Aktuální informace k organizaci SZZ


Informace z 15.10.2021:

Vážení studenti absolventských ročníků,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že na začátku listopadu 2021 proběhne Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studií  

V průběhu příštího týdne Vám zde zveřejníme aktuální informace ohledně termínu a formy setkání. 

S pozdravem a přáním krásného podzimního víkendu 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.8.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP 30. 8. – 15. 9. 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.8.2021:

Vážení studenti, 

 zde naleznete: 

 • ROZPIS studentů na PODZIMNÍ termín SZZ –  WORD + PDF

 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů PDF

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v mimořádném letním termínu, tzn.:

 • nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálněVzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky (ukázáním na konkrétní otázku), napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi.

 • je nadále třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, vlastní psací potřeby, certifikát o očkování nebo o negativním výsledku testováni k nahlédnutí).

Termíny jsou rozvrženy po dvouhodinových blocích (z důvodu snížení kumulace studentů).

Harmonogram je zveřejněn dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním krásného zbytku léta, klidných dnů přípravy s “chladnou” hlavou 🙂

a hlavně úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.7.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram podzimních statnich zaverecnych zkousek na ÚSS: HARMONOGRAM SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku. 

Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (většinou na den konani Vasi SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 7. srpna 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 12. srpna 2021 do 24:00 hod. (čtvrtek). – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Přejeme Vám krásné léto a klidné dny přípravy na SZZ 🙂 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 21.6.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete Harmonogram přípravy SZZ – podzim 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.6.2021:

Vážení studenti, 

 zde naleznete: 

 • ROZPIS studentů na mimořádný LETNÍ termín SZZ –  WORD +  PDF

 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů PDF

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v jarním termínu, tzn.:

 • nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálněVzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky (ukázáním na konkrétní otázku), napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi.

Termíny byly dle pokynů vypsány na dopolední (od 8:00 hod.) a odpolední (od 12:00 hod.) bloky. Ve dnech, kdy zasedá více komisí, byly bloky vypsány po dvou hodinách – z důvodu snížení kumulace studentů.

Harmonogram je tvořený dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí státnic 

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.6.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete  Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP – červen 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.6.2021:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, ze se již můžete elektronicky přihlašovat k řádnému podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 2. 7. 2021.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkých slunečných dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.6.2021:

Vážení studenti,

obracíte se na nás s dotazy ohledně pořadí, ve kterém budete přistupovat k SZZ v rámci jednotlivých časových bloků. – Zda podle abecedy, nebo podle pořadí, ve kterém jste se na termín přihlásili. 

Harmonogram, který Vám zde 16.6. (večer) zveřejníme, bude tvořený dle abecedního pořadí na jednotlivé SZZ předměty. Nejedná se však o závazné pořadí, v jakém bude zkoušení probíhat. Někteří v daný čas přistoupíte nejdříve k obhajobě kvalifikační práce, někteří si půjdete losovat otázky. Konkrétní pořadí se bude odvíjet od domluvy přímo na místě mezi Vámi a tajemníkem komise, případně předsedou komise.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 10.6.2021:

Vážení studenti,

obracíte se na nás s dotazy ohledně přihlašování na termíny k SSZ. – Zda je možné si zapsat dvě různé státní závěrečné zkoušky v jeden časový blok. –  Pokud se jedna o dva predmety, ktere budou zkouseny v ramci jedne komise, tak by to nemel byt problem. Toto se může stát např. v komisi Speciálněpedagogické poradenství. Pokud se však jedna o predmety, ktere budou zkouseny v ruznych komisich, určitě se snažte zvolit různé časové bloky. 

Hodně chuti a sil do učení 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 9.6.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram mimořádných letních statnich zaverecnych zkousek na ÚSS: HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku. 

Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (většinou na den konani Vasi SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 12. června 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 15. června 2021 do 24:00 hod. (úterý). – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

Aktuální informace sledujte na: https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-informace-k-organizaci-szz/ 

Přejeme Vám klidné dny přípravy na SZZ 🙂 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 4.6.2021:

Vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout čl.  6 vnitřní normy PdF-B-21_07, podle kterého je v den podání přihlášky k obhajobě kvalifikační práce student povinen informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího své kvalifikační práce (PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ).

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.5.2021:

Vážení studenti,

v současné době je možné se hlásit jen na mimořádný letní termín termín SZZ (do 4. 6. 2021).

Na řádný podzimní termín se zatím nehlásíte. Přihlašování na řádný podzimní termín bude teprve spuštěno – cca v polovině června.

Současně připojujeme: Harmonogram_pripravy_SZZ_leto_mimoradny_termin_2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.5.2021

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, ze se již můžete elektronicky přihlašovat k mimořádnému letnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 4. 6. 2021.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkých májových dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 13.5.2021:

Vážení studenti,

zde naleznete  Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP – květen 2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer


Informace z 13.5.2021:

Vážení studenti,

obracíte se na nás s dotazy, že v harmonogramu nenalézáte všechny Vaše SZZ. Je to z toho důvodu, že ne všechny SZZ konáte na ÚSS. Např.:

 • SZZ z Pedagogiky volného času a psychologie (USS/SZZVC) konáte na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

 • SZZ z Pedagogiky a psychologie 1. st. ZŠ (KPV/SZZPS) a z Pedagogiky předškolního věku a základy psychologie (KPV/SZZPR) konáte na Katedře primární a preprimární pedagogiky.

Proto SZZ, které nekonáte na ÚSS, nefigurují v harmonogramu ÚSS.

Někteří z Vás se obracíte s dotazem, že máte SZZ a obhajobu na ÚSS ve stejný čas, jestli je to takto v pořádku. – Ano, je to takto záměrně, abyste nemuseli do Olomouce jezdit dvakrát. V uvedený čas budete začínat obhajobou Vaši práce a teprve poté si půjdete losovat otázky. 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 12.5.2021:

Vážení studenti, 

 zde naleznete: 

 • ROZPIS studentů na JARNÍ termín SZZ – WORD + PDF

 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle vedoucich  PDF,

 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů  PDF

SZZ budou probíhat podobným způsobem jako v zimním termínu.  

Nekoná se žádné společné oficiální hromadné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky (ukázáním na konkrétní otázku), napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace – viz nize) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi.

Je nadále třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, respirátory, vlastní psací potřeby, potvrzení o negativním výsledku testováni k nahlédnutí). Ohledně testování studentů v rámci SZZ platí pravidla, která jsou uvedena níže v předchozí informaci z 12.5.2021.

Studenti jsou zváni v počtu 2 na každou hodinu zkoušení. Každá zkušební hodina bude rozdělena do tří dvacetiminutových úseků a bude probíhat tímto způsobem

 • 1–20 min.:    Student 1 si vylosuje otázky a připravuje se. Student 2 koná obhajobu práce (pokud je obhajoba v harmonogramu) 

 • 21–40 min.:  Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se. 

 • 41–60 min.:  Student 2 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. 

Stanovené dvacetiminutové úseky musí být dodrženy (včetně losování otázek, sdělení výsledku apod.), aby nedocházelo k časovému skluzu a čekání studentů. 

S pozdravem a přáním úspěšného zvládnutí státnic 🙂

Zdenka Kozáková a Jiří Langer. 


Informace z 12.5.2021:

Vážení studenti,

v souvislosti s blížícími se SZZ si Vás dovolujeme  informovat o platných pravidlech pro PdF stanovených děkankou PdF v souladu s Mimořádným opatřením č. 433 Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10. 5. 2021, kdy došlo k časové změně podmínek akceptace testů studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, individuálních konzultací a zkoušek.

Student aktuálně musí prokázat, že

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

 • se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Výše uvedené potvrzení není nutné archivovat, dostačující je předložení jednoho z výše uvedených dokumentů.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer. 

Ps: Konkrétní jmenný harmonogram SZZ a obhajob Vám zde zveřejníme v průběhu dnešního večera.  🙂


Informace z 5.5.2021:

Dobry den, 

zde naleznete harmonogram jarnich statnich zaverecnych zkousek na ÚSS: HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku. 

Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (většinou na den konani Vasi SZZ). 

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 8. května 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 11. května 2021 do 24:00 hod. (úterý) – viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/.

Přejeme Vám co nejklidnější dny přípravy na SZZ 🙂 

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 30.4.2021:

Vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout čl.  6 vnitřní normy PdF-B-21_07, podle kterého je v den podání přihlášky k obhajobě kvalifikační práce student povinen informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího své kvalifikační práce (PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ).

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 14.4.2021:

Vážení studenti,

mnozí z vás se dotazujete, zda je možné si jednotlivé SZZ rozložit a jít např. na jednu SZZ v jarním termínu, na druhou SZZ v mimořádném letním termínu a na třetí SZZ v podzimním termínu apod. Ano, je to možné, SZZ si můžete rozplánovat naprosto libovolně.

Současně připojujeme: Harmonogram_pripravy_SZZ_jaro_2021

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 6.4.2021:

Vážení studenti,

v současné době je možné se hlásit jen na jarní termín SZZ (do 30. 4. 2021).

Na mimořádný letní termín se zatím nehlásíte. Přihlašování na mimořádný termín bude teprve spuštěno – cca v polovině května.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 1.4.2021:

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že dnem 31. března 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP:

PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ: PdF-B-21_07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ

S pozdravem a přáním klidných velikonočních svátků 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 22.3.2021

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, ze se již můžete elektronicky přihlašovat k jarnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 30. 4. 2021.

Podání přihlášky je závazné.

Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS.

Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

S pozdravem a přáním hezkých jarních dnů 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.03.2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

vedení PdF UP, vzhledem k současnému epidemiologickému stavu a dalšímu předpokládanému vývoji omezení, po projednání s AS PdF UP dne 15. 3. 2021, rozhodlo o úpravě mezních termínů pro splnění studijních povinností, termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021.

Cílem opatření je umožnit všem studentům absolventských ročníků splnit veškeré studijní povinnosti a následně realizovat státní závěrečné zkoušky, a tím vyhovět všem podmínkám pro získání absolutoria studijních programů bez nutnosti prodlužování studia o další semestr či akademický rok.

ÚPRAVA MEZNÍCH TERMÍNŮ PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ, TERMÍNŮ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A OBHAJOB KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

a)      Úprava harmonogramu řádného jarního termínu

·         Mezní termín splnění studijních povinností: prodloužení stávajícího termínu  z 22. 4. 2021 na 30. 4. 2021

·         Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 17. 5. – 31. 5. 2021

b)      Vypsání mimořádného letního termínu

·         Mezní termín pro splnění studijních povinností: do 4. 6. 2021

·          Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 21. 6. – 2. 7. 2021

c)       Úprava harmonogramu řádného podzimního termínu

·        Mezní termín pro splnění studijních povinností prodloužen do 2. 7. 2021

(V mimořádných případech, kdy z objektivních epidemiologických důvodů pro vybrané studijní programy nebude možné splnit povinnosti do počátku července, může být tento termín na základě výjimky děkanky posunut do 16. 8. 2021. Uvedené posunutí se týká celých skupin studentů konkrétních studijních programů, a to na základě stanoviska garanta studijního programu a vedoucího garantujícího pracoviště.)

·        Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 30. 8. – 15. 9. 2021

S pozdravem

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka

                                
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta


Informace z 19.02.2021

Hezký den,

někteří z Vás se již obracíte s dotazy ohledně jarních SZZ. 🙂

 • Přihlašování k jarnímu termínu SZZ bude spuštěno ke konci března 2021.

 • Přihlášky bude možné podávat do 22. 4. 2021  30. 4. 2021

 •  Termín jarních SZZ bude od 24. 5. do 4. 6. 2021  17. 5. do 31. 5. 2021

O konkrétních krocích Vás zde budeme průběžně informovat.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 21.01.2021

Dobrý den,

někteří z Vás jste se obraceli s dotazem, zda mate správný formulář čestného prohlášení. Pro jistotu tedy připojujeme i zde. 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.01.2021

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram zimních SZZ

Ráno nebude probíhat zadne oficialni hromadne zahajeni. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky, napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace – viz nize) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi. Není povoleno zadne zbytečné „zdržování se“ v prostorách fakulty, „shlukování se“ atp. 

Je třeba dodržovat základní hygienická pravidla stanovená děkankou PdF UP (desinfekce, roušky, vlastní psací potřeby, cestne prohlaseni apod.) Studenti jsou zváni v počtu 2 na každou hodinu zkoušení.

Každá zkušební hodina bude rozdělena do tří dvacetiminutových úseků a bude probíhat tímto způsobem:

 • 1-20 min.:    Student 1 si vylosuje otázky a připravuje se. Student 2 koná obhajobu práce (pokud je obhajoba v harmonogramu)
 • 21-40 min.:  Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se.
 • 41-60 min.:  Student 2 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek.

Stanovené dvacetiminutové úseky musí být dodrženy (včetně losování otázek, sdělení výsledku apod.), aby nedocházelo k časovému skluzu a čekání studentů.

Nekoná se společné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně.

Student si otázky losuje tak, že na jednu konkrétní otázku ukáže prstem. Nesahá na ni, pouze si její znění přepíše na papír.

V případě, že by do doby konání SZZ nastaly nějaké změny a situace se dále vyvinula, budeme Vás obratem informovat.

Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkoušky i za těchto netradičních podminek!  🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 21.12.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram zimnich statnich zaverecnych zkousek: 2021-zima-harmonogram SZZ 

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 8. ledna 2021 od 8:00 hod. do 14. ledna 2021 (viz harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/).

Přejeme Vám klidné svátky a úspěšný rok 2021! 🙂

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 18.11.2020

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL:  Harmonogram přípravy SZZ leden 2021

Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že dnem 18. 11. 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP: PdF-B-20/13 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám na PdF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v důsledku rizika pandemie COVID-19: PdF-B-20_13_Oevzdavani_a_evidence_zaverecnych_kvalifikacnich_praci__podavani_prihlasek_ke_SZZ

!!! Upozorňujeme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/ !!!

Přihláška vygenerovaná přihlašovacím systémem ÚSS plnohodnotně nahrazuje oficiální přihlášku z webových stránek PdF.

Tzn. Přihlášku (z webových stránek ÚSS) podle postupu v normě vytisknete, podepíšete, naskenujete a odešlete spolu s dalšími uvedenými náležitostmi na studijní oddělení.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 9.11.2020:

Dobrý den, 

zde naleznete informace ze schůzky k SZZ: INFORMACE – zima 2020_2021 a informace k předtermínům: USS_2020_2021-Predtermin

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 7.11.2020:

Dobrý den, 

zde naleznete prezentaci k pondělní schůzce k SZZ: 2020_2021-szz-prezentace

Těšíme se na vás! 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 7.11.2020:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, ze je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií:

https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 14. prosince 2020.

Podání přihlášky je závazné.

Těšíme se na viděnou na pondělní schůzce k SZZ! 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 15.10.2020:

Vážení studenti absolventských ročníků,

dovolujeme si Vám informovat o tom, že v pondělí dne 9. 11. 2020 v 16:00 hodproběhne Informační setkání k organizaci státních závěrečných zkoušek na Ústavu speciálněpedagogických studií.   

Setkání proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom:  https://cesnet.zoom.us/j/91224233478 (Meeting ID: 912 2423 3478).  

Těšíme se na vás! 🙂

S pozdravem

Zdenka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 19.8.2020:

Pravidla pro realizaci obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek na PdF UP v Olomouci v podzimním termínu 2020: SZZ podzim 2020


Informace z 22.7.2020:

Dobry den,

zde naleznete:

 • ROZPIS na podzimní termín SZZ (word + pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů (pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle vedoucich praci (pdf).

Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkousky! 🙂

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.  

PS: “Nelekejte se”, ze mate ve stejny cas SZZ i obhajobu prace – je to takto zamerne – po zahajeni SZZ pujdete obhajovat praci a pote si budete tahat otázky.


Informace z 16.7.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram PODZIMNÍHO termínu SZZ.

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren  od 18. července 2020 od 8:00 hod. (sobota)do 21. července 2020 (úterý)   – viz Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

S pozdravem a pranim hezkeho leta 🙂

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 23.6.2020:

Dobrý den,

dovolujeme si Vas upozornit, ze se muzete elektronicky přihlašovat k podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování je možné do 10. července 2020 do 12:00 hod.

Podání přihlášky je závazné.

Zde naleznete: Harmonogram_pripravy_SZZ_-_podzim_2020.

S pozdravem a pranim hezkeho leta

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 2.6.2020:

Dobry den, vážení studenti,

zde naleznete:

 • ROZPIS na MIMOŘÁDNÝ JARNÍ termín SZZ (word + pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle studentů (pdf),
 • HARMONOGRAM obhajob – abecedně dle vedoucich (pdf).

Dle harmonogramu se každý dostavte přímo až na stanovený čas. Ráno nebude probíhat zadne oficialni hromadne zahajeni. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky, napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi. Není povoleno zadne zbytečné „zdržování se“ v prostorách fakulty, „shlukování se“ atp.

Kromě obecných hygienických pravidel stanovených děkankou PdF UP (desinfekce, roušky, vlastní psací potřeby, cestne prohlaseni apod.) je třeba dodržovat následující pravidla.

Všechna pravidla konání SZZ jsou nastavena tak, aby byla co nejvíce splněna podmínka maximálního omezení osobních kontaktů mezi účastníky SZZ:

 • Místnost se zázemím pro studenty nebude vyčleněna. Harmonogram SZZ je sestaven tak, aby se student co nejméně zdržoval v prostorách fakulty.
 • Ve zkušební místnosti může být přítomno současně max. 15 osob.
 • Nekoná se společné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně.
 • Student si otázky losuje tak, že na jednu konkrétní otázku ukáže prstem. Nesahá na ni, pouze si její znění přepíše na papír.
 • V případě, že by do doby konání SZZ nastaly nějaké změny a situace se dále vyvinula, budeme Vás obratem informovat

Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkoušky i za těchto netradičních podminek! 🙂

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 23.5.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram MIMORADNEHO terminu jarnich statnich zaverecnych zkousek: 2020-jaro-mimoradny-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren  od 27. května 2020 od 8:00 hod. (středa) do 31. května 2020 do 24:00 hod. (neděle) – viz Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

S pranim co mozna klidných nadcházejících dnu 🙂

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 21.5.2020:
Dobrý den, 

zde naleznete pokyny děkanky PdF UP Olomouc studentům, kteří jsou přihlášeni na státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací v období 8. 6. – 30. 6. 2020 :Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR od 27. 4. 2020

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 13.5.2020:
Dobrý den, 

zde naleznete pokyny děkanky PdF UP Olomouc studentům, kteří jsou přihlášeni na státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací v období 18. 5. – 5. 6. 2020: SZZ studenti – Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 12.5.2020:
Dobry den, vážení studenti,
zde naleznete:·     
ROZPIS SZZ 2019-2020_JARO_RADNY_TERMIN,·       HARMONOGRAM obhajob – 2020-JARO_RADNY_TERMIN_STUDENTI abecedne,  
Dle harmonogramu se každý dostavte přímo až na stanovený čas. Ráno nebude probíhat zadne oficialni hromadne zahajeni. Vzdy student na stanoveny cas prijde, vylosuje si otazky, napise si pripravu, bude odzkousen (prip. zacne obhajobou prace – viz nize) a ihned pote mu bude vyhlasen vysledek a odchazi. Není povoleno zadne zbytečné „zdržování se“ v prostorách fakulty, „shlukování se“ atp. Kromě obecných hygienických pravidel stanovených děkankou PdF UP (desinfekce, roušky, vlastní psací potřeby, cestne prohlaseni apod.) je třeba dodržovat následující pravidla.Všechna pravidla konání SZZ jsou nastavena tak, aby byla co nejvíce splněna podmínka maximálního omezení osobních kontaktů mezi účastníky SZZ:Místnost se zázemím pro studenty nebude vyčleněna. Harmonogram SZZ je sestaven tak, aby se student co nejméně zdržoval v prostorách fakulty.Ve zkušební místnosti může být přítomno současně max. 5 osob (tzn. 3 členové zkušební komise a max. 2 studenti).Studenti jsou zváni v max. počtu 2 na každou hodinu zkoušení.
Každá zkušební hodina bude rozdělena do tří dvacetiminutových úseků a bude probíhat tímto způsobem:
1-20 min.:    Student 1 si vylosuje otázky a připravuje se. Student 2 koná obhajobu práce (pokud je obhajoba v harmonogramu)
21-40 min.:  Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se.
41-60 min.:  Student 2 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek.
Stanovené dvacetiminutové úseky musí být dodrženy (včetně losování otázek, sdělení výsledku apod.), aby nedocházelo k časovému skluzu a čekání studentů. Nekoná se společné zahájení ani vyhlášení výsledků, vše je řešeno individuálně. Po dobu obhajoby musí být přítomen vedoucí nebo oponent práce při dodržení max. počtu 3 členů komise. Nejsou-li vedoucí či oponent členy zkušební komise, musí se člen zkušební komise vzdálit. Student si otázky losuje tak, že na jednu konkrétní otázku ukáže prstem. Nesahá na ni, pouze si její znění přepíše na papír. V případě, že by do doby konání SZZ nastaly nějaké změny a situace se dále vyvinula, budeme Vás obratem informovat.
Přejeme Vam uspesne statni zaverecne zkoušky i za těchto netradičních podminek! 🙂
S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 11.5.2020:

Dobry den, vazeni studenti, 

byť ještě nezačaly jarní státnice, už tu máme přípravu na mimořádný termín SZZ. 🙂

Zde naleznete Harmonogram_pripravy_SZZ_mimořádný_jaro_2020  (květen – červen). 

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 2.5.2020:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram RADNEHO terminu jarnich statnich zaverecnych zkousek: jaro-radny termin

Na tyto terminy se budete ve STAGu zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren od 5. května 2020 od 8:00 hod. (úterý) do 10. května 2020 do 24:00 hod. (neděle). – viz Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/

S pranim co mozna klidných nadcházejících dnu

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 23.4.2020

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL:  Harmonogram přípravy SZZ jaro 2020

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace ze 15.4.2020:

Vážené studentky, Vážení studenti,
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

v návaznosti na opatření vydaná Vládou ČR dne 14. 4. 2020 oznamuji s okamžitou platností aktualizaci klíčových termínů pro ukončování studia absolventských ročníků.

Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu květen – červen 2020:
· mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 28. 4. 2020
· obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 18. 5. – 5. 6. 2020

Mimořádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek:
· mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 20. 5. 2020
· obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 8. 6. – 30. 6. 2020

Řádný termín obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v termínu srpen – září 2020:
· mezní termín pro splnění studijních povinností je posunut do 10. 7. 2020
· obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v termínu 20. 8. – 4. 9. 2020

Na přihlašování pro všechny termíny obhajob a SZZk v akademickém roce 2019/2020 se vztahuje vnitřní norma PdF-B-20/04.

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta


Informace ze 7.4.2020:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o tom, ze je již spuštěno elektronické přihlašování k SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií:

https://uss.upol.cz/cs/prihlaska-k-szz/

Přihlašování probíhá stejným způsobem jako v zimním termínu.

Přihlašování je možné do 22. dubna 2020 do 12.00 hod.

Podání přihlášky je závazné.

S pozdravem a přáním hezkých Velikonoc

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 25.3.2020:

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali o tom, ze dnem 25. 3. 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP:

PdF-B-20-03 Pokyn pro odevzdávání a evidenci závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám na PdF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v důsledky rizik.

https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/NORMY_PDF/2020/PdF-B-20_03_Pokyn_k_odevzdavani_a_evidenci_zaverecnych_kvalifikacnich_praci__podavani_prihlasek_ke_SZZ.pdf

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 19.3.2020:

Vážení studenti,

dnešním dnem byl na webových stránkách PdF UP zveřejněn PRŮVODCE STUDIEM BĚHEM OBDOBÍ EPIDEMIE KORONAVIRU: https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

Naleznete zde odpovedi na otázky spojene s ukoncovanim studia a SZZ.

S přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 16.3.2020:

Vážení studenti,

vzhledem k aktuální situaci zatím nebylo spuštěno přihlašování ke státním závěrečným zkouškám. Předpokládáme, že SZZ se uskuteční později. Jakmile budeme vědět podrobnější informace, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím společných mailových adres a webových stánek.

Informace o vývoji situace na univerzitě můžete sledovat na: https://www.upol.cz/covid-19/

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 15.1.2020:

Dobry den,

zde naleznete jmenný harmonogram zimních státních závěrečných zkoušek na USS PdF UPOL:

Přejeme Vám úspěšné státní závěrečné zkoušky!

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 12.12.2019:

Dobry den,

zde naleznete harmonogram zimnich statnich zaverecnych zkousek: 2020-zima-harmonogram SZZ

Na tyto terminy se budete ve STAGu  zapisovat stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou zkousku.

Pozn. Obhajujete-li práci na USS, neprihlasujete se na termin obhajoby ve STAGu, ale termin Vam bude automaticky pridelen (na den konani Vasi SZZ).

STAG bude k zápisu na SZZ otevren  od 7. ledna 2020 od 8.00 hod. do 13. ledna 2020(Harmonogram SZZ – https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/)

Přejeme Vam klidne predvanocni období!

S pozdravem

Zdenka Kozakova a Jiri Langer.


Informace z 8.11.2019:

Dobrý den, 

zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL: Harmonogram přípravy SZZ leden 2020

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 6. 11. 2019:

Dobrý den, 

zde naleznete informace k predterminum: USS_2019-Predtermin.

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 1. 11. 2019:

Dobrý den, 

zde naleznete prezentaci: 2019_2020-szz-prezentace

a informace ze schůzky ke statním závěrečným zkouškám: Mail 2_zima 2019_2020

S pozdravem

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.


Informace z 7. 10. 2019:

Informační setkání se studenty absolventských ročníků k organizaci státních závěrečných zkoušek na ÚSS proběhne ve středu, 23.12019, v posluchárně P21 ve 13:15 a 14:00 hod. dle uvedeného ROZPISU.