prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
vedoucí oddělení speciálně pedagogické propedeutiky a poradenství ÚSS PdF UP
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích (EduArt) / ředitel
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
Vojtech Regec
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Profesoři a docenti