Rozvrhy kombinovaného a celoživotního studia

Vážené studentky, vážení studenti,

zde na těchto stránkách jsou vyvěšeny aktuální rozvrhy kombinovaného studia pro akademický rok 2020/2021. Zavěšené rozvrhy jsou aktuální k 8.7. 2010, ale v rozvrzích může docházet ke změnám. Aktuálně zavěšené rozvrhy prosím využijte k zápisu předmětů ve STAGu. Při zápisu předmětů, které mají stejnou zkratku pro více oborů, se prosím držte poznámek u předmětů, příp. pokud nenajdete poznámku, zapisujte ty termíny, které odpovídají termínům v rozvrhu na této stránce.

Pokud je Váš termín předmětu (podle informace v poznámce) obsazen, nezapisujte se na jiný termín stejné zkratky. Blokujete místo studentům, pro které je termín určen. Napište mi email, kapacitu Vám navýším. Zápisy běží až do října, času na zápis na správný termín je dostatek.

Rozvrhy celoživotního studia budou vloženy do konce srpna.

Na začátku akademického roku budou zavěšeny aktualizované verze. Dále během roku bude docházet k dalším změnám. Tyto změny budete nacházet v části Změny rozvrhu.

Aktuální změny rozvrhu budou vyvěšeny ve středu každý týden na aktuálně platný týden. U neočekávaných změn ovšem i později. Prosím kontrolujte změny i ve čtvrtek odpoledne.

V případě dotazů k rozvrhům kombinovaného a celoživotního studia mě kontaktujte na:
– jerabkova.katerina@gmail.com; katerina.jerabkova@upol.cz nebo tel. 585 635 331.

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.


Další informace k rozvrhům kombinovaného studia naleznete na stránkách PdF UPOL, zde: https://www.pdf.upol.cz/student/rozvrhy-kombinovaneho-studia/


Materiál s informacemi k zápisu předmětů do STAGu:

pokyny_k_zapisu


Informace k C předmětu USS/KUKTE

Podmínkou splnění tohoto předmětu je aktivní účast studentů na výuce. Vyučující nezadává náhradní práci za neúčast. Pokud se nemůžete výuky zúčastnit, prosím nezapisujte se na tento předmět.


C předměty

Kapacita C předmětů realizovaných na USS je omezena záměrně. Navýšit lze pouze se souhlasem vyučujícího. Souhlas musíte přeposlat dr. Jeřábkové.

Jako C předmět si můžete zapsat skoro všechny A a B předměty jiných oborů/programů z celé univerzity. V případě, že nemáte dostatek kreditů, zkuste si najít nějaký předmět jiných pracovišť, který by se vám líbil, a zapište si jej jako C předmět.