prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
vedoucí oddělení speciálně pedagogické propedeutiky a poradenství ÚSS PdF UP
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
Vojtech Regec
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Profesoři a docenti