Úvodní stránka

Úvodní setkání pracovníků ÚSS se studenty 1. ročníků prezenčních speciálněpedagogických programů (včetně logopedie) se uskuteční 20. 9. 2021 od 12:00 v AUDITORIU PdF UP.

Všichni studenti 1. ročníků budou pro tuto dobu omluveni ze svých přednášek.


Byly aktualizovány Základní informace k organizaci praxí pro akademický rok 2021/2022 (viz Studijní informace). Je zde, mimo jiné, informace k dodržování opatření v důsledku pandemie Covid.Oznámení

Tradiční mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v r. 2022 by se měla konat v tradičním jarním termínu. O podrobnostech budete informováni s předstihem.


Informační videospot o ÚSS


Informace k zápisu předmětů v kombinovaném studiu

pokyny_k_zapisu


Ph.D. studium speciální pedagogiky

“Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…” aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák

Pro vyučující: