Úvodní stránka

Pozvánka na on-line Den otevřených dveří (4. 12)   https://www.youtube.com/watch?v=hQ78IheSyr0


Termín pro navrhování vlastních témat kvalifikačních prací byl prodloužen do 30. 11. 2020.

Více informací najdete v sekci “Studijní informace”.


Srdečně děkujeme všem přednášejícím, diskutujícím, účastníkům, moderátorům a správcům místností konference VIII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých byla pořádaná XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, za účast v online režimu a věříme, že získané informace, podněty a poznatky budou pro všechny užitečné a přejeme do dalších dnů především zdraví.

Eva Souralová, Jiří Langer a Miluše Hutyrová


 


Informace k zápisu předmětů v kombinovaném studiu

pokyny_k_zapisu


 

Ph.D. studium speciální pedagogiky

“Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…” aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák

 
Pro vyučující: