Sekce vědecko-výzkumných aktivit

[catlist id=28]

Vedoucí sekce a kontaktní osoba:

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 

AktuálněVýsledek obrázku pro education research

Pedagogická fakulta UP v Olomouci pořádá dne 24. dubna 2018 12. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti PdF UP– klikni ⇒   SVOUČ PdF 2018

Další informace také viz níže:

Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti PdF UP (směrnice děkana 5S/2014)

Vyhlášení grantové soutěže GAČR pro rok 2019 

Standardní projekty:

Vyhlášení veřejné soutěže STANDARDNÍ PROJEKTY

Juniorské projekty:

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIORSKÉ PROJEKTY

Mezinárodní projekty:

Vyhlášení veřejné soutěže MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018. Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Všechny potřebné dokumenty k soutěži jsou na http://www.gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Postup podávání projektu konzultujte dle pokynů ÚSS a fakulty.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Přehled významných výzkumně či inovačně orientovaných projektů ústavu v letech 2014 – 2018 zde 


Přehled významných výzkumně či inovačně orientovaných projektů ústavu v letech 2010 -2013 najdete zde


Aktuálně řešené projekty specifického výzkumu březen 2018 – únor 2019

Řešené projekty specifického výzkumu březen 2017 – únor 2018

Řešené projekty specifického výzkumu březen 2016 – únor 2017


Řešené projekty specifického výzkumu březen 2015 – únor 2016


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Zde naleznete hodnocení výstupů vědy a výzkumu pro rok 2017  

Metodika hodnocení výzkumných organizací M17+

Výzkum, vývoj a inovace

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Zde naleznete hodnocení výstupů vědy a výzkumu pro rok 2017  

Projektové výzvy PS UP

Projektový servis UP

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RVVI schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020: http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=762191

Výstupy závěrů projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ – konference IPN Metodika: http://metodika.reformy-msmt.cz/vystupy-projektu

PROGRAM VLÁMSKÉ ORGANIZACE RESEARCH FOUNDATION-FLANDERS NA PODPORU VÝZKUMNÝCH POBYTŮ V RÁMCI AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

Pegasus
[PEGASUS]² je program vlámské organizace Research Foundation-Flanders (FWO) na podporu mobility postdoktorských výzkumných pracovníků, kterým si klade za cíl posílit lidský kapitál v základním výzkumu.

Program [PEGASUS]² nabízí začínajícím výzkumníkům příležitost k posílení své kariéry v oblasti výzkumu prostřednictvím mezinárodní a mezioborové mobility. FWO v rámci tohoto programu poskytne vynikajícím zahraničním vědcům 3 leté stipendium na pobyt a výzkumnou činnost na vlámských univerzitách. Kandidáti mohou být jakékoliv státní příslušnosti a mohou se zabývat jakýmkoli vědním oborem.

Zadávací dokumentace výzvy, její přílohy a kontaktní informace jsou k dispozici na webových stránkách www.fwo.be.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MSMT logo bez textu

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Podpora studentů Mgr.  a Ph.D. z Nadačního fondu UP – do 30. 3. 2018

Získejte peníze na své mezinárodní projekty na akademický rok 2018/2019! Podporujeme umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů magisterských a doktorských programů. 

Detailní informace k aktuální výzvě Nadačního fonduOnline žádosti včetně všech povinných příloh odesílejte do 30. 3. 2018. Registrační systém pro příjem vašich žádostí – po odeslání žádosti obdržíte potvrzovací mail, pokud nedorazí, kontaktujte nás!

Před odesláním žádostí si prosím dobře nastudujte sekci Frequently asked questions. Otázky směřujte na email katrin.banikova@upol.cz

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Upozornění na vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2018/2019 a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech. Bližší informace http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/ .

Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (výše grantu 100 tis. Kč), působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních a příbuzných oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Bližší informace na http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/ a http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/ .

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv osmý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd. Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz.

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Upozorňujeme na proběhlé konference postdoktorských vědeckých pracovníků POST UP a POST UP II působících z celého světa na UP, které proběhly ve dnech 17.-19.2. 2015 v prostorách hotelu Prachárna. Konference byly zdarma (s občerstvením) a poskytly jedinečnou příležitost seznámit se a shlédnout prezentace vědců, kteří se věnují na UP po limitovanou dobu svým vědeckým tématům a kteří absolvovali zajímavé zahraniční stáže. Některá z témat přímo korespondují se speciální pedagogikou. Konference je převážně v AJ. Bylo možno s vědci diskutovat, navázat kontakty, získat zkušenosti.

Konference POST UP a POST UP II:

!!! Výstupy konference SBORNÍKY PŘÍSPĚVKŮ obou konferencí (book of abstracts of the 2nd Conference POST UP and POST UP II):experine

  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Doporučené odkazy: