Rozvrhy kombinovaného a celoživotního studia

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Výuka 3.12. přeložená z 19.11. (viz rozpis vložený ve změnách rozvrhů) probíhá on-line synchronně.

K. Jeřábková (1.12.2021)

 

Výuka v kombinovaném studiu dne 19.11. probíhá v ON-LINE synchronní formě – rozpis výuky naleznete zde: https://uss.upol.cz/cs/pro-studenty/rozvrhy-kombinovaneho-a-celozivotniho-vzdelavani/rozvrhy-kombinovaneho-studia/.

Prosím zkontrolujte si své upol emailové schránky, měli byste tam mít potřebné odkazy k výuce od jednotlivých vyučujících.

K. Jeřábková (17.11.2021)

 

Do části „Rozvrhy kombinovaného studia“ byly vloženy aktuální verze papírových rozvrhů pro jednotlivé ročníky všech studijních programů. Prosím, stáhněte si tyto verze rozvrhů a nadále se jimi řiďte. V případě změny od těchto verzí rozvrhů – uvidíte změnu ve STAGu (předměty se přesunout, změní se místnost, změní se vyučující apod.) a najdete popis změny také zde v části ZMĚNY ROZVRHŮ

Do části „Rozvrhy celoživotního vzdělávání“ byly vloženy aktuální verze rozvrhů.

Prosím kontrolujte si na těchto stránkách – ve čtvrtek předtím než máte mít výuku – možné změny rozvrhu. Aby se Vám nestalo, že přijedete na výuku a ta se nebude konat.

aktualizace 29.9. 17.00 Jeřábková


Vážené studentky, vážení studenti,

zde na těchto stránkách jsou vyvěšeny rozvrhy kombinovaného studia pro akademický rok 2021/2022. Zavěšené rozvrhy jsou aktuální k 15.7. 2021, ale v rozvrzích může docházet ke změnám. Aktuálně zavěšené rozvrhy prosím využijte k zápisu předmětů ve STAGu.

Studenti kombinovaného studia (dálkového) si zapisují všechny předměty na celý akademický rok (zimní i letní semestr).

Při zápisu předmětů, které mají stejnou zkratku pro více oborů, se prosím držte poznámek u předmětů, příp. pokud nenajdete poznámku, zapisujte ty termíny, které odpovídají termínům v rozvrhu na této stránce.

Pokud je Váš termín předmětu (podle informace v poznámce) obsazen, nezapisujte se na jiný termín stejné zkratky. Blokujete místo studentům, pro které je termín určen. Napište mi email, kapacitu Vám navýším. Zápisy běží do 28.9. 2021 – času a prostoru bude dostatek.

Rozvrhy celoživotního studia budou vloženy na začátku září 2021.

Na začátku akademického roku (konec září) budou zavěšeny aktualizované verze rozvrhů – změněné termíny, místnosti apod.

V tuto chvíli je výuka plánována:

a) kontaktně – převážná většina předmětů

b) hybridně – výuka bude probíhat kontaktně a současně bude streamována přes některý z možných komunikačních systémů, který využívá UPOL (Zoom, MS Teams, BBB). Takto budou realizovány pouze přednášky, kde je nepovinná účast, a které současně nevyžadují interakci mezi studenty – jsou víceméně frontálními přednáškami. Studenti si vybírají, zda na výuku přijedou nebo ji absolvují v podobě streamu. Tato výuka je označena ve STAGu v poznámce u předmětu a také v rozvrzích zavěšených zde a na webových stránkách PdF UP.

V případě dotazů k rozvrhům kombinovaného a celoživotního studia mě kontaktujte VÝHRADNĚ z vašich UPOL emailů a VÝHRADNĚ na:
– katerina.jerabkova@upol.cz nebo tel. 585 635 331.

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

aktualizace 30.8.2021

 


Další informace k rozvrhům kombinovaného studia naleznete na stránkách PdF UPOL, zde: https://www.pdf.upol.cz/student/rozvrhy-kombinovaneho-studia/


Materiál s informacemi k zápisu předmětů do STAGu:

pokyny_k_zapisu


Informace k C předmětu USS/KUKTE

Podmínkou splnění tohoto předmětu je aktivní účast studentů na výuce. Vyučující nezadává náhradní práci za neúčast. Pokud se nemůžete výuky zúčastnit, prosím nezapisujte se na tento předmět.


C předměty

Kapacita C předmětů realizovaných na USS je omezena záměrně. Navýšit lze pouze se souhlasem vyučujícího. Souhlas musíte přeposlat dr. Jeřábkové.

Jako C předmět si můžete zapsat skoro všechny A a B předměty jiných oborů/programů z celé univerzity. V případě, že nemáte dostatek kreditů, zkuste si najít nějaký předmět jiných pracovišť, který by se vám líbil, a zapište si jej jako C předmět.