Úvodní stránka

 Byla novelizována vnitřní norma PdF-B-23/13 Kvalifikační práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s účinností od 26. 3. 2024.

Novelu normy a její úplné znění naleznete pod níže uvedenými odkazy nebo na úřední desce Pedagogické fakulty UP.

PdF-B-23/13-N01 Kvalifikační práce na PdF UP

PdF-B-23/13-ÚZ01 Kvalifikační práce na PdF UP

Další podrobnosti vážící se k zadávání a formálním aspektům tvorby závěrečných prací naleznete na adrese www.vskp.upol.czNa Pedagogické fakultě bylo nedávno založeno centrum praxe založené na důkazech pro oblast pedagogiky a uměleckých terapií, které je součástí mezinárodní společnosti Joanna Briggs Institute Collaboration! O tom, co je náplní činnosti tohoto Centra se dočtete více informací zde: 

https://jbi.global/news/article?id=2591 a na webových stránkách Centra: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/


Informační videospot o ÚSS


Informace k zápisu předmětů v kombinovaném studiu

pokyny_k_zapisu


Ph.D. studium speciální pedagogiky

„Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…“ aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák