Oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje

Oddělení je zaměřeno primárně na rozvoj a implementaci expresivně terapeutických (můzických) terapií v edukaci a péči o osoby se zdravotním postižením a na rozvoj teoreticko-metodologické (výzkumné) bázy expresivně  terapeutických disciplín v oblasti speciální pedagogiky. Jedná se především o následující terapeuticko-formativní postupy:

  • dramaterapie a teatroterapie
  • arteterapie
  • muzikoterapie
  • taneční a pohybová terapie
  • biblioterapie a poetoterapie

Oddělení je současně zaměřeno na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí tzv. pomáhajících profesí.