Externí pracovníci

Na základě výjimky udělené děkankou PdF UP mohou externí vyučující se studenty komunikovat ze svých soukromých nebo pracovních e-mailových adres uvedených níže.

Esternisté ÚSS  e-mailové adresy
Koordinátor externích vyučujících: Mgr. Bc. Ivana Grohmann, DiS., Ph.D. ivana.grohmann@upol.cz
Veškeré záležitosti spojené s externími vyučujícími prosím řešte přes koordinátora!!!  
Studenti oboru Muzikoterepie se obracejí na doc. Kantora jiri.kantor@upol.cz
   
Ambrosová Petra Mgr. AmbrosovaPetra@seznam.cz
Bastlová Petra Mgr. Ph.D.  petra@bastlova.cz
Bretšnajdrová Milena MUDr. Ph.D.  milena.bretsnajdrova@fnol.cz
Broulíková Veronika prof. Mgr. broulikova.veronika@volny.cz
Čadová Eva Mgr.  avea@centrum.cz
Červenková Barbora Mgr.  barbora.cervenkova@post.cz
Dokoupilová Ivana Mgr. ivaoki@seznam.cz
Doležalová Iva Mgr. iva.dolezalova@sluch-ol.cz
Dosedlová Blížkovská Jaroslava Ph.D. Ph.D.  jaro-b@volny.cz
Dřevojánková Jana Mgr. janavalova@volny.cz
Dvořák Radmil MUDr.  radmil.dvorak@upol.cz
Dzidová Lenka PhDr. Ph.D. le.dzi@email.cz
Elznerová Iva Mgr. iva.elznerova@seznam.cz
Fajkusová Eva PhDr. fajkusova.e1a@centrum.cz
Flekačová Lucie Mgr. Ph.D. lucie.flekacova01@upol.cz
Fojtíková Roubalová Marcela, Mgr. Ph.D.  marcela.fojtikova@upol.cz
Gerlichová Markéta PhDr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Hartingerová Petra, Mgr.  petra.hartingerova@ounol.cz
Houdek Lukáš Bc. jiri.kantor@upol.cz
Jurkasová Jana Magdaléna, MgA. jana.jurkasova@gmail.com
Kantorová Lucia, MUDr.  lucia.kantorova01@upol.cz
Karkou Vicky prof. Ph.D. MD Med PgDip BEdSc. jiri.kantor@upol.cz
Knoll Claudia MA FH jiri.kantor@upol.cz
Kočí Sylva Mgr. koci@jan-olomouc.cz
Korpová Alena, MUDr.  korpova.alena@gmail.com
Kortová-Boďová Veronika, Mgr.  veronika.kortova@speczs.cz
Košťálová Milena PhDr. Mgr. Ph.D.  kostalovamilena@seznam.cz
Kraftová Renata Mgr.  kraftova.renata@seznam.cz
Kružíková Lenka Mgr. Ph.D. lenka.kruzikova@upol.cz
Křížkovská Petra, Mgr. Ph.D.  petra.krizkovska01@upol.cz
Kršková Vladislava Mgr. vladislava.krskova@rytmus.org
Kubínek Radim MUDr.  radim.kubinek@upol.cz
Kučera Martin MUDr. jiri.kantor@upol.cz
Kučerová Lenka Bc.  l.kucerova71@gmail.com
Kučerová Marcela, Mgr.  hasita@atlas.cz
Látalová Olga MUDr.  veronika.ruzickova@upol.
Ličeníková Zuzana Mgr. zuzil@seznam.cz
Lipský Matěj PhDr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Ludíková Barbora MUDr.  barbora.ludikova@upol.cz
Majerová Radka dr.  jiri.kantor@upol.cz
Matuška Petr PaedDr. Ph.D.  petr.matuska@klic-css.cz
Měrková Jana Mgr.  merkova@trendvozickaru.cz
Metzner Susanne prof. MA Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Mištová Šárka Mgr. psycholog@logopaed.cz
Muchová Jiřina Mgr.  jirina.muchova66@gmail.com
Musil Roman Mgr. PhDr. dranrom@gmail.com,
Nasswetr Martin PhDr.  info@vaslektor.cz; Skype: martinaass, Tel: 777263064
Navrátilová Magdaléna Mgr. ondrackova10@seznam.cz
Novotná Petra PhDr.  novotna@pppuo.cz
Němeček Pavel, Ing.  pavelnemecek@post.cz
Neuwirthová Anna Mgr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Pančocha Karel doc. PhDr. Ph.D. pancocha@ped.muni.cz
Petráš Petr PaedDr. petras.sokol@seznam.cz
Pinkavová Lenka Mgr. lenka.pinkavova@email.cz
Popelka Jiří PhDr. Mgr.  jiri.popelka@centrum.cz
Pospíšilová Jitka, Mgr. 07pospisilovajitka@seznam.cz
Potměšilová Petra doc. PhDr. Ph.D. petra.potmesilova@upol.cz
Procházka Tomáš Mgr. jiri.kantor@upol.cz
Quittová Jana Quittova@seznam.cz
Sedláčková Dagmar Mgr. dagmar.sedlackova01@upol.cz
Schumacher Karin prof. dr. rer. sc. mus. MA jiri.kantor@upol.cz
Smaženková Veronika, Mgr. veronika.smazenkova@gmail.com
Smolíková Monika Mgr. monika.smolikova@upol.cz
Spurnik Mirko Mgr. m.spurnik@gmail.com
Stryková Eva PaedDr. Bc.  evastrykova@volny.cz
Sutorý Robert Mgr. rsutory@mesto-hranice.cz
Svobodová Zuzana, PhDr. zuzana.svobodova@upol.cz
Škurek Martin JUDr. Ph.D. martin.skurek@upol.cz
Švec Jan doc. RNDr. Ph.D. et Ph.D.  jan.svec@upol.cz
Taclová Anna Ing. taclova@email.cz
Tomalová Petra Mgr. Ph.D.  tomalova.petra@seznam.cz
Valentová Iveta Mgr. Ph.D. iveta.grofkova@seznam.cz
Vrbová (Laibnerová) Eva, Mgr. Eva.vrbova@zshalkova.cz
Vrbová (Schwarzová) Lucie Mgr.  schwarzova.lucka@email.cz
Vrbová Renáta Mgr. Ph.D. vrbova.re@seznam.cz
Vymětal Jiří Mgr.  jirinvymetal@gmail.com
Weber Jana PhDr. Ph.D. jiri.kantor@upol.cz
Zmeškalová Daniela MUDr.  daniela.zmeskalova@upol.cz
Zvědělíková Jana, Mgr. jana.zvedelikova01@upol.cz
Žůrek Jan Mgr.  jan.zurek.horka@gmail.com