Konference Možnosti a výzvy AAK v praxi

Možnosti a výzvy AAK v praxi

Pořadatelé konference:

Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci ve spolupráci s SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, Praha

Termín konání:

15. května 2024

Místo konání:

Auditorium Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Registrace:

Registrace na konferenci je otevřena do 3. 5. 2024 prostřednictvím registračního formuláře

Konferenční poplatek:

 • jednotlivec / instituce: 1500 Kč
 • student / rodič dítěte se zdravotním postižením / senior: 750 Kč

V ceně konferenčního poplatku je účast na programu konference, občerstvení (coffee break a oběd formou rautu), konferenční balíček, osvědčení o účasti (na vyžádání) a zejména přítomnost milých lidí.

Program konference:

BULLETIN ABSTRAKTŮ A MEDAILONKY VYSTUPUJÍCÍCH

JEDNÁNÍ V PLÉNU (9:30 – 13:00)

9:00 – 9:30      Prezence účastníků

9:30 – 10:00    Zahájení konference

10:00 – 11:00  Idalie Fernandez, Jelena Kondratjeva: Začínající uživatel – cesty k úspěchu v AAK

11:00 – 11:30  Přestávka

11:30 – 12:00  Jiří Kantor: Co říkají důkazy o AAK

12:00 – 12:30 Lenka Říhová: Jádrová slovní zásoba a její místo v AAK

12:30 – 13:00 Jana Šarounová: Novinky a tipy pro AAK

13:00 – 14:00 Oběd

JEDNÁNÍ V SEKCÍCH (14:00 – 15:30)

Sekce 1 – předškolní

 • Pavla Foster Skalová, Alena Kunová, Zuzana Sýkorová: Ukážu ti, jak na to aneb jak modelováním přizvat k rozhovoru (workshop)

Sekce 2 – školní (inkluze)

 • Lenka Hrnčířová: Zkušenost s využitím AAK u žákyně s kombinovaným postižením v rámci inkluze v běžné základní škole
 • Pavla Tomančáková, Iva Sonnevendová: Osvojování čtení a psaní u neverbálního dítěte s využitím metod AAK
 • Idalie Fernandez, Jelena Kondratjeva : AAK ve třídě: jak to může fungovat?

Sekce 3 – školní (speciální školy)

 • Adéla Kohelová: Funkční pojetí AAK v ZŠ speciální nejen s digitálními pomůckami
 • Bohdana Kubíková: Honzíkova cesta obrázkovými komunikačními systémy
 • David Ježek, Erik Kovářík: Uplatnění pozice učitele řečové výchovy v kontextu využívání prostředků AAK v Základní škole speciální

Sekce 4 – dospělí

 • Jaromír Maštalíř, Marie Hubrová, Tomáš Šrámek: Příběh slečny Marie aneb jeden pohled někdy (ne)stačí
 • Magdalena Slabá: Podpora a rozvoj komunikačních dovedností u dospělých v DOZP Sulická
 • Markéta Novotná: Alternativní a augmentativní komunikace v DOZP Žampach

Změna programu vyhrazena.

Součástí konference bude prezentace AAK pomůcek i publikací.

Účast přislíbily firmy Tobii Dynavox, Petit, Vzdelávacie centrum KRTKO & HandCubeKeys, Pasparta a Portál, svůj stánek bude mít také sociální služba Lifetool Diakonie ČCE

 

Kontakt na organizátory:

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. – jaromir.mastalir@upol.cz (program)

Mgr. David Pham – david.pham01@upol.cz (registrace)

Mgr. Nella Hrdá – nella.hrda01@upol.cz (fakturace)

Mgr. Lucie Laudová – laudova@alternativnikomunikace.cz (program)

Mgr. Jana Šarounová – sarounova@alternativnikomunikace.cz (program)

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. – jiri.langer@upol.cz