková Ivana, Mgr. Ph.D. ivana.listiakova@gmail.com
Lipský Matěj PhDr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Ludíková Barbora MUDr.  barbora.ludikova@upol.cz
Majerová Radka dr.  jiri.kantor@upol.cz
Mikláš Marek, Mgr. MBA marek.miklas@pkcentrum.cz
Matuška Petr PaedDr. Ph.D.  petr.matuska@klic-css.cz
Měrková Jana Mgr.  merkova@trendvozickaru.cz
Metzner Susanne prof. MA Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Minářová Hana Mgr. reditelka@zslanskroun.cz
Mištová Šárka Mgr. psycholog@logopaed.cz
Muchová Jiřina Mgr.  jirina.muchova66@gmail.com
Musil Roman Mgr. PhDr. dranrom@gmail.com,
Nasswetr Martin PhDr.  info@vaslektor.cz; Skype: martinaass, Tel: 777263064
Navrátilová Magdaléna Mgr. ondrackova10@seznam.cz
Nohová Lucie Mgr.  lucie.nohova01@upol.cz
Novotná Petra PhDr.  novotna@pppuo.cz
Němeček Pavel, Ing.  pavelnemecek@post.cz
Neuwirthová Anna Mgr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Orság Libor, Mgr. xorsag@centrum.cz
Pančocha Karel doc. PhDr. Ph.D pancocha@ped.muni.cz
Petráš Petr PaedDr. petras.sokol@seznam.cz
Petřík Radek Mgr. radek.petrik@upol.cz
Pinkavová Lenka Mgr. lenka.pinkavova@email.cz
Pochroń Łucja Anežka, MUDr. lucjaanezka.pochron@fnol.cz
Polánková Lenka MgA Ph.D remsova@ped.muni.cz
Popelka Jiří PhDr. Mgr.  jiri.popelka@centrum.cz
Pospíšilová Jitka, Mgr.  07pospisilovajitka@seznam.cz
Potměšilová Petra doc. PhDr. Ph.D petra.potmesilova@upol.cz
Procházka Tomáš Mgr. jiri.kantor@upol.cz
Quittová Jana Mgr. Quittova@seznam.cz
Schaferová Michaela Mgr. mschaferova@gmail.com
Schumacher Karin prof. dr. rer. sc. mus. MA jiri.kantor@upol.cz
Smolíková Monika Mgr. Ph.D monika.smolikova@upol.cz
Strejčková Hana, MgA., Ph.D. hanastrejckova@seznam.cz
Souralová Eva doc. PhDr. Ph.D eva.souralova@upol.cz
Spurnik Mirko Mgr. m.spurnik@gmail.com
Stryková Eva PaedDr. Bc.  evastrykova@volny.cz
Sutorý Robert Mgr. rsutory@mesto-hranice.cz
Svobodová Zuzana, PhDr. zuzana.svobodova@upol.cz
Szokalová Lenka, Mgr. lenka.szokalova@upol.cz
Ševčíková Petra Mgr. Mgr. sevcikova.pettruska@seznam.cz
Škurek Martin JUDr. Ph.D martin.skurek@upol.cz
Šmerdová Lenka Mgr. DiS. smelen265@gmail.com
Švec Jan doc. RNDr. Ph.D. et Ph.D.  jan.svec@upol.cz
Taclová Anna Ing. taclova@email.cz
Tichá Alexandra, Mgr. sasatich@seznam.cz
Tylová Jana, Mgr. tylova.jana@centrum.cz
Urbanová Kovaříková Radka, Mgr. petra.jurkovicova@upol.cz
Valentová Iveta Mgr. Ph.D. iveta.grofkova@seznam.cz
Veitová Lenka, Mgr. Ph.D. veitova.lena@gmail.com
Vilímek Zdeněk, Mgr. zdenek.vilimek01@upol.cz
Vomočilová Jana, Mgr. Ph.D. vomocilova.j@gmail.com
Vrbová (Laibnerová) Eva, Mgr. eva.vrbova@upol.cz
Vrbová (Schwarzová) Lucie Mgr.  schwarzova.lucka@email.cz
Vrbová Renáta Mgr. Ph.D. vrbova.re@seznam.cz
Vymětal Jiří Mgr.  jirinvymetal@gmail.com
Weber Jana PhDr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Zmeškalová Daniela MUDr.  daniela.zmeskalova@upol.cz
Zvědělíková Jana Mgr. zvedelikova.j@centrum.cz
Žilková Barbora Bc. b.zilkova@email.cz
Žůrek Jan Bc. jan.zurek.horka@gmail.com