Výuka USS/USP2 v letním semestru

Organizační informace pro studenty 1.ročníku studijních programů se speciální pedagogikou k předmětu USS/USP2 (Základy speciální pedagogiky 2)

V prvním výukovém týdnu letního semestru (10.2. – 14.2.) se nekonají cvičení k tomuto předmětu.

V prvním výukovém týdnu letního semestru (10.2. – 14.2.) je povinná účast na přednášce k tomuto předmětu – budete podrobně informováni o průběhu výuky tohoto předmětu.

Volná témata prací na ÚSS UP pro zadávání v roce 2019/2020

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

 1. Podmínky zrakové práce ve školním/pracovním prostředí
 2. Lateralita a její specifika u jedinců s poruchami binokulárního vidění

MgA. Pavel Kučera, Ph.D.

Buď DP nebo BP

– Změny v chodu slyšící rodiny po zjištění sluchové vady u dítěte

– Identita dospělých uživatelů kochleárních implantátů

– Současné trendy a možnosti financování sluchadel pro osoby se sluchovým postižením

Prof. PhDr., PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Návrh témat závěrečných bakalářských prací:
zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury

 • Kresba jako technika k rozvoji komunikačních kompetencí v předškolním věku u dětí se zdravotním postižením.
 • Profesní orientace a zájmy u žáků se zdravotním postižením.
 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(sluchová výchova)

 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(komunikační rozvoj)

 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(sociální dovednosti)

 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(matematické představy)

 Návrh témat diplomových prací:
zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury

 • Zájmová činnost a sluchové postižení v perspektivě kvality života.
 • Studijní a profesní aspirace žáků s vadami sluchu.
 • IVP a jeho využití v praxi. (zaměření na předškolní nebo školní věk)
 • Lexikon znakového jazyka pro jména a příjmení osob.

(videozáznam s ohledem na regionální rozrůzněnost.)

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

BP: 

Využití AAK u jedinců se zdravotním postižením (pozn. možnost zaměřit na PAS, DMO, MP od raného věku až po seniory).

Intervence o děti/žáky s rizikem vzniku SPU v MŠ/ZŠ

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ/ZŠ.

Rozvoj komunikačních dovedností u dětí v MŠ (pozn. možnost aplikace tématu na děti se SVP)

Podpora komunikačních kompetencí uživatelů sociálních služeb v kontextu využití aktivizačních metod

DP:

Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u osob s PAS.

Podpora rozvoje komunikačních dovedností u žáků 1. stupně ZŠ.

Specifika logopedické intervence u dětí/žáků s vývojovou dysfázií.

Postoje pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání dětí/žáků se SVP

Rozvoj (před)čtenářské gramotnosti.pozn. (možno zaměřit na děti předškolního věku, mladšího/staršího školního věku, a to i ve vztahu k dětem/žákům se SVP).

Mgr. Kateřina Jeřábková, PhDr.

10 volných témat

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

DP nebo BP

Témata týkající se osob seniorského věku s demencí                      5x

Mgr. Ivana Hrubešová

1. Možnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením (BP)

2. Homesharing a možnosti sociální inkluze osob s mentálním postižením (DP)

3. Volné téma

4. Volné téma

5. Volné téma

6. Volné téma

7. Volné téma

8. Volné téma

9. Volné téma

10. Volné téma

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

Diplomové práce

 1. Volné téma– preferovaná oblast somatopedie
 2. Volné téma – preferovaná oblast somatopedie
 3. Umělecké terapie u osob s SVP (literární review)- nutná znalost anglického jazyka
 4. Umělecké terapie u osob s SVP (literární review)- nutná znalost anglického jazyka

Bakalářské práce

 1. Téma z oblasti somatopedie nebo uměleckých terapií (dobrá znalost anglického jazyka výhodou)

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

BP nebo DP

1.  Robotické a mechatronické systémy a jejich využití ve speciální pedagogice – syntéza zahraničních poznatků

2.  Mediální obraz transformace pobytových sociálních služeb v ČR

3.  Aktuální možnosti neformální podpory a péče pro osoby se zdravotním postižením – syntéza zahraničních poznatků

Český dům v Moskvě a olomoučtí akademici

“Český dům v Moskvě a olomoučtí akademici”

Pavel Svoboda, Oldřich Müller

Vkusně zařízený interiér Českého domu v Moskvě se stal 17.11.2019 místem, kde v kruhu českých a ruských přátel oslavili 30. výročí Sametové revoluce i olomoučtí akademici – členové ÚSS PdF UP. Zatímco v Českém domě v New Yorku ve stejné době zpíval Spirituál kvintet, v jeho moskevském protějšku křtil svoji novou knihu “Cevakrk” profesor Milan Valenta. Do slavnostního programu se zapojili i jeho kolegové M.D. Polínek, O. Müller a P. Svoboda, kteří tak využili čas před svojí účastí na IV. Mezinárodním sjezdu psychologů, konaném dne 19.11.2019 pod názvem ” Гардероб личности: маски и роли “.

V průběhu hlavního programu organizovaného Českým centrem v Moskvě (ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií) tak měli přítomní možnost vyslechnout si ukázky z knihy, setkat se s jejími vydavateli, poslechnout si písně ruského “undergroundového” písničkáře Pavola Fedosjeva, spatřit netradiční  poetoterapeutický přednes Pavla Svobody či recitaci básní ze sbírky „Altar“ známého psychologa a básníka Igora Vačkova.

Závěr slavnostního večera patřil vzpomínání na první dny Sametové revoluce, tak jak je přítomní pamětníci zažili „na vlastní kůži“. Vzpomínalo se spíše na to veselejší. Jak profesor Valenta musel jako nový předseda umělecké porevoluční komise řešit své vlastní předrevoluční „ideologické nedostatky“, jak Pavel Svoboda musel sám oddávat, když tak komunisté na MěNV odmítali činit, jak dostal Oldřich Müller v okrese na starosti školství, jak všechno staré bylo v krásném rozkladu, na nové možnosti a na naděje spjaté s budoucím očekáváním. Kulisu k tomuto „ohlížení“ tvořily soubory velice zajímavých dobových snímků, které do Českého domu vnesly atmosféru podzimu 1989.

Nezbývá než poděkovat vedení Českého centra – jmenovitě paní ředitelce Haně Skládalové (mimochodem absolventce naší pedagogické fakulty) – zejména za to, že akci nejenom uspořádala a aktivně se podílí na propagaci české vědy a kultury v Rusku, ale také za vstřícnost a schopnost vytvořit neformální atmosféru. Nejen díky tomu jsme odsud odjížděli s řadou příjemných a silných zážitků.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG V SPC PROSTĚJOV

SPC Prostějov hledá do svého menšího kolektivu nového pracovníka na pozici speciální pedagog na pracovní úvazek 0,4- 0,6 (2-3dny v týdnu). Podmínkou je odborná kvalifikace získaná vysokoškolským vzděláním v příslušném magisterském programu. Praxe v ŠPZ je vítána, ale není podmínkou. Výhodou je ŘP skupiny B (aktivní řidič). 

Nástup možný  od 1.2.2020. Zájemci mohou poslat svůj životopis na emailovou adresu: holomkova@spc-prostejov.cz. Tel: 721 296 737

Nabízíme: dobré pracovní zázemí v přátelském kolektivu, smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, tabulkový plat – 12. platová třída.

TyfloCentrum Olomouc hledá dobrovolníky pro charitativní akci

Pojďte se s námi vypunčovat z podoby!!

Jako každý rok je organizace TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. součástí charitativního prodeje punče pro dobrou věc v rámci olomouckých vánočních trhů a stánku Dobrého místa pro život.

Letošek pro TC vychází na 21.12., proto se hledají dobrovolníci, kteří by mohli pomoci s prodejem a obsluhou stánku.

Jedná se o časy od 9:00 do 16:00. Není potřeba zde být celou dobu nonstop. Každá výpomoc je vítaná – min. na 2-3h.

Odměnou bude skvělý pocit, čistá karma před svátky  a potvrzení o pomoci – praxi!

Více informací na helisek@tyflocentrum-ol.cz

Do logopedické ambulance v Moravské Třebové hledají zaměstnance

Do logopedické ambulance v Moravské Třebové přijmeme logopedku /logopeda/ absolventy studia speciální pedagogiky se SZZ z logopedie a surdopedie, popř. budoucí absolventy na pozici logop.asistentky /asistenta/
Pro logopedku /logopeda/ nabízíme garanci předatestační přípravy / včetně celkové úhrady předatestačního vzdělávání zaměstnavatelem/.
Dále nabízíme flexibilní pracovní dobu a výše úvazku dle dohody.

Více informací tel., popř.mailem,

PhDr.et Mgr. Kamila Finkesová

tel. 582 332 871, mob. 603 335 780

e mail: logopediepv@seznam.cz 

Ambulance klinické logopedie Kroměříž – Holešov příjme studentku jednooborové logopedie nebo speciální pedagogiky s plánovanou SZZ z logopedie a surdopedie

Ambulance klinické logopedie Kroměříž – Holešov příjme studentku jednooborové logopedie nebo speciální pedagogiky s plánovanou SZZ z logopedie a surdopedie v lednu nebo květnu 2020 jako asistentku klinického logopeda a po úspěšném absolvování SZZ jako logopeda ve zdravotnictví s možností garance předatestační přípravy.Nástup možný ihned, lze i jako praxe, zaučení. Délka úvazku dohodou, flexibilní pracovní doba. Prosím o životopisy zasílejte sus696@gmail.com nebo se ozvěte v případě zájmu telefonicky  777 267 522. Děkuji Hellerová Zuzana

Účast profesora Michalíka na významné konferenci o problematice inkluzivního vzdělávání

Dne 11.9, 2019 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnila významná konference k posouzení aspektů inkluzivního vzdělávání, pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Po úvodním vystoupení místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, představili své názory i další odborníci.

Jedním z nich (vedle poslance a bývalého předsedy školského výboru Poslanecké sněmovny Mgr. Václava Klause ml. a bývalého ministra školství prof. Stanislava Štecha) byl i člen našeho ústavu prof. Jan Michalík.

Další informace o výsledcích konference naleznete zde:

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2113-informace-c-55-2019-informace-o-konferenci-k-inkluzivnimu-vzdelavani.html