PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.
odborný asistent
Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
odborná asistentka
Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Odborná asistentka
PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D.
Mgr. Bc. Ivana GROHMANN, DiS., Ph.D.
odborný asistent, koordinátor pro externí vyučující
Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.
odborný asistent
Mgr. et Mgr. Jiří Kameník
Doktorand
Mgr. Hana Karunová, Ph.D. (roz. Majerová)
Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
Mgr. Kristýna Pryč Krahulcová, Ph.D.
odborný asistent
PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.
Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.
Odborná asistentka
PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.
Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
odborná asistentka, ředitelka CPSSP
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
Mgr. Ivana Pospíšilová Ph. D.
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
Mgr. Dagmar Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Eliška Šlesingrová
Senátorka AS PdF UP, členka Kolegia děkana PdF UP, Interní doktorandka
Mgr. Gabriela Špinarová
odborný asistent, interní doktorand
Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
odborná asistentka
Mgr. Veronika Vachalová
odborný asistent, interní doktorand
Mgr. Jakub VÁVRA, Ph.D.
Odborný asistent

Odborní asistenti a asistenti