Aktuální informace k organizaci SZZ


Informace z 10. 6. 2024:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ – podzim 2024

S pozdravem a přáním hezkých dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer


Informace z 30. 5. 2024:

Hezký den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování ke SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihláška musí být vyplněna na stránkách ÚSS a podána ELEKTRONICKY na studijní oddělení (naskenovaná s vlastnoručním podpisem) nejpozději do 18. 6. 2024 do 12 hodin. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!

Podání přihlášky je závazné.

S pozdravem a přáním krásných dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace ze 8.5.2024:

Vážení a milí 🙂

dlouho očekávaný okamžik je opět tady…

Od 20. 5. 2024 nám na ÚSS začíná jarní termín státních závěrečných zkoušek. SZZ budou probíhat dle níže uvedeného rozpisu: 

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení v rámci zkušebních bloků probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdeňka Kozáková, Jiří Langer a Věra Benešová. 


Informace z 30.4.2024:

Hezký den, 

obracíte se na nás s dotazy, kdy a kde nalezne přidělené termíny obhajob kvalifikačních pracíObhajujete-li práci na ÚSS (tzn. máte vedoucího práce z ÚSS), nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ).  Konkrétní přidělené termíny obhajob budou zveřejněny na této stránce po ukončení přihlašování ke SZZ a po vytvoření seznamů studentů, tzn. cca 9.5.2024.

Dále se dotazujete, zda někam odevzdáváte tištěnou verzi kvalifikační práce – NE, kvalifikační práce se odevzdává pouze elektronicky (což jste již udělali před přihlášením se k obhajobě). Pokud si chcete vzít vytištěnou podobu práce k obhajobě, tak to samozřejmě možné je.

S pozdravem a přáním hezkého zítřejšího prvomájového dne 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.4.2024:

Hezký den, 

zde naleznete harmonogram jarních státních závěrečných zkoušek na ÚSS:2024-jaro-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li kvalifikační práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 27. dubna 2024 od 8:00 hod. (sobota) do 5. května 2024 do 24:00 hod. (neděle) – viz harmonogram SZZ https://www.pdf.upol.cz/studenti/bc-a-mgr/studijni-informace/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ a na: https://www.pdf.upol.cz/studenti/bc-a-mgr/studijni-informace/

S pozdravem a přáním krásných jarních dnů

Zdeňka Kozáková, Jiří Langer a Věra Benešová. 


Informace z 21 4. 2024:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ jaro 2024

S pozdravem a přáním hezkých jarních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Byla novelizována vnitřní norma PdF-B-23/13 Kvalifikační práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s účinností od 26. 3. 2024.

Novelu normy a její úplné znění naleznete pod níže uvedenými odkazy nebo na úřední desce Pedagogické fakulty UP.

PdF-B-23/13-N01 Kvalifikační práce na PdF UP

PdF-B-23/13-ÚZ01 Kvalifikační práce na PdF UP

Další podrobnosti vážící se k zadávání a formálním aspektům tvorby závěrečných prací naleznete na adrese www.vskp.upol.cz


Informace z 3. 3. 2024:

Hezký den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování ke SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihláška musí být vyplněna na stránkách ÚSS a podána ELEKTRONICKY na studijní oddělení (naskenovaná s vlastnoručním podpisem) nejpozději do 18. 4. 2024 do 12 hodin. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!

Podání přihlášky je závazné.

S pozdravem a přáním krásných skoro jarních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 15. 2. 2024:

Vážení studenti,

obracíte se na nás dotazy, zda jsou již k dispozici nějaké informace ohledně jarního a podzimního termínu státních závěrečných zkoušek.

Termíny budou tyto:

JARNÍ TERMÍN SZZ

 • Mezní termín podání přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce –  18. 4. 2024 do 12:00 hod. Podání přihlášky ke SZZ  probíhá ELEKTRONICKY. Tzn., nemusíte nikam jezdit, nemusíte nic posílat poštou, vše stačí pouze zaslat elektronicky. Přihlášku vyplníte na https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/, vytisknete, podepíšete, naskenujete a e-mailem zašlete na studijní oddělení. Přihlašování bude spuštěno začátkem března.

 • Mezní termín splnění studijních povinností – 18. 4. 2024 do 12:00 hod.

 • Státní závěrečné zkoušky na ÚSS 20. – 31. 5. 2024.

PODZIMNÍ TERMÍN SZZ

 • Mezní termín podání písemné přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce –  18. 6. 2024 do 12:00 hod.

 • Mezní termín splnění studijních povinností – 18. 6. 2024 do 12:00 hod.

 • Státní závěrečné zkoušky na ÚSS –  26. 8. – 6. 9. 2024.

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 22.1.2024:

Vážení a milí studenti,

obracíte se na nás s dotazy, zda musíte být přítomni na společném zahájení v 8:00 hod., když vykonáváte SZZ např. ve 12:00 hod.  – NE, NEMUSÍTE, dostavujete se až na čas, na který jste se ve STAGu přihlásili. Pokud se v komisi koná společné zahájení, tak se vždy koná v rámci každého z bloků, tzn. jak v 8:00 hod., tak ve 12:00 hod. atp. – podle časů, které byly vypsány ve STAGu a na které jste zapsaní.

S pozdravem a přáním úspěšných státnic 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 17.1.2024:

Vážení a milí 🙂

dlouho očekávaný okamžik je opět tady…

Od 22. 1. 2024 nám na ÚSS začíná zimní termín státních závěrečných zkoušek. SZZ budou probíhat dle níže uvedeného rozpisu: 

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení v rámci zkušebních bloků probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 15.1.2024:

Vážení a milí studenti,

obracíte se na nás s dotazy, zda musíte mít  splněné všechny předměty zimního semestru, abyste mohli být připuštěni k předtermínu SZZ. – NE, NEMUSÍTE mít  splněné všechny předměty zimního semestru, abyste mohli jít k předtermínu.

Musíte mít splněny pouze PODMIŇUJÍCÍ předměty k příslušné SZZ, na kterou se hlásíte.

S pozdravem a přáním co možná klidných dnů přípravy 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 8.12.2023:

Hezký den, 

zde naleznete harmonogram zimních státních závěrečných zkoušek na ÚSS: 2024-zima-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li kvalifikační práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 5. ledna 2024 od 8:00 hod. (pátek) do 15. ledna 2024 do 23:59 hod. (pondělí) – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ a na: https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/.

S pozdravem a přáním krásných adventních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 28. 11. 2023:

Vážení studenti,

chtěli bychom vás informovat o tom, že v listopadu vstoupila v platnost nová vnitřní norma PdF UP PdF-B-23/12 Státní závěrečné zkoušky na PdF UP 

Dobrou zprávou je, že dle této normy se mohou k předtermínu přihlásit i studenti, kteří si prodlužují studium. 🙂

S pozdravem a přáním klidných dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 20. 11. 2023:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ leden 2024

S pozdravem a s přáním hezkých podzimních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23. 10. 2023:

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali o tom, že byly do seznamu doplněny předtermíny a podmiňující předměty nově akreditovaných studijních programů

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 12. 10. 2023:

Dobrý den,

děkujeme Vám za hojnou účast na dnešní schůzce ke SZZ 🙂
a  přikládáme slíbené
informace

Videozáznam ze schůzky Vám zašleme dnes nebo zítra (podle toho, jak rychle se nám jej podaří stáhnout na YT). 🙂

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 10. 10. 2023:

Hezký den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihláška musí být na studijní oddělení podána ELEKTRONICKY (naskenovaná s vlastnoručním podpisem) nejpozději do 5. 12. 2023 do 12 hodin. Po tomto termínu nebudou přihlášky akceptovány!

Podání přihlášky je závazné.

Těšíme se pozítří na viděnou na informační schůzce k SZZ  🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 22. 09. 2023:

Vážení studenti absolventských ročníků,

avizované Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studií se uskuteční ve čtvrtek dne 12. 10. 2023 od 11:30–12:30 hod. na učebně N2.

Po setkání bude k dispozici videozáznam. 🙂

Těšíme se na vás! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14. 8. 2023:

Vážení a milí 🙂

dlouho očekávaný okamžik je opět tady…Od 28.8.2023 nám na ÚSS začíná podzimní termín státních závěrečných zkoušek. SZZ budou probíhat dle níže uvedeného rozpisu: 

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení v rámci zkušebních bloků probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.S pozdravem a přáním hezkého zbytku prázdnina HLAVNĚ úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.6.2023:

Hezký den, 

zde naleznete harmonogram podzimních státních závěrečných zkoušek na ÚSS:2023-podzim-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li kvalifikační práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 18. července 2023 od 8:00 hod. (úterý) do 10. srpna 2023 do 24:00 hod. (čtvrtek)– viz harmonogram SZZ –https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ a na:https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/.

S pozdravem a přáním krásných nadcházejících dnů dovolené 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.

PS: A nezapomínejte v těchto horkých dnech, kromě pravidelného pitného režimu, i na dostatečný odpočinek a pravidelné pauzy od studia! 🙂


Informace z 14. 6. 2023:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram_pripravy_SZZ_-_podzim_2023

S pozdravem a přáním hezkých slunečných dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 29. 5. 2023:

Hezký den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií:https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 20. 6. 2023 do 12.00 hod.Podání přihlášky je závazné.

Podání přihlášky k SZZ na studijní oddělení probíhá ELEKTRONICKY. Tzn., přihlášku vytisknete, podepíšete, naskenujete a e-mailem zašlete na studijní oddělení.

Přejeme Vám krásné jarní dny 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 11. 5. 2023:

Vážení a milí 🙂

dlouho očekávaný okamžik je opět tady…

Od 22.5.2023 nám na ÚSS začíná jarní termín státních závěrečných zkoušek. SZZ budou probíhat dle níže uvedeného rozpisu

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení v rámci zkušebních bloků probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním co nejklidnějších dnů přípravy

a zejména úspěšného zvládnutí státnic

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 27.4.2023:

Hezký den, 

zde naleznete harmonogram jarních státních závěrečných zkoušek na ÚSS: 2023-jaro-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li kvalifikační práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 29. dubna 2023 od 8:00 hod. (sobota) do 7. května 2023 do 24:00 hod. (neděle) – viz harmonogram SZZ –https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ a na:https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/.

S pozdravem a přáním krásných nadcházejících prodloužených víkendů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.

PS: A nezapomeňte alespoň na krátkou pauzu od studia! 🙂


Informace z 27. 3. 2023:

Vážení studenti,

zde nalezneteHarmonogram přípravy SZZ jaro 2023

S pozdravem a přáním hezkých „jarních“ dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 20. 3. 2023:

Hezký den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 20. 4. 2023 do 12.00 hod. Podání přihlášky je závazné.

Podání přihlášky k SZZ na studijní oddělení probíhá ELEKTRONICKY. Tzn., přihlášku vytisknete, podepíšete, naskenujete a e-mailem zašlete na studijní oddělení.

Přejeme Vám krásný první jarní den 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 3. 2. 2023:

Vážení studenti,

obracíte se na nás dotazy, zda jsou již k dispozici nějaké informace ohledně jarního a podzimního termínu státních závěrečných zkoušek.

Termíny budou tyto:

JARNÍ TERMÍN SZZ

 • Mezní termín podání přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce –  20. 4. 2023 do 12.00 hod. Podání přihlášky k SZZ na studijní oddělení probíhá ELEKTRONICKY. Tzn., nemusíte nikam jezdit, nemusíte nic posílat poštou, vše stačí pouze elektronicky. Přihlášku vytisknete, podepíšete, naskenujete a e-mailem zašlete na studijní oddělení.
 • Mezní termín splnění studijních povinností – 20. 4. 2023 do 12.00 hod.
 • Státní závěrečné zkoušky na ÚSS– 22. 5. 2023 – 2. 6. 2023

PODZIMNÍ TERMÍN SZZ

 • Mezní termín podání písemné přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce –  20. 6. 2023 do 12.00 hod.
 • Mezní termín splnění studijních povinností – 20. 6. 2023 do 12. 00 hod.
 • Státní závěrečné zkoušky na ÚSS –  28. 8. 2023 – 8. 9. 2023.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 17. 1. 2023:

Vážení a milí  

dlouho očekávaný okamžik je tady…. 

Od 23.1.2023 nám na ÚSS začíná zimní termín státních závěrečných zkoušek. 

Zde naleznete: 

Termíny SZZ jsou v rozpisu uvedeny po dvouhodinových blocích – od 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hod.

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení v rámci dvouhodinových bloků probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

SZZ budou probíhat již standardním způsobem. Bude záležet vždy na předsedovi komise, zda bude v rámci dvouhodinového zkušebního bloku realizovat společné oficiální hromadné zahájení a vyhlášení výsledků, nebo vše bude řešit individuálně.   

S pozdravem a přáním co nejklidnějších dnů přípravy

a hlavně úspěšného zvládnutí státnic

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 27.12.2022:

Vážení studenti,

obracíte se s dotazy, že ve STAGu nevidíte vypsané termíny SZZ, které vykonáváte na jiných katedrách. – SZZ z jiných kateder řeší kolegové příslušných kateder. Deadine pro vypisování termínů SZZ do STAGu je dle harmonogramu 5. ledna 2023, tzn. je ještě čas. 😉

Zkontrolujte si prosím také, zda máte daný SZZ předmět zapsaný ve STAGu (tzn., jestli jste si jej zapsali současně s ostatními předměty, na které jste se v září zapisovali). Pokud by se Vám ve STAGu nezobrazovaly termíny, tak by to mohlo být i tím, že nemáte daný předmět ve STAGu zapsaný. Pokud byste zjistili, že se vás to týká, tak zašlete ŽÁDOST na studijní oddělení s prosbou, zda by Vám Váš studijní referent/ka mohl/a daný SZZ předmět ve STAGu zapsat. Žádost o dodatečné zapsání předmětů naleznete po přihlášení do Portálu UP pod dlaždicí ELF/Formuláře.

Píšete, že příprava na SZZ je u vás už v plném proudu! 🙂 Tak posíláme hodně sil a alespoň na Silvestra a na Nový rok od učení chvíli vypněte! Držte se… 🙂

Z.


Informace z 20.12.2022:

Hezký den, 

pro případ, že by tuto stránku navštěvoval i některý ze studentů, který si teprve zadává kvalifikační práci, bychom rádi i zde upozornili na to, že dnem 19. prosince vstoupila v platnost a od 2. 1. 2023 nabude účinnosti vnitřní norma PdF UP: PdF-B-22/18 Zadávání a schvalování témat bakalářských a magisterských prací v rámci IS STAG na PdF UP

S pozdravem a přáním pohodových svátečních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.12.2022:

Hezký sváteční den, 🙂

ve STAGu by se Vám již měly zobrazovat vypsané termíny ke SZZ. Zapisovat se Vám na ně půjde až od 6. ledna od 8:00 hod. V tuto chvíli si však už můžete zkontrolovat, zda termíny vidíte. Pokud byste je neviděli, nebo se Vám v lednu na vypsané termíny nešlo zapsat, tak napište na email: zdenka.kozakova@upol.cz.

Jen připomínáme, že pokud obhajujete kvalifikační práci na ÚSS, tak se Vám ve STAGu nezobrazí vypsané termíny, protože se na ně nezapisujete. Termín Vám je automaticky přidělen na den konání Vaší SZZ, abyste nemuseli jezdit nadvakrát. Pokud obhajujete práci na jiné katedře, tak sledujte pokyny příslušné katedry.

Přejeme Vám klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2023! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.12.2022:Hezký den, 🙂

zde naleznete harmonogram zimních státních závěrečných zkoušek na ÚSS: 2023-zima-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li kvalifikační práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 6. ledna 2023 od 8.00 hod. (pátek) do 15. ledna 2023 do 24:00 hod. (neděle) – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ a na: https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/.

S pozdravem a přáním klidných adventních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 30. 11. 2022:

Vážení studenti,

podání přihlášky k SZZ na studijní oddělení probíhá ELEKTRONICKY. Tzn., nemusíte nikam jezdit, nemusíte nic posílat poštou, vše stačí pouze elektronicky.

1. Vyplníte přihlášku na stránkách ÚSS: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

2. Přihlášku vytisknete, podepíšete, naskenujete a e-mailem zašlete na studijní oddělení.

3. Váš studijní referent/ka Vám potvrdí přijetí Vaší přihlášky k SZZ. A tím jste přihlášeni. 

Tak hodně zdaru při finišování! 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 28. 11. 2022:

Vážení studenti,

jen připomínáme, že aktuální informace k odevzdávání kvalifikačních prací naleznete v níže uvedeném Metodickém návodu pro odevzdávání kvalifikačních prací s účinností od 1. 9. 2022 a ve vnitřní normě UP R-B-17/08-ÚHZ01, která vstoupila v platnost 1. 9. 2022 a která platí i pro Pedagogickou fakultu:

S pozdravem a s přáním co možná klidného adventního období 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 11. 11. 2022:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ leden 2023

S pozdravem a s přáním hezkého víkendu

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 3. 11. 2022:

Vážení a milí, 🙂

již byste měli mít všichni ve své „upolské“ schránce odkaz na záznam ze včerejší informační schůzky k SZZ 🙂

Tak si k tomu uvařte pořádný hrnek čaje nebo kafe a hurá do toho! 🙂

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 2. 11. 2022:

Dobrý den,

děkujeme Vám za hojnou účast na dnešní informační schůzce k SZZ a  přikládáme slíbené informace: 

Chcete-li zaslat záznam ze schůzky, napište si o něj na email: Zdenka.Kozakova@upol.cz

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 1. 11. 2022:

Hezký den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZna webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 6. 12. 2022 do 12:00 hodinPodání přihlášky je závazné.

Těšíme se zítra na viděnou na informační schůzce k SZZ  

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 24. 10. 2022:

Vážení studenti absolventských ročníků,

avizované Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studiíse uskuteční ve středu dne 2. 11. 2022 od 12:15–13:00 hod. na učebně N2

Setkání bude nahráváno. Budete-li chtít po schůzce zaslat link na  neveřejný záznam, napište si o něj (po 2. 11.) na email: Zdenka.Kozakova@upol.cz

Těšíme se na vás! 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.

PS: Ohledně odkazu na záznam prosím pište až po schůzce, aby se Váš email mezitím někam „nezatoulal“ a vy poté nemuseli psát znovu. Díky.


Informace z 13. 8. 2022:

Vážení a milí  

dlouho očekávaný okamžik je tady….

Od 29.8.2022 nám na ÚSS začíná podzimní termín státních závěrečných zkoušek. 

Zde naleznete: 

Termíny SZZ jsou v rozpisu uvedeny po dvouhodinových blocích – od 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hod.

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení v rámci dvouhodinových bloků probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

SZZ budou probíhat již standardním způsobem. Bude záležet vždy na předsedovi komise, zda bude v rámci dvouhodinového zkušebního bloku realizovat společné oficiální hromadné zahájení a vyhlášení výsledků, nebo vše bude nadále řešit individuálně.   

S pozdravem a přáním co nejpříjemnějších dnů přípravy

a hlavně úspěšného zvládnutí státnic 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 1.7.2022:

Krásný první prázdninový den, 🙂 

s přáním příjemného léta Vám zde zveřejňujeme i harmonogram podzimních státních závěrečných zkoušek na ÚSS: 2022-podzim-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 19. července 2022 od 8:00 hod. (úterý) do 10. srpna 2022 (středa) – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/. 

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

… a nezapomínejte v tom zápalu učení i na odpočinek! 

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 20.6.2022:

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že i pro podzimní termín SZZ platí vnitřní norma PdF UP:

 • PdF-B-21/20 Odevzdávání a evidence závěrečných
  kvalifikačních (bakalářských a diplomových)
  prací na PdF UP v akademickém roce
  2021/2022

Pokud jste se přihlásili k obhajobě kvalifikační práce, nezapomeňte prosím informovat prostřednictvím e-mailu svého vedoucího práce (viz čl. 4 písm. f vnitřní normy PdF-B-21/20).

S pozdravem a přáním co možná klidného finišování 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.6.2022:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ – podzim 2022

S pozdravem a s přáním klidných dnů 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 6.6.2022

Vážení a milí studenti,

určitě jste zaznamenali, že již bylo spuštěno elektronické přihlašování k podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 20. 6. 2022 do 12:00 hodin.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním klidných dnů finišování a přihlašování 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.5.2022:

Vážení studenti,

i letos se na nás obracíte s dotazy, že v harmonogramu nenalézáte všechny Vaše SZZ. Je to z toho důvodu, že ne všechny SZZ konáte na ÚSS. Např.:

 • SZZ z Pedagogiky volného času a psychologie (USS/SZZVC) konáte na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.
 • SZZ z Pedagogiky a psychologie 1. st. ZŠ (KPV/SZZPS) a z Pedagogiky předškolního věku a základy psychologie (KPV/SZZPR) konáte na Katedře primární a preprimární pedagogiky.

Proto SZZ, které nekonáte na ÚSS, nefigurují v harmonogramu ÚSS.

Někteří z Vás se obracíte s dotazem, že máte SZZ a obhajobu na ÚSS ve stejný čas, jestli je to takto v pořádku. – Ano, je to takto záměrně, abyste nemuseli do Olomouce jezdit dvakrát. V uvedený čas budete začínat obhajobou Vaši práce a teprve poté si půjdete losovat otázky. 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 10. 5. 2022:

Vážení a milí  🙂

už je to tady…. 🙂 Od 23.5.2022 nám na ÚSS začíná jarní termín státních závěrečných zkoušek. 

Zde naleznete: 

Termíny SZZ jsou v rozpisu uvedeny po dvouhodinových blocích – od 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hod. (příp. 16:00 hod.).

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

SZZ budou probíhat již standardním způsobem. Záleží na předsedovi komise, zda bude v rámci dvouhodinového zkušebního bloku vždy realizovat společné oficiální hromadné zahájení a vyhlášení výsledků, nebo vše bude nadále řešit individuálně.   

S pozdravem a přáním klidných dnů přípravy

a hlavně úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 26.4.2022:

Vážení studenti,

začínáte se dotazovat, od kdy bude možné se přihlašovat k podzimnímu termínu státních závěrečných zkoušek:

 • Přihlašování bude spuštěno na začátku června.
 • Mezní termín podání písemné přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce je 20. 6. 2022 do 12:00 hod.

Teď je však zatím v plném proudu jarní termín 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 25.4.2022:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram jarních státních závěrečných zkoušek na ÚSS: 2022-jaro-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 29. dubna 2022 od 8:00 hod. (pátek) do 5. května 2022 do 24:00 hod. (čtvrtek). – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/. 

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Přejeme Vám hezké a hlavně klidné jarní dny! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 19.4.2022:

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že i pro jarní (a poté i podzimní) termín SZZ platí vnitřní norma PdF UP:

 • PdF-B-21/20 Odevzdávání a evidence závěrečných
  kvalifikačních (bakalářských a diplomových)
  prací na PdF UP v akademickém roce
  2021/2022

Pokud jste se přihlásili k obhajobě kvalifikační práce, nezapomeňte prosím informovat prostřednictvím e-mailu svého vedoucího práce (viz čl. 4 písm. f vnitřní normy PdF-B-21/20).

S pozdravem a přáním co možná klidného finišování 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 28.3.2022:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ jaro 2022.

S pozdravem a s přáním krásného dne UČITELŮ

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 20.3.2022

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, že se již můžete elektronicky přihlašovat k jarnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 21.4.2022 do 12:00 hodin.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkého prvního jarního dne

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 14.3.2022:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že v průběhu příštího týdne již bude spuštěno elektronické přihlašování k jarnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování bude možné do 21. 4. 2022 do 12:00 hodin.

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 15.2.2022:

Vážení studenti,

dostáváme od vás dotazy, zda jsou již k dispozici nějaké informace ohledně jarního a podzimního termínu státních závěrečných zkoušek.

Předpokládáme (s ohledem na vývoj situace a platný harmonogram ak. roku), že termíny budou vypadat následovně:

JARNÍ TERMÍN SZZ

 • Mezní termín podání písemné přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce – 21. 4. 2022 do 12.00 hod.
 • Mezní termín pro odevzdání kvalifikačních prací – 21. 4. 2022 do 12.00 hod.
 • Mezní termín splnění studijních povinností – 21. 4. 2022 do 12.00 hod.
 • Státní závěrečné zkoušky na ÚSS23. 5. – 3. 6. 2022.

PODZIMNÍ TERMÍN SZZ

 • Mezní termín podání písemné přihlášky ke SZZ či obhajobě kvalifikační práce – 20. 6. 2022 do 12.00 hod.
 • Mezní termín pro odevzdání kvalifikačních prací – 20. 6. 2022 do 12.00 hod.
 • Mezní termín splnění studijních povinností – 20. 6. 2022 do 12. 00 hod.
 • Státní závěrečné zkoušky na ÚSS – 29. 8. – 9. 9. 2022.

Mimořádné termíny SZZ nejsou plánovány. Pokud by se situace změnila, tak bychom vás zde obratem informovali.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.1.2022:

Vážení studenti,

zde naleznete Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP – leden, únor 2022

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 15. 1. 2022:

Vážení a milí  🙂

státnice se nám neúprosně blíží…

Zde naleznete: 

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v podzimním termínu, tzn.:

 • nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Vždy student na stanovený čas přijde, vylosuje si otázky (ukázáním na konkrétní otázku), napíše si přípravu, bude odzkoušen (příp. začne obhajobou kvalifikační práce) a ihned poté mu bude vyhlášen výsledek a odchází.
 • je nadále třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, vlastní psací potřeby…) – podrobněji k tomu pravděpodobně přijde emailem tento týden pokyn: Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP – leden, únor 2022. Jakmile přijde, tak ho zveřejníme i zde.

Termíny SZZ jsou v rozpisu uvedeny po dvouhodinových blocích – od 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hod.

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním klidných dnů přípravy

a hlavně úspěšného zvládnutí státnic 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.12.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram zimních státních závěrečných zkoušek na ÚSS: 2022-zima-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkoušku. 

Obhajujete-li práci na ÚSS, nepřihlašujete se na termín obhajoby ve STAGu, ale termín Vám bude automaticky přidělen (většinou na den konáni Vaší SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevřen od 8. ledna 2022 od 8:00 hod. (sobota) do 13. ledna 2022 do 24:00 hod. (čtvrtek). – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Přejeme Vám klidné svátky a úspěšný rok 2022 ! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 28.11.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram_pripravy_SZZ_leden_2022

S pozdravem a přáním klidného adventního období 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 24.11.2021:

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že dnem 18. listopadu 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP:

 • PdF-B-21/20 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 2.11.2021:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZna webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 9. 12. 2021 do 12:00 hodinPodání přihlášky je závazné.

Děkujeme Vám za hojnou účast na dnešní informační schůzce k SZZ 🙂 a  přikládáme slíbenéinformace

Chcete-li zaslat záznam ze schůzky, napište si o něj na email: Zdenka.Kozakova@upol.cz

S pozdravem 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 31.10.2021:

Dobrý den, 

zde naleznete prezentaci k úterní schůzce k SZZ:2021-2022_Prezentace_SZZ

Těšíme se na vás! 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.10.2021:

Vážení studenti absolventských ročníků,

avizované Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studií se uskuteční v úterý dne 2. 11. 2021 od 11:1512:15 hod. na učebně P21. 

Setkání proběhne hybridní formou, tzn., je možné se zúčastnit buď fyzicky na P21, nebo online prostřednictvím aplikace Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/93371015732 (Meeting ID: 933 7101 5732).

Setkání bude nahráváno. Budete-li chtít po schůzce zaslat link na  neveřejný záznam, napište si o něj na email: Zdenka.Kozakova@upol.cz

Těšíme se na vás! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.

PS: Ohledně odkazu na záznam prosím pište až po schůzce, aby se Váš email mezitím někam nezatoulal a vy poté nemuseli psát znovu. Díky. 🙂


Informace z 15.10.2021:

Vážení studenti absolventských ročníků,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že na začátku listopadu 2021 proběhne Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studií

V průběhu příštího týdne Vám zde zveřejníme aktuální informace ohledně termínu a formy setkání.

S pozdravem a přáním krásného podzimního víkendu 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.8.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP 30. 8. – 15. 9. 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.8.2021:

Vážení studenti, 

 zde naleznete: 

 • ROZPIS studentůna PODZIMNÍ termín SZZ –  WORD+PDF
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů –PDF

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v mimořádném letním termínu, tzn.:

 • nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky (ukázáním na konkrétní otázku), napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi.
 • je nadále třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, vlastní psací potřeby, certifikát o očkování nebo o negativním výsledku testováni k nahlédnutí).

Termíny jsou rozvrženy po dvouhodinových blocích (z důvodu snížení kumulace studentů).

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním krásného zbytku léta, klidných dnů přípravy s „chladnou“ hlavou 🙂

a hlavně úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.7.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram podzimních statnich zaverecnych zkousek na ÚSS: HARMONOGRAM SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku. 

Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (většinou na den konani Vasi SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 7. srpna 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 12. srpna 2021 do 24:00 hod. (čtvrtek). – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Přejeme Vám krásné léto a klidné dny přípravy na SZZ 🙂 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 21.6.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ – podzim 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.6.2021:

Vážení studenti, 

 zde naleznete: 

 • ROZPIS studentů na mimořádný LETNÍ termín SZZ –  WORD  PDF
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů – PDF

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v jarním termínu, tzn.:

 • nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky (ukázáním na konkrétní otázku), napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi.

Termíny byly dle pokynů vypsány na dopolední (od 8:00 hod.) a odpolední (od 12:00 hod.) bloky. Ve dnech, kdy zasedá více komisí, byly bloky vypsány po dvou hodinách – z důvodu snížení kumulace studentů.

Harmonogram je tvořený dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí státnic 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.6.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete  Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP – červen 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.6.2021:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, ze se již můžete elektronicky přihlašovat k řádnému podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 2. 7. 2021.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkých slunečných dnů

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.6.2021:

Vážení studenti,

obracíte se na nás s dotazy ohledně pořadí, ve kterém budete přistupovat k SZZ v rámci jednotlivých časových bloků. – Zda podle abecedy, nebo podle pořadí, ve kterém jste se na termín přihlásili. 

Harmonogram, který Vám zde 16.6. (večer) zveřejníme, bude tvořený dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 10.6.2021:

Vážení studenti,

obracíte se na nás s dotazy ohledně přihlašování na termíny k SSZ. – Zda je možné si zapsat dvě různé státní závěrečné zkoušky v jeden časový blok. –  Pokud se jedna o dva predmety, ktere budou zkouseny v ramci jedne komise, tak by to nemel byt problem. Toto se může stát např. v komisi Speciálněpedagogické poradenství. Pokud se však jedna o predmety, ktere budou zkouseny v ruznych komisich, určitě se snažte zvolit různé časové bloky. 

Hodně chuti a sil do učení 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 9.6.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram mimořádných letních statnich zaverecnych zkousek na ÚSS: HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku. 

Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (většinou na den konani Vasi SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 12. června 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 15. června 2021 do 24:00 hod. (úterý). – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Přejeme Vám klidné dny přípravy na SZZ 🙂 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 4.6.2021:

Vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout čl.  6 vnitřní normy PdF-B-21_07, podle kterého je v den podání přihlášky k obhajobě kvalifikační práce student povinen informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího své kvalifikační práce (PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ).

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.5.2021:

Vážení studenti,

v současné době je možné se hlásit jen na mimořádný letní termín termín SZZ (do 4. 6. 2021).

Na řádný podzimní termín se zatím nehlásíte. Přihlašování na řádný podzimní termín bude teprve spuštěno – cca v polovině června.

Současně připojujeme: Harmonogram_pripravy_SZZ_leto_mimoradny_termin_2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.5.2021

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, ze se již můžete elektronicky přihlašovat k mimořádnému letnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 4. 6. 2021.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkých májových dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.5.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete  Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP – květen 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer


Informace z 13.5.2021:

Vážení studenti,

obracíte se na nás s dotazy, že v harmonogramu nenalézáte všechny Vaše SZZ. Je to z toho důvodu, že ne všechny SZZ konáte na ÚSS. Např.:

 • SZZ z Pedagogiky volného času a psychologie (USS/SZZVC) konáte na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.
 • SZZ z Pedagogiky a psychologie 1. st. ZŠ (KPV/SZZPS) a z Pedagogiky předškolního věku a základy psychologie (KPV/SZZPR) konáte na Katedře primární a preprimární pedagogiky.

Proto SZZ, které nekonáte na ÚSS, nefigurují v harmonogramu ÚSS.

Někteří z Vás se obracíte s dotazem, že máte SZZ a obhajobu na ÚSS ve stejný čas, jestli je to takto v pořádku. – Ano, je to takto záměrně, abyste nemuseli do Olomouce jezdit dvakrát. V uvedený čas budete začínat obhajobou Vaši práce a teprve poté si půjdete losovat otázky. 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 12.5.2021:

Vážení studenti, 

 zde naleznete: 

 • ROZPIS studentů na JARNÍ termín SZZ – WORD + PDF
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle vedoucich  PDF,
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů  PDF

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v zimním termínu.  

Nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky (ukázáním na konkrétní otázku), napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace – viz nize) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi.

Je nadále třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, respirátory, vlastní psací potřeby, potvrzení o negativním výsledku testováni k nahlédnutí). Ohledně testování studentů v rámci SZZ platí pravidla, která jsou uvedena níže v předchozí informaci z 12.5.2021.

Studenti jsou zváni v počtu 2 na každou hodinu zkoušení. Každá zkušební hodina bude rozdělena do tří dvacetiminutových úseků a bude probíhat tímto způsobem: 

 • 1–20 min.:    Student 1 si vylosuje otázky a připravuje se. Student 2 koná obhajobu práce (pokud je obhajoba v harmonogramu) 
 • 21–40 min.:  Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se. 
 • 41–60 min.:  Student 2 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. 

Stanovené dvacetiminutové úseky musí být dodrženy (včetně losování otázek, sdělení výsledku apod.), aby nedocházelo k časovému skluzu a čekání studentů. 

S pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí státnic 

Zdenka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 12.5.2021:

Vážení studenti,

v souvislosti s blížícími se SZZ si Vás dovolujeme  informovat o platných pravidlech pro PdF stanovených děkankou PdF v souladu s Mimořádným opatřením č. 433 Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10. 5. 2021, kdy došlo k časové změně podmínek akceptace testů studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, individuálních konzultací a zkoušek.

Student aktuálně musí prokázat, že

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Výše uvedené potvrzení není nutné archivovat, dostačující je předložení jednoho z výše uvedených dokumentů.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 

Ps: Konkrétní jmenný harmonogram SZZ a obhajob Vám zde zveřejníme v průběhu dnešního večera.  🙂


Informace z 5.5.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram jarnich statnich zaverecnych zkousek na ÚSS: HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku. 

Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (většinou na den konani Vasi SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 8. května 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 11. května 2021 do 24:00 hod. (úterý) – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/.

Přejeme Vám co nejklidnější dny přípravy na SZZ 🙂 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 30.4.2021:

Vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout čl.  6 vnitřní normy PdF-B-21_07, podle kterého je v den podání přihlášky k obhajobě kvalifikační práce student povinen informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího své kvalifikační práce (PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ).

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.4.2021:

Vážení studenti,

mnozí z vás se dotazujete, zda je možné si jednotlivé SZZ rozložit a jít např. na jednu SZZ v jarním termínu, na druhou SZZ v mimořádném letním termínu a na třetí SZZ v podzimním termínu apod. Ano, je to možné, SZZ si můžete rozplánovat naprosto libovolně.

Současně připojujeme: Harmonogram_pripravy_SZZ_jaro_2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 6.4.2021:

Vážení studenti,

v současné době je možné se hlásit jen na jarní termín SZZ (do 30. 4. 2021).

Na mimořádný letní termín se zatím nehlásíte. Přihlašování na mimořádný termín bude teprve spuštěno – cca v polovině května.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 1.4.2021:

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že dnem 31. března 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP:

PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ: PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ

S pozdravem a přáním klidných velikonočních svátků 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 22.3.2021

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, ze se již můžete elektronicky přihlašovat k jarnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 30. 4. 2021.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS.

Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkých jarních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.03.2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

vedení PdF UP, vzhledem k současnému epidemiologickému stavu a dalšímu předpokládanému vývoji omezení, po projednání s AS PdF UP dne 15. 3. 2021, rozhodlo o úpravě mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021.

Cílem opatření je umožnit všem studentům absolventských ročníků splnit veškeré studijní povinnosti a následně realizovat státní závěrečné zkoušky, a tím vyhovět všem podmínkám pro získání absolutoria studijních programů bez nutnosti prodlužování studia o další semestr či akademický rok.

ÚPRAVA MEZNÍCH TERMÍNŮ PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ, TERMÍNŮ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A OBHAJOB KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

a)      Úprava harmonogramu řádného jarního termínu

·         Mezní termín splnění studijních povinností: prodloužení stávajícího termínu  z 22. 4. 2021 na 30. 4. 2021

·         Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 17. 5. – 31. 5. 2021

b)      Vypsání mimořádného letního termínu

·         Mezní termín pro splnění studijních povinností: do 4. 6. 2021

·          Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 21. 6. – 2. 7. 2021

c)       Úprava harmonogramu řádného podzimního termínu

·        Mezní termín pro splnění studijních povinností prodloužen do 2. 7. 2021

(V mimořádných případech, kdy z objektivních epidemiologických důvodů pro vybrané studijní programy nebude možné splnit povinnosti do počátku července, může být tento termín na základě výjimky děkanky posunut do 16. 8. 2021. Uvedené posunutí se týká celých skupin studentů konkrétních studijních programů, a to na základě stanoviska garanta studijního programu a vedoucího garantujícího pracoviště.)

·        Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 30. 8. – 15. 9. 2021

S pozdravem

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka

                                
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta


Informace z 19.02.2021

Hezký den,

někteří z Vás se již obracíte s dotazy ohledně jarních SZZ. 🙂

 • Přihlašování k jarnímu termínu SZZ bude spuštěno ke konci března 2021.
 • Přihlášky bude možné podávat do 22. 4. 2021  30. 4. 2021
 •  Termín jarních SZZ bude od 24. 5. do 4. 6. 2021  17. 5. do 31. 5. 2021

O konkrétních krocích Vás zde budeme průběžně informovat.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 21.01.2021

Dobrý den,

někteří z Vás jste se obraceli s dotazem, zda mate správný formulář čestného prohlášení. Pro jistotu tedy připojujeme i zde. 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.01.2021

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram zimních SZZ

Ráno nebude probíhat zadne oficialni hromadne zahajeni. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky, napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace – viz nize) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi. Není povoleno zadne zbytečné „zdržování se“ v prostorách fakulty, „shlukování se“ atp. 

Je třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, roušky, vlastní psací potřeby, cestne prohlaseni apod.) Studenti jsou zváni v počtu 2 na každou hodinu zkoušení.

Každá zkušební hodina bude rozdělena do tří dvacetiminutových úseků a bude probíhat tímto způsobem:

 • 1-20 min.:    Student 1 si vylosuje otázky a připravuje se. Student 2 koná obhajobu práce (pokud je obhajoba v harmonogramu)
 • 21-40 min.:  Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se.
 • 41-60 min.:  Student 2 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek.

Stanovené dvacetiminutové úseky musí být dodrženy (včetně losování otázek, sdělení výsledku apod.), aby nedocházelo k časovému skluzu a čekání studentů.

Nekoná se společné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně.

Student si otázky losuje tak, že na jednu konkrétní otázku ukáže prstem. Nesahá na ni, pouze si její znění přepíše na papír.

V případě, že by do doby konání SZZ nastaly nějaké změny a situace se dále vyvinula, budeme Vás obratem informovat.

Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkoušky i za těchto netradičních podminek!  🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 21.12.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram zimnich statnich zaverecnych zkousek: 2021-zima-harmonogram SZZ 

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 8. ledna 2021 od 8:00 hod. do 14. ledna 2021 (viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/).

Přejeme Vám klidné svátky a úspěšný rok 2021! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.11.2020

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL:  Harmonogram přípravy SZZ leden 2021

Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že dnem 18. 11. 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP: PdF-B-20/13 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám na PdF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v důsledku rizika pandemie COVID-19: PdF-B-20_13_Oevzdavani_a_evidence_zaverecnych_kvalifikacnich_praci__podavani_prihlasek_ke_SZZ

!!! Upozorňujeme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/ !!!

Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

Tzn. Přihlášku (z webových stránek ÚSS) podle postupu v normě vytisknete, podepíšete, naskenujete a odešlete spolu s dalšími uvedenými náležitostmi na studijní oddělení.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 9.11.2020:

Dobrý den, 

zde naleznete informace ze schůzky k SZZ: INFORMACE – zima 2020_2021 a informace k předtermínům: USS_2020_2021-Predtermin

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 7.11.2020:

Dobrý den, 

zde naleznete prezentaci k pondělní schůzce k SZZ: 2020_2021-szz-prezentace

Těšíme se na vás! 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 7.11.2020:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, ze je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií:

https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 14. prosince 2020.

Podání přihlášky je závazné.

Těšíme se na viděnou na pondělní schůzce k SZZ! 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 15.10.2020:

Vážení studenti absolventských ročníků,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že v pondělí dne 9. 11. 2020 v 16:00 hod. proběhne Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studií.   

Setkání proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom:  https://cesnet.zoom.us/j/91224233478 (Meeting ID: 912 2423 3478).  

Těšíme se na vás! 🙂

S pozdravem

Zdenka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 19.8.2020:

Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v podzimním termínu 2020: SZZ podzim 2020


Informace z 22.7.2020:

Dobry den,

zde naleznete:

 • ROZPIS na podzimní termín SZZ (word + pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů (pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle vedoucich praci (pdf).

Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkousky! 🙂

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.  

PS: „Nelekejte se“, ze mate ve stejny cas SZZ i obhajobu prace – je to takto zamerne – po zahajeni SZZ pujdete obhajovat praci a pote si budete tahat otázky.


Informace z 16.7.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram PODZIMNÍHO termínu SZZ.

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren  od 18. července 2020 od 8:00 hod. (sobota)do 21. července 2020 (úterý)   – viz Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

S pozdravem a pranim hezkeho leta 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.6.2020:

Dobrý den,

dovolujeme si Vas upozornit, ze se muzete elektronicky přihlašovat k podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 10. července 2020 do 12:00 hod.

Podání přihlášky je závazné.

Zde naleznete: Harmonogram_pripravy_SZZ_-_podzim_2020.

S pozdravem a pranim hezkeho leta

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 2.6.2020:

Dobry den, vážení studenti,

zde naleznete:

 • ROZPIS na MIMOŘÁDNÝ JARNÍ termín SZZ (word + pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů (pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle vedoucich (pdf).

Dle harmonogramu se každý dostavte přímo až na stanovený čas. Ráno nebude probíhat zadne oficialni hromadne zahajeni. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky, napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi. Není povoleno zadne zbytečné „zdržování se“ v prostorách fakulty, „shlukování se“ atp.

Kromě obecných hygienických pravidel stanovených děkankou PdF UP (desinfekce, roušky, vlastní psací potřeby, cestne prohlaseni apod.) je třeba dodržovat následující pravidla.

Všechna pravidla konání SZZ jsou nastavena tak, aby byla co nejvíce splněna podmínka maximálního omezení osobních kontaktů mezi účastníky SZZ:

 • Místnost se zázemím pro studenty nebude vyčleněna. Harmonogram SZZ je sestaven tak, aby se student co nejméně zdržoval v prostorách fakulty.
 • Ve zkušební místnosti může být přítomno současně max. 15 osob.
 • Nekoná se společné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně.
 • Student si otázky losuje tak, že na jednu konkrétní otázku ukáže prstem. Nesahá na ni, pouze si její znění přepíše na papír.
 • V případě, že by do doby konání SZZ nastaly nějaké změny a situace se dále vyvinula, budeme Vás obratem informovat

Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkoušky i za těchto netradičních podminek! 🙂

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 23.5.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram MIMORADNEHO terminu jarnich statnich zaverecnych zkousek: 2020-jaro-mimoradny-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren  od 27. května 2020 od 8:00 hod. (středa) do 31. května 2020 do 24:00 hod. (neděle) – viz Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

S pranim co mozna klidných nadcházejících dnu 🙂

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 21.5.2020:
Dobrý den, 

zde naleznete pokyny děkanky PdF UP Olomouc studentům, kteří jsou přihlášeni na státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací v období 8. 6. – 30. 6. 2020 :Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR od 27. 4. 2020

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 13.5.2020:
Dobrý den, 

zde naleznete pokyny děkanky PdF UP Olomouc studentům, kteří jsou přihlášeni na státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací v období 18. 5. – 5. 6. 2020: SZZ studenti – Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 12.5.2020:
Dobry den, vážení studenti,
zde naleznete:·     
ROZPIS SZZ 2019-2020_JARO_RADNY_TERMIN,·       HARMONOGRAM obhajob – 2020-JARO_RADNY_TERMIN_STUDENTI abecedne,  
Dle harmonogramu se každý dostavte přímo až na stanovený čas. Ráno nebude probíhat zadne oficialni hromadne zahajeni. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky, napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace – viz nize) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi. Není povoleno zadne zbytečné „zdržování se“ v prostorách fakulty, „shlukování se“ atp. Kromě obecných hygienických pravidel stanovených děkankou PdF UP (desinfekce, roušky, vlastní psací potřeby, cestne prohlaseni apod.) je třeba dodržovat následující pravidla.Všechna pravidla konání SZZ jsou nastavena tak, aby byla co nejvíce splněna podmínka maximálního omezení osobních kontaktů mezi účastníky SZZ:Místnost se zázemím pro studenty nebude vyčleněna. Harmonogram SZZ je sestaven tak, aby se student co nejméně zdržoval v prostorách fakulty.Ve zkušební místnosti může být přítomno současně max. 5 osob (tzn. 3 členové zkušební komise a max. 2 studenti).Studenti jsou zváni v max. počtu 2 na každou hodinu zkoušení.
Každá zkušební hodina bude rozdělena do tří dvacetiminutových úseků a bude probíhat tímto způsobem:
1-20 min.:    Student 1 si vylosuje otázky a připravuje se. Student 2 koná obhajobu práce (pokud je obhajoba v harmonogramu)
21-40 min.:  Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se.
41-60 min.:  Student 2 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek.
Stanovené dvacetiminutové úseky musí být dodrženy (včetně losování otázek, sdělení výsledku apod.), aby nedocházelo k časovému skluzu a čekání studentů. Nekoná se společné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Po dobu obhajoby musí být přítomen vedoucí nebo oponent práce při dodržení max. počtu 3 členů komise. Nejsou-li vedoucí či oponent členy zkušební komise, musí se člen zkušební komise vzdálit. Student si otázky losuje tak, že na jednu konkrétní otázku ukáže prstem. Nesahá na ni, pouze si její znění přepíše na papír. V případě, že by do doby konání SZZ nastaly nějaké změny a situace se dále vyvinula, budeme Vás obratem informovat.
Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkoušky i za těchto netradičních podminek! 🙂
S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 11.5.2020:

Dobry den, vazeni studenti, 

byť ještě nezačaly jarní státnice, už tu máme přípravu na mimořádný termín SZZ. 🙂

Zde naleznete Harmonogram_pripravy_SZZ_mimořádný_jaro_2020  (květen – červen). 

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 2.5.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram RADNEHO terminu jarnich statnich zaverecnych zkousek: jaro-radny termin

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 5. května 2020 od 8:00 hod. (úterý) do 10. května 2020 do 24:00 hod. (neděle). – viz Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

S pranim co mozna klidných nadcházejících dnu

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 23.4.2020

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL:  Harmonogram přípravy SZZ jaro 2020

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 15.4.2020:

Vážené studentky, Vážení studenti,
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

v návaznosti na opatření vydaná Vládou ČR dne 14. 4. 2020 oznamuji s okamžitou platností aktualizaci klíčových termínů pro ukončování studia absolventských ročníků.

Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu květen – červen 2020:
· mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 28. 4. 2020
· obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 18. 5. – 5. 6. 2020

Mimořádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek:
· mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 20. 5. 2020
· obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 8. 6. – 30. 6. 2020

Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu srpen – září 2020:
· mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 10. 7. 2020
· obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 20. 8. – 4. 9. 2020

Na přihlašování pro všechny termíny obhajob a SZZk v akademickém roce 2019/2020 se vztahuje vnitřní norma PdF-B-20/04.

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta


Informace ze 7.4.2020:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, ze je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií:

https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování probíhá stejným způsobem jako v zimním termínu.

Přihlašování je možné do 22. dubna 2020 do 12.00 hod.

Podání přihlášky je závazné.

S pozdravem a přáním hezkých Velikonoc

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 25.3.2020:

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali o tom, ze dnem 25. 3. 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP:

PdF-B-20-03 Pokyn pro odevzdávání a evidenci závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám na PdF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v důsledky rizik.

https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/NORMY_PDF/2020/PdF-B-20_03_Pokyn_k_odevzdavani_a_evidenci_zaverecnych_kvalifikacnich_praci__podavani_prihlasek_ke_SZZ.pdf

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 19.3.2020:

Vážení studenti,

dnešním dnem byl na webových stránkách PdF UP zveřejněn PRŮVODCE STUDIEM BĚHEM OBDOBÍ EPIDEMIE KORONAVIRU: https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

Naleznete zde odpovedi na otázky spojene s ukoncovanim studia a SZZ.

S přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.3.2020:

Vážení studenti,

vzhledem k aktuální situaci zatím nebylo spuštěno přihlašování ke státním závěrečným zkouškám. Předpokládáme, že SZZ se uskuteční později. Jakmile budeme vědět podrobnější informace, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím společných mailových adres a webových stánek.

Informace o vývoji situace na univerzitě můžete sledovat na: https://www.upol.cz/covid-19/

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 15.1.2020:

Dobry den,

zde naleznete jmenný harmonogram zimních státních závěrečných zkoušek na USS PdF UPOL:

Přejeme Vám úspěšné státní závěrečné zkoušky!

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 12.12.2019:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram zimnich statnich zaverecnych zkousek: 2020-zima-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren  od 7. ledna 2020 od 8.00 hod. do 13. ledna 2020(Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/)

Přejeme Vam klidne predvanocni období!

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 8.11.2019:

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL: Harmonogram přípravy SZZ leden 2020

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 6. 11. 2019:

Dobrý den, 

zde naleznete informace k predterminum: USS_2019-Predtermin.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 1. 11. 2019:

Dobrý den, 

zde naleznete prezentaci: 2019_2020-szz-prezentace

a informace ze schůzky ke statním závěrečným zkouškám: Mail 2_zima 2019_2020

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 7. 10. 2019:

Informační setkání se studenty absolventských ročníků k organizaci státních závěrečných zkoušek na ÚSS proběhne ve středu, 23.12019, v posluchárně P21 ve 13:15 a 14:00 hod. dle uvedeného ROZPISU.