Sekce vědecko-výzkumných aktivit

[catlist id=28]

Vedoucí sekce a kontaktní osoba:

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 

Přehled významných výzkumně či inovačně orientovaných projektů ústavu najdete zde

research

Aktuálně řešené projekty specifického výzkumu březen 2015 – únor 2016 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Zde naleznete seznam tzv. recenzovaných časopisů (typ Jrec dle metodiky RIV) pro rok 2015: http://www.vyzkum.cz/storage/att/B824F2CAD362169FB3F3287B0C4B6D7A/Seznam%20%C4%8Dasopisu%20pro%20rok%202015.pdf

diskuse a odpovědi na časté otázky metodiky viz http://www.ders.cz/pages/viewpage.action;jsessionid=CD986EABB21BD382C64518633F4F465B?pageId=11436057

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RVVI schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020: http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=762191

Výstupy závěrů projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ – konference IPN Metodika: http://metodika.reformy-msmt.cz/vystupy-projektu

PROGRAM VLÁMSKÉ ORGANIZACE RESEARCH FOUNDATION-FLANDERS NA PODPORU VÝZKUMNÝCH POBYTŮ V RÁMCI AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

Pegasus
[PEGASUS]² je program vlámské organizace Research Foundation-Flanders (FWO) na podporu mobility postdoktorských výzkumných pracovníků, kterým si klade za cíl posílit lidský kapitál v základním výzkumu.

Program [PEGASUS]² nabízí začínajícím výzkumníkům příležitost k posílení své kariéry v oblasti výzkumu prostřednictvím mezinárodní a mezioborové mobility. FWO v rámci tohoto programu poskytne vynikajícím zahraničním vědcům 3 leté stipendium na pobyt a výzkumnou činnost na vlámských univerzitách. Kandidáti mohou být jakékoliv státní příslušnosti a mohou se zabývat jakýmkoli vědním oborem. Uzávěrka přihlášek první výzvy je 1. 2. 2016.

Zadávací dokumentace výzvy, její přílohy a kontaktní informace jsou k dispozici na webových stránkáchwww.fwo.be.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MSMT logo bez textu

SPOLEČNÁ VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-BAVORSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/spolecna-vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-bavorskych?lang=1&ref=m&source=email

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017. Návrh společného výzkumného projektu musí být vypracován a spolu s požadovanými přílohami odeslán MŠMT nejpozději do 30. 6. 2015 do 24:00 hodin – návrhy nutno zkonzultovat s vedením ústavu 

Podrobnosti zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-2?lang=1&ref=m&source=email

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

MSMT logo bez textu
Vyhlášení výzvy

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vroclavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017.

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

Návrh společného výzkumného projektu musí být vypracován a spolu s požadovanými přílohami odeslán MŠMT nejpozději do 10. 6. 2015 do 24:00 hodin – návrhy nutno zkonzultovat s vedením ústavu 

doc.pngVyzva 2016-2017 Polsko.doc, soubor typu doc, (99,5 kB)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-ARGENTINSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

MSMT logo bez textu

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou, podepsanou v Praze dne 12. května 1974, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017. vhodné případně při zaměření na ICT – termín na MŠMT nejpozději do 10. 6. 2015 do 24:00 hodin. Návrhy nutno zkonzultovat s vedením ústavu 

Odkaz na výzvu zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-argentinskych-3?lang=1&ref=m&source=email

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Možnost podpory výzkumu a inovací studentů Mgr.  a Ph.D. z Nadačního fondu UP – do 15. 5. 2015! 

Univerzita Palackého v současné době pracuje na vzniku Nadačního fondu, jehož cílem bude podpora excelentních vědecko-výzkumných aktivit talentovaných studentů a podpora internacionalizace UP. Nyní se díky milionovému daru od České spořitelny mohou studenti magisterských a doktorských studijních programů v rámci první výzvy ucházet o příspěvek na své badatelské aktivity, které mají mezinárodní přesah. Výzva k přijímání žádostí od zájemců potrvá do 15. května.

Nadační fond UP bude v pravidelných intervalech vypisovat výzvy k rozdělování prostředků získaných od soukromých dárců  – z řad firem či například absolventů – na podporu výjimečných studentských projektů.

Bližší informace k aktuální výzvě a potřebné formuláře najdete ZDE.
S dalšími dotazy neváhejte kontaktovat Mgr. Ditu Palaščákovou (fundraising, Nadační fond UP): Univerzita Palackého v Olomouci, úsek pro vnější vztahy, tel. 775 147 497, dita.palascakova@upol.cz | www.upol.cz

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Vyhlášení výzvy pro podávání česko-rakouských výzkumných projektů: do 22. 5. 2015 

Informace o výzvě naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-6?lang=1&ref=m&source=email

 V případě vašeho zájmu prosím o předložení kompletního projektu elektronicky i v tištěné verzi nejpozději do 22.5.2015 do kanceláře Mgr. Benešové, Referát pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Tel.: +420 585 635 015. Mail: vera.benesova@upol.cz

 (konzultace předem s vedením ústavu)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Vyhlášení grantové soutěže GAČR pro rok 2016

GAČR :: (Grantová agentura České republiky)

 

 

 

 • Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
 • Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
 • Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
  Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), (Information for German Applicants)
  • National Research Foundation of Korea (NRF),
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan.

Soutěžní lhůta začíná 17. 2. 2015.

Návrhy projektů je možné podávat do 31. 3. 2015. podávání ukončeno

Všechny potřebné dokumenty k soutěži jsou na http://www.gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Postup podávání projektu konzultujte dle pokynů ÚSS a fakulty.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Upozornění na vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2014/2015 a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.

Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Bližší informace na http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/ a http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/ .

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv osmý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd. Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz.

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Upozorňujeme na možnost účasti na zajímavých  konferencích postdoktorských vědeckých pracovníků POST UP a POST UP II působících z celého světa na UP, které budou ve dnech 17.-19.2. 2015 v prostorách hotelu Prachárna. Konference jsou zdarma (s občerstvením) a je to jedinečná příležitost seznámit se a shlédnout prezentace vědců, kteří se věnují na UP po limitovanou dobu svým vědeckým tématům a kteří absolvovali zajímavé zahraniční stáže. Některá z témat přímo korespondují se speciální pedagogikou. Konference je převážně v AJ. je možno s vědci diskutovat, navázat kontakty, získat zkušenosti.

Pokud účast alespoň zvažujete, přihlaste se, nejlépe ihned dnes nebo nejpozději do 12.2. na uvedených odkazech, jsou ještě volná místa:

Konference POST UP a POST UP II:

!!! Výstupy konference SBORNÍKY PŘÍSPĚVKŮ obou konferencí (book of abstracts of the 2nd Conference POST UP and POST UP II):experine

  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Doporučené odkazy: