doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D
ředitel ústavu
Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
zástupce ředitele ústavu, koordinátorka Asociace studentů speciální pedagogiky, koordinátorka Sebeobhájců
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
zástupce ředitele pro organizaci, předseda AS PdF UP
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
Zástupce ředitele
Mgr. Věra Benešová
Tajemnice ÚSS
Mgr. Jitka Králíková
sekretářka ústavu

Vedení ústavu