Úvodní stránka

ÚSS získal na konci ledna akreditace 6 nových studijních programů, do nichž je nyní možné se přihlašovat.

Kompletní nabídku studijních programů garantovaných ÚSS, do nichž probíhá přijímací řízení najdete zde:

Nabídka studijních programů ÚSS

 


XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami se uskuteční v roce 2024.


Na Pedagogické fakultě bylo nedávno založeno centrum praxe založené na důkazech pro oblast pedagogiky a uměleckých terapií, které je součástí mezinárodní společnosti Joanna Briggs Institute Collaboration! O tom, co je náplní činnosti tohoto Centra se dočtete více informací zde: 

https://jbi.global/news/article?id=2591 a na webových stránkách Centra: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/


Informační videospot o ÚSS


Informace k zápisu předmětů v kombinovaném studiu

pokyny_k_zapisu


Ph.D. studium speciální pedagogiky

„Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…“ aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák

Pro vyučující:
Žádosti o podporu prosím vkládejte alespoň 3 dny před konáním akce.