Oddělení senzorických poruch

Na úspěšném chodu oddělení senzorických poruch se podílejí odborníci se zaměřením na širokou oblast osob se senzorickým postižením – tedy na osoby se zrakovým a sluchovým postižením a také na osoby s hluchoslepotou.

Rozsáhlá oblast problematiky poskytování služeb, edukačního procesu a diagnostiky osob se senzorickým postižením požaduje stejně široký záběr zájmů akademických pracovníků, což jmenovaní samozřejmě splňují a to jak v rámci pedagogických, věděcko – výzkumných, publikačních, či poradenských činností.

Akademičtí pracovníci sdružení pod toto oddělení se podílejí jak na výuce studentů prezenčního
i kombinovaného studia, stejně tak studia v rámci celoživotního vzdělávání, a to jak v modulech bakalářského, magisterského, tak také doktorského studia. Výuka probíhá převážně v českém jazyce, ale oddělení garantuje také výuku akreditovanou v jazyce anglickém, německém i ruském.

Akademičtí pracovníci tohoto oddělení jsou také, v různé míře a podle zájmů, schopni zaručit tlumočení či výuku do znakového jazyka, znakované češtiny, taktilního znakového jazyka pro osoby s poruchou sluchového vnímání. Pro osoby se zrakovým postižením zabezpečují pracovníci výuku prostorové orientace a samostatného pohybu, případně průvodcovství.

 

Vedoucí oddělení:

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

 

Členové oddělení:

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.

Mgr. Hana Karunová, Ph.D.

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

Mgr. BcA. Pavel Kučera

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Mgr. Gabriela Špinarová

Mgr. Veronika Vachalová