Informace k ústním a talentovým zkouškám

Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2020/2021

Informace o přijímacím řízení na PdF naleznete také zde: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-na-pdf-up-v-obdobi-pandemie-koronaviru/

Navazující magisterské studium

Muzikoterapie

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru s praktickou zkouškou hudebních dovedností, jejichž obsahem je:

  1. Diskuze ohledně motivace ke studiu, předchozím zkušenostem, hudebním dovednostem, dosavadní praxi, jazykovým dovednostem atd.
  2. Krátká hudební komunikace na libovolný nástroj (budou k dispozici perkusivní laděné i neladěné nástroje) s jedním z přítomných vyučujících.

U uchazečů bude akceptované vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, léčebné pedagogiky či muzikoterapie na úrovni alespoň bakalářského studia nebo ekvivalentu tohoto vzdělání nabytého jiným způsobem. V případě pochybností, zda předchozí studium vybavilo uchazeče potřebnými kompetencemi, bude individuálně posuzován obsah tohoto studia a součástí přijímacího řízení bude také ústní pohovor zaměřený na zjištění odborné připravenosti uchazeče.

Literatura k přijímacím zkouškám_muzikoterapie

 

Magisterské studium

 

Logopedie

Ústní zkouška spočívá ve stručné diskusi mezi uchazečem a examinátorem na téma komunikace, během které budou posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči včetně produkce hlasu, orientace ve vybraných termínech (dle doplňujících otázek examinátora), konverzační schopnost, schopnost diskutovat s případnými odkazy na prostudovanou literaturu dle vlastního výběru (není doporučena konkrétní literatura) a s případným uvedením konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a případně jejich poruchách.