Studijní informace

 


Rozvrh v kombinované formě studia má na starosti – Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D., proto se v případě problémů, připomínek, atp. můžete obracet přímo na ni (požadavek na navýšení kapacity však musí předem schválit vyučující daného předmětu).