Rozvrhy kombinovaného a celoživotního studia

PROSBA NA STUDENTY PŘIHLÁŠENÉ NA PŘEDMĚT USS/KUKTE KINEZIOTERAPIE – PROSÍM PŘEČTĚTE SI EMAILY VE VAŠICH UPOL SCHRÁNKÁCH, POTŘEBUJI URGENTNĚ VAŠI REAKCI. DĚKUJI. K. JEŘÁBKOVÁ


AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE

Na stránku Kombinované rozvrhy (viz níže) byly dne 25.9. vloženy aktuální “papírové” rozvrhy.

aktual. 25.9.2020

V zimním semestru ak. roku 2020/2021:

  • u programů kombinovaného studia NEPROBÍHÁ kontaktní výuka
    • výuka probíhá podle informací dodaných vyučujícími do vašich upol emailových schránek – vždy ke konkrétnímu předmětu
  • u programů celoživotního studia od 12.10. NEPROBÍHÁ kontaktní výuka.

Bližší informace k průběhu výuky zde: https://www.pdf.upol.cz/covid-19/

aktualizace 12.10.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

zde na těchto stránkách jsou vyvěšeny rozvrhy kombinovaného studia pro akademický rok 2020/2021. Zavěšené rozvrhy jsou aktuální k 8.7. 2020, ale v rozvrzích může docházet ke změnám. Aktuálně zavěšené rozvrhy prosím využijte k zápisu předmětů ve STAGu. Při zápisu předmětů, které mají stejnou zkratku pro více oborů, se prosím držte poznámek u předmětů, příp. pokud nenajdete poznámku, zapisujte ty termíny, které odpovídají termínům v rozvrhu na této stránce.

Pokud je Váš termín předmětu (podle informace v poznámce) obsazen, nezapisujte se na jiný termín stejné zkratky. Blokujete místo studentům, pro které je termín určen. Napište mi email, kapacitu Vám navýším. Zápisy běží do 28.9.2020.

Rozvrhy celoživotního studia budou vloženy v týdnu 29. – 2.10. – měníme místnosti.

Na začátku akademického roku (v týdnu 21.9. – 24.9.) budou zavěšeny aktualizované verze. 

Výuka V KOMBINOVANÉM STUDIU v zimním semestru může běžet 2 způsoby (PODROBNĚJI VIZ https://www.pdf.upol.cz/covid-19/), jako:

a) řízené samostudium

b) distanční synchronní výuka v termínu podle STAGu.

Vyučující mají povinnost Vás ohledně organizace výuky kontaktovat do 24.9.2020 na vaše upol emailové schránky – prosím sledujte je – zde uvedou, který ze způsobů organizace výuku (viz výše) platí pro jejich předmět.

V případě distanční synchronní výuky, budou platit termíny ve STAGu a papírové verze rozvrhů, které budou na tyto stránky vloženy v tomto týdnu (21. – 24.9.2020).

Změny rozvrhu budu posílat hromadnou poštou na vaše UPOL schránky.

V případě dotazů k rozvrhům kombinovaného a celoživotního studia mě kontaktujte VÝHRADNĚ z vašich UPOL emailů a VÝHRADNĚ na:
– katerina.jerabkova@upol.cz nebo tel. 585 635 331.

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

aktualizace 5.10.2020

 


Další informace k rozvrhům kombinovaného studia naleznete na stránkách PdF UPOL, zde: https://www.pdf.upol.cz/student/rozvrhy-kombinovaneho-studia/


Materiál s informacemi k zápisu předmětů do STAGu:

pokyny_k_zapisu


Informace k C předmětu USS/KUKTE

Podmínkou splnění tohoto předmětu je aktivní účast studentů na výuce. Vyučující nezadává náhradní práci za neúčast. Pokud se nemůžete výuky zúčastnit, prosím nezapisujte se na tento předmět.


C předměty

Kapacita C předmětů realizovaných na USS je omezena záměrně. Navýšit lze pouze se souhlasem vyučujícího. Souhlas musíte přeposlat dr. Jeřábkové.

Jako C předmět si můžete zapsat skoro všechny A a B předměty jiných oborů/programů z celé univerzity. V případě, že nemáte dostatek kreditů, zkuste si najít nějaký předmět jiných pracovišť, který by se vám líbil, a zapište si jej jako C předmět.