doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
ředitelka ústavu
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D
statutární zástupce ředitelky ústavu
Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
tajemnice ústavu, koordinátorka Asociace studentů speciální pedagogiky, koordinátorka Sebeobhájců
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
zástupce ředitelky pro organizaci
Mgr. Jitka Králíková
sekretářka ústavu

Vedení ústavu