Úvodní stránka

Poděkování za důvěru vyslovenou ve volbách

S radostí a vděčností bychom chtěli vyjádřit velké díky všem našim voličům, kteří se zúčastnili nedávných voleb do akademického senátu. Vaše účast a podpora jsou pro nás motivací a povzbuzením, abychom mohli prosazovat společné zájmy a zdokonalovat prostředí naší fakulty. Bez Vašich hlasů bychom nemohli dosáhnout takových výsledků.

Upřímně děkujeme za Vaši důvěru, budeme snažit naplňovat Vaše očekávání a přinášet kvalitní změny v akademickém prostředí. Vaše podpora je pro nás velmi důležitá a jsme si toho vědomi.

Děkujeme Vám!

tým kandidátů ÚSS


Potřeba sounáležitosti nás speciálních pedagogů pokračuje…

Všem, kteří se zapojili do podpory dr. Hanákové děkuje nejen ona, ale i my její kolegové. 

V současné chvíli nás zasáhla zpráva o naší bývalé studentce a člověku, který celý svůj profesní život pomáhal lidem se zdravotním postižením. Nyní potřebuje pomoc ona a její blízcí!


Na Pedagogické fakultě bylo nedávno založeno centrum praxe založené na důkazech pro oblast pedagogiky a uměleckých terapií, které je součástí mezinárodní společnosti Joanna Briggs Institute Collaboration! O tom, co je náplní činnosti tohoto Centra se dočtete více informací zde: 

https://jbi.global/news/article?id=2591 a na webových stránkách Centra: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/


Informační videospot o ÚSS


Informace k zápisu předmětů v kombinovaném studiu

pokyny_k_zapisu


Ph.D. studium speciální pedagogiky

„Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…“ aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák

Pro vyučující:
Žádosti o podporu prosím vkládejte alespoň 3 dny před konáním akce.