prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
vedoucí oddělení speciálně pedagogické propedeutiky ÚSS PdF UP
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Profesoři a docenti