X. konference mladých vědeckých pracovníků – PORTA OMNIA

Akce je určená všem mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům, kteří se ve své tvůrčí práci zabývají speciálněpedagogickými a inkluzivními tématy. Vítány jsou příspěvky představující výzkumné výsledky či metodologické designy. Konference si klade za cíl vytvořit podporující prostředí, kde mohou výzkumníci nabýt nových znalostí a zkušeností a zároveň prohloubit mezioborovou spolupráci. Příspěvky mohou být prezentovány v českém nebo anglickém jazyce. Autoři se mohou registrovat prostřednictvím formuláře v odkazu do 5. 3.  2023.

The event is intended for all young and aspiring researchers who deal with special education and inclusive topics in their research work. Papers presenting research results or methodological designs are welcome. The conference aims to create a supportive environment where researchers can gain new knowledge and experience while deepening interdisciplinary collaboration. Papers can be presented in Czech or English. Authors can register via the form until 5th March 2023.

Program konference:      Porta_Omnia_program

Prosíme všechny účastníky konference, aby s sebou k prezenci přinesli potvrzení o provedení platby (možno i v elektronické podobě).

Datum konání/Date:        24. března 2023/ 24th March 2023
Program konference:          Porta_Omnia_program
Místo konání/Venue:        Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci/Faculty of Education Palacky University Olomouc
Registrace do/Registration until:      ukončena
Pasivní přihlášení:             stále možné (do 23. března 2023)

Potvrzení o přijetí/Confirmation of Acceptation: do 10. 3. 2023

Informace pro přednášející/Information for Speakers

Informace o publikování v časopisech (pokyny)

Zveme Vás na:

           

Přihláška na konferenci: přihlaste se zde

 


Informace k platbě

Konferenční poplatek/Conference fee: 200 Kč  (Platí pro všechny akademické pracovníky, studenty prezenční a kombinované formy, odborné pracovníky a další, stejně tak pro aktivní i pasivní účastníky/payment in advance to the account below is required). Nutná platba na účet! Termín pro zaplacení: do 20. 3. 2023

Číslo účtu/Account number: 19-1096330227/0100

variabilní symbol/Variable symbol: 994123201

Do poznámky k platbě prosím vždy uvádějte jméno / jména účatníků konference!

Don’t forget to attach names of conference participants in payment!

mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)   CZ0901000000191096330227

SWIFT kód      KOMBCZPPxxx


Možnosti publikace:  Nebude sestaven sborník příspěvků z konference (pouze on-line sborník anotací), vybrané příspěvky projdou recenzním řízením a budou publikovány v odborných časopisech.
Organizační a programový výbor konference: Vědecký výbor konference:
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. doc. PaedDr.  Jana Lopúchová, PhD. (Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK Bratislava)
Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. doc. Lea Květoňová, Ph.D. (Katedra speciální pedagogiky PdF UK Praha)
Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D. doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU Brno)
Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (Katedra sociální pedagogiky CMTF UP Olomouc)
PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D. doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.(Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU Brno)
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. (Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK Bratislava)
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D. prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D. prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Mgr. Et. Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., LL.M., MBA (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci))
Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci)