Studijní informace

Studentům prvních ročníků speciální pedagogiky (prezenčního studia):

Od 12. 2. – 16. 2. budou v rámci předmětu USS/USP2 (základy speciální pedagogiky 2) probíhat pouze přednášky (semináře ne), ale vaše účast na nich je nutná (s prezencí!).


Rozpis studentů ke SZZ a obhajobám BP a DP zimním termínu 2018

2017_2018_ZIMA-harmonogram obhajob_STUDENTI ABECEDNĚ

2017-2018_ZIMA_rozpis studentu


 

Nabídka studentům

 

Nabízíme možnost realizace souvislejší praxe zprostředkovanou Krajským úřadem Olomouckého kraje zaměřenou na mapování bariérovosti zdravotních služeb na území OK. Praxe by mohla být započítána a ohodnocena kredity.

 

Dále je možnost vypsat témata seminárních i závěrečných prací z oblasti mapování bariérovosti (zmapování a aktualizace bariérovosti ve zdravotních službách) ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Případné bližší informace podá doc. Vitásková – katerina.vitaskova@upol.cz tel. 585635336.


Rozvrh v kombinované formě studia má na starosti – Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D., proto se v případě problémů, připomínek, atp. můžete obracet přímo na ni (požadavek na navýšení kapacity však musí předem schválit vyučující daného předmětu).