Studijní informace

Rozvrh v kombinované formě studia má na starosti – Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. / Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D., a proto se v případě problémů, připomínek, atp. můžete obracet přímo na ni (požadavek na navýšení kapacity však musí předem schválit vyučující daného předmětu).
Rozvrh v prezenční formě studia prosím řešte s Dr. Veronikou Růžičkovou. Děkuji!