Sekce vědecko-výzkumných aktivit

[catlist id=28]

Vedoucí sekce a kontaktní osoba:

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 

AktuálněVýsledek obrázku pro education research

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Projekt Erasmus + KA2 CISI „Curriculum Innovation for Social Inclusion“

Pracovníci USS se podílejí na zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů běžných škol v Gruzii. Pomáhají připravit vzdělávací kurzy, které budou součástí jejich vysokoškolské přípravy a také vzdělávací program pro speciální pedagogy. Více o projektu zde

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Přehled významných výzkumně či inovačně orientovaných projektů ústavu v letech 2014 – 2018 zde 


Přehled významných výzkumně či inovačně orientovaných projektů ústavu v letech 2010 -2013 najdete zde


Aktuálně řešené projekty specifického výzkumu březen 2018 – únor 2019

Řešené projekty specifického výzkumu březen 2017 – únor 2018

Řešené projekty specifického výzkumu březen 2016 – únor 2017


Řešené projekty specifického výzkumu březen 2015 – únor 2016


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Zde naleznete

Metodika hodnocení výzkumných organizací M17+

Výzkum, vývoj a inovace

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Výstupy závěrů projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ – konference IPN Metodika: http://metodika.reformy-msmt.cz/vystupy-projektu

Upozorňujeme na proběhlé konference postdoktorských vědeckých pracovníků POST UP a POST UP II působících z celého světa na UP, které proběhly ve dnech 17.-19.2. 2015 v prostorách hotelu Prachárna. Konference byly zdarma a poskytly jedinečnou příležitost seznámit se a shlédnout prezentace vědců, kteří se věnují na UP po limitovanou dobu svým vědeckým tématům a kteří absolvovali zajímavé zahraniční stáže. Některá z témat přímo korespondují se speciální pedagogikou. Konference je převážně v AJ. Bylo možno s vědci diskutovat, navázat kontakty, získat zkušenosti.

Konference POST UP a POST UP II:

!!! Výstupy konference SBORNÍKY PŘÍSPĚVKŮ obou konferencí (book of abstracts of the 2nd Conference POST UP and POST UP II):experine

  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Doporučené odkazy: