Studijní informace

Milé studentky, milí studenti,

prosíme o spolupráci při hodnocení literárních děl našich klientů s hluchoslepotou, která byla  přihlášená do letošního 7. ročníku Ceny Hieronyma Lorma 2018.

Od 1. září až do 31. září půlnoci se do soutěže bude moci zapojit  široká veřejnost formou e-hlasování na našich webových stránkách www.lorm.cz a rozhodnout tak, kdo vyhraje Cenu veřejnosti.

Velmi oceníme, když nám pomůžete literární díla ohodnotit,  svou účastí potěšíte a hlavně povzbudíte naše klienty.

Moc děkujeme

Mgr. Petra Zimermanová

ředitelka

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.


Rozvrh v kombinované formě studia má na starosti – Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. / Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D., a proto se v případě problémů, připomínek, atp. můžete obracet přímo na ni (požadavek na navýšení kapacity však musí předem schválit vyučující daného předmětu).