Rozvrhy kombinovaného a celoživotního studia

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážené studentky, vážení studenti,

na stránce „kombinované rozvrhy“ (viz níže) jsou vloženy tabulky s rozvrhy st. programů garantovaných ÚSS (kromě 1.r. VYSP a 2.r. MUZI – jsou stále v řešení).

Vložené tabulky slouží především jako pomůcka při předzápisu předmětů – abyste věděli, která rozvrhová akce je určena pro Váš obor. Závazná je podoba ve STAGu – ta se však může ještě změnit vzhledem k řadě okolností.

Po zapsání předmětů změny hlídejte ve STAGu, příp. zde v části Změny rozvrhu.

Některé předměty jsou vyučovány pro různé obory v různé termíny – mají více rozvrhových akcí. U rozvrhových akcí najdete v poznámce napsáno, pro který studijní program je určena. Pokud Vám nejde rozvrhová akce zapsat, S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ NENÍ URČENA PRO VÁŠ STUDIJNÍ PROGRAM. Musíte najít rozvrhovou akci, KTERÁ JE URČENA PRO VÁŠ STUDIJNÍ PROGRAM.

Pokud některou rozvrhovou akci nemůžete najít – zkuste ji v předzápise zadat do pole „vyhledat předmět“.

Aktuální informace ke kombinovaným rozvrhům naleznete také zde: https://www.pdf.upol.cz/student/rozvrhy-kombinovaneho-studia/.

Rozvrh pro studijní program můžete také zobrazit po přihlášení v portále – viz tento postup:

stag.upol.cz – prohlížení – programy a obory/spec. – zadáte (fakulta PDF, forma kombinovaná, typ – bakalářský NEBO navazující NEBO magisterský) a dáte hledat – v seznamu najdete název vašeho studijního programu – kliknete – (u některých st. oborů se může objevit specializace – vyberete vaši a kliknete) – v seznamu kliknete na konkrétní název programu (např. IA-2018-Bc-Spec.ped.-andragogika) – kliknete na „rozvrh studijního plánu“.

  • nyní vyberte odpovídající ročník
  • překlikávejte mezi zimním a letním semestrem (některé dny – zejména v lednu, únoru, březnu – mohou mít některé rozvrhové akce zobrazeny v zimním a jiné v letním semestru)
  • ne všechny zobrazené rozvrhové akce jsou pro váš studijní program – najeďte kurzorem na poznámku, objeví se zkratky st. programů, pro které je konkrétní rozvrhová akce určena

V případě nejasností pište na katerina.jerabkova@upol.cz.

S přáním klidného počátku prázdnin.

K. Jeřábková (1.9.2023)


C předměty

Kapacita C předmětů realizovaných na USS je omezena záměrně. Navýšit lze pouze se souhlasem vyučujícího. Souhlas musíte přeposlat dr. Jeřábkové.

Jako C předmět si můžete zapsat skoro všechny A a B předměty jiných oborů/programů z celé univerzity. V případě, že nemáte dostatek kreditů, zkuste si najít nějaký předmět jiných pracovišť, který by se vám líbil, a zapište si jej jako C předmět.