Externí pracovníci

Externisté na ÚSS

Bartoňová Vendula Mgr. vendula.bartonova@centrum.cz
Bartošek Jan, Ing. honzaba@seznam.cz
Bártová Miloslava Mgr. zsspec.jasnenka@seznam.cz
Baslerová Pavlína PaedDr. pavlinabaslerova@seznam.cz
Baše Lenka, Mgr. lenka.base@zshalkova.cz,
Bendová Petra PhDr. Ph.D. petben@seznam.cz
Bretšnajdrová Milena, MUDr. milena.bretsnajdrova@fnol.cz
Burešová, Pavla buresovp@seznam.cz
Dostálová Lucie Mgr. Dostalova_L@seznam.cz
Dřevojánková Jana Mgr. janavalova@volny.cz
Dvořák Radmil MUDr. r.dvorak@email.cz
Fink Martin Mgr. martinfink107@gmail.com
Fritschová Eva, MUDr. eva.fri@seznam.cz
Hanák Petr, PaedDr. Ph.D. hanak@ibsenka.cz
Hložek Zdeněk, MUDr. Ph.D. hlozekz@fnol.cz
Holasová Jiřina Mgr. pomnenka.p@seznam.cz
Johnová Magda, Mgr. veselamagda@gmail.com
Kamínek Petr, MUDr. petr.kaminek@upol.cz
Káňová Žaneta, Mgr. Ph.D. zaneta.kanova@centrum.cz
Kantor Lumír, MUDr. Ph.D. lumir.kantor@upol.cz
Klenová, Iva Mgr. iva.klenova@seznam.cz
Kortová-Boďová Veronika, Mgr. veronika.bodova@gmail.com
Kraftová Renata Mgr. kraftova.renata@seznam.cz
Král Michal, MUDr. kral_michal@centrum.cz
Krobot Alois MUDr. alois.krobot@upol.cz
Krutilová Dagmar PhDr. dagmar.krutilova@seznam.cz
Kružíková Lenka, Mgr. lenka@kruzik.net
Kubínek Radim, MUDr. radimkubinek@seznam.cz
Kubeková Martina MUDr. martina.kubekova@volny.cz
Kučera Jiří MUDr. hlascentrum@seznam.cz
Kučerová Anna Mgr. Ph.D. kucerova.tahtah@seznam.cz, kucerova@detskysluch.cz
Kučerová Lenka, Bc. kucerilena@seznam.cz
Kunhartová Monika Mgr. monikakunhartova@seznam.cz
Kutáčová Eva, Mgr. evakutacova@seznam.cz
Látalová Olga, MUDr. latalova.olga@seznam.cz
Ludíková Barbora, MUDr. ludikova.b83@gmail.com
Majkusová Alena Mgr. amajkusova@gmail.com
Malá Jana Mgr. jana.mala_skolka@tiscali.cz
Martinková Eva, Mgr. Ph.D. martinkova.eva@email.cz
Matuška Petr, PaedDr. Ph.D. petr.matuska@klic-css.cz
Mazalová Hana Mgr. vychova@vincentinum.cz
Menšík Jiří, Ing. petit@petit-os.cz
Musil Roman Mgr. dranrom@gmail.com
Nasswetr Martin, PhDr. nasswetrm@seznam.cz
Němeček Pavel, Ing. pavelnemecek@post.cz
Nováková Radka Mgr. logopedie@vincentinum.cz, raduza.novakova@centrum.cz
Oláhová Lubomíra Liba.Olahova@seznam.cz
Olejníčková Jana Mgr. Ph.D. jana.olejnickova@seznam.cz
Otunga Maurice Otunga otungamaurice@yahoo.com
Palčák Ján, MUDr. jan.palcak@fnol.cz
Petráš Petr, PaedDr. petras.sokol@seznam.cz
Pochyla Zdeněk PhDr. Mgr. reditel@ddvolomouc.cz, nekl.55@seznam.cz
Polínková Zdeňka, Mgr. z.sch@seznam.cz
Popelka Jiří PhDr. Mgr. jiri.popelka@centrum.cz
Pospíšilová Zdeňka, Ing. arch. pospisilova@spoluolomouc.cz
Potměšilová Petra, Doc. PhDr. Ph.D. kalpet@centrum.cz, petra.potmesilova@upol.cz
Priehradná Dušana, PhDr. dpriehradna@gmail.com
Remsová Lenka, Mgr. Ph.D. lenkar@centrum.cz
Řehůřková Soňa Mgr. glosova@seznam.cz
Satinská Edita Mgr. Ph.D. satinska@hotmail.com
Slavíčková-Dvořáčková veruska.dvor@email.cz
Smejkalová Žaneta Mgr. doubravska.zaneta@seznam.cz
Strojil Jan MUDr. Ph.D. jan.strojil@fnol.cz
Sutorý Robert rsutory@mesto-hranice.cz
Široký Tomáš, Mgr. sir.tom.moto@seznam.cz
Škopová Veronika Bc. DiS. veronika.skopova@kvalitavpraxi.cz
Škurek Martin JUDr. martin.skurek@upol.cz
Švec, Ph.D.
Taclová Anna Ing. taclova.anna@tiscali.cz, taclova@email.cz
Ticháčková Anežka, MUDr. tichacan@fnol.cz, anezka.tichackova@fnol.cz
Tomalová Petra Mgr. tomalova.petra@seznam.cz
Tomm Lenka Mgr. lenka.tomm@gmail.com
Treznerová Ivana, Ing. Mgr. eprojekty.vsetin@caritas.cz, ivana.treznerova@centrum.cz
Valentová-Grofková Iveta Mgr. Ph.D. iveta.grofkova@seznam.cz
Vaňková Sylva, Mgr. silvie.vankova@seznam.cz
Veselý Jan, Mgr. honzavesely@email.cz
Vočka Zbyněk, Mgr. zbynek.vodicka@kolomoucky.cz
Zůchová Alena, MUDr. alena.zuchova@gmail.com
Žůrek Jan, Mgr. zurek@divadlonacucky.cz