prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Profesoři a docenti