Asociace studentů speciální pedagogiky

Kdo jsme?

ASSP je spolek působící při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sídlícím na ulici Purkrabská 2 (místnost č. 2.05).

Kdo se k nám může přidat?
Naší cílovou skupinou jsou studenti, pedagogové a absolventi (nejen) speciální pedagogiky.

Hlavními cíli jsou

 • Zvyšování informovanosti studentů i široké veřejnosti o různých typech zdravotního postižení
 • Pořádání přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání na různá témata
 • Podílení se na organizaci společenských akcí studentů speciální pedagogiky
 • Vytváření prostředí pro vyšší aktivitu a seberealizaci studentů
 • Podpora a rozvoj studijních a vědeckých aktivit studentů
 • Propojování poznatků z teorie a praxe

Chystané akce

15. 10. 2018 – “Na Kafíčko”

Na Kafíčko s Marcelou Šálkovou

Rádi bychom Vás pozvali na besedu “Na kafíčko s Bc. Marcelou Šálkovou”, která se bude konat v pondělí 15.10.2018 od 16:00 h v restauraci Fontána.

Beseda bude na téma “Život po CMP – Cevní mozková příhoda”.

CMP je druhou nejčastější příčinou úmrtí na celém světě. Ročně cévní mozková příhoda (CMP) postihne 15 milionů lidí. CMP je vlastně nedostatek krve v určité části mozku, následkem čehož dojde k jeho odumření. Nejprve se projeví ochrnutím, ztrátou citlivosti, řeči, zmateností. Teprve až za několik hodin mozkové buňky z nedostatku kyslíku a živin odumírají.

22. 10. 2018 – PŘEDNÁŠKA: “Rozvojová pomoc neslyšících v třetích zemích”

PŘEDNÁŠKA: “Rozvojová pomoc neslyšících v třetích zemích”

Jedinečná spolupráce Asociace studentů speciální pedagogiky a Neslyšících s nadějí pořádají přednášku: “Rozvojová pomoc neslyšících v třetích zemích”.

Přednášku povede Roman Lupoměský. Protože chceme, aby byla přednáška přístupnější více studentům, zajistili jsme tlumočníka, který bude přednášku tlumočit.

Těšíme se na Vás!!!

 

 

 

24. 10. 2018 Pasování 1. ročníků oborů speciální pedagogiky

Welcome to Asylum!

Pasování 1. ročníků oborů speciální pedagogiky

Rádi bychom Vás pozvali na pasování studentů 1. ročníků speciální pedagogiky. Tématem pasování je “pobyt v léčebném ústavu” a z toho důvodu budou ZDARMA vpuštěni Ti účastníci, kteří přijdou v nějakém bláznivém kostýmu, aby to pak opravdu vypadalo jako v léčebném ústavu.

Budeme se na Vás těšit 24.10. ve 20:00 v ECHO Club & Lounge!

 

Uskutečněné akce

Spolupořadatelé konferencí, participace na odborných a studentských akcích:

 • Probuď v sobě superhrdinu + Pasování 1. ročníků Specky (10/2017)
 • Prezentace na Majálesu UP (05/2017)
 • Podílení se na organizaci pasování studentů 1. ročníků oborů Speciální pedagogiky: Neon dark night aneb probojuj se do prváku! (10/2016)
 • Prezentace na Majálesu UP 2016 (5/2016)
 • Spolupořadatelé konference Podpora pečujících osob” (10/2015)
 • Organizační výpomoc na “1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All” (10/2015)
 • Účast na prezentaci studentských organizací v Jazz Tibet Clubu (2015, 2016)
 • Podílení se na prezentaci oborů speciální pedagogiky na Dni otevřených dveří Pedagogické fakulty UP (11/2011, 1/2013)
 • Prezentace na Majálesu UP (2013, 2014)
  http://majales.upol.cz/ucinkujici/studentske-organizace/
 • Podílení se na organizaci pasování studentů 1. ročníků oborů Speciální pedagogiky “Speckoliáda” (2013, 2014)

Workshopy, besedy a přednášky:

 • Klient s rizikem v chování a techniky šetrné obrany – workshop s Mgr. Jiřím Šmahlíkem 2 (04/2018)
 • Promítání filmu Děti úplňku a následná diskuze (04/2018)
 • Klient s rizikem v chování a techniky šetrné obrany – workshop s Mgr. Jiřím Šmahlíkem (03/2018)
 • Na kafíčko se Zuzkou … o tom jaké je to žít s diabetem I. typu (03/2018)
 • Beseda o životě Romů v České republice (04/2017)
 • Přednáška a workshop na téma Dysfagie (03/2017)
 • Na kafíčko s nevidomým Kamilem aneb o životě a kouzlu audioknih (03/2017)
 • Na kafíčko s Kristýnkou o studiu bez bariér (02/2017)
 • Promítání a beseda Normálního autistického filmu (02/2017)
 • Beseda s rodiči Markétky a předání výtěžku z vánočního jarmarku (12/2016)
 • Na kafíčko s Gabrielou Polednovou (12/2016)
 • Na kafíčko s Karlou Otavovou, koordinátorkou Mamma HELP (11/2016)
 • Přednáška o Rané péči Tamtam (11/2016)
 • Beseda s rodiči čtyřletého chlapce aneb Cesta za diagnózou (11/2016)
 • Přednáška o Společnosti pro ranou péči pro rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením (11/2016)
 • Na kafíčko s Katkou, studentkou psychologie, o terapii tmou (11/2016)
 • Na kafíčko s Ráďou aneb sdílení tříleté drogové zkušenosti (10/2016)
 • Na kafíčko s Barborou Kluckou aneb Můj život s MPS (10/2016)
 • Beseda na téma Týden mezi uprchlíky očima dobrovolníka Adama Ludvíka (10/2016)
 • Beseda na téma Hipoterapie (4/2016)
 • Workshop na téma Muzikoterapie aneb hudba těla (4/2016)
 • Beseda na téma “Ukázka a využití kompenzačních pomůcek v rámci alternativní a augmentativní komunikace” (4/2016)
 • Přednáška na téma Aromaterapie pro každého (4/2016)
 • Beseda na téma Felinoterapie (3/2016)
 • Beseda na téma Canisterapie (3/2016)
 • Na kafíčko s paní Gabrielou Polednovou – matkou chlapce s vícečetným postižením (3/2016)
 • Workshop na téma: Základy hlasové výchovy (3/2016)
 • Beseda ve spolupráci se Sdružením D na téma: Jak se dělá projekt Big brother/sister (2/2016)
 • Beseda se Sdružením D – projekt Big Brother / Big Sister (12/2015)
 • Beseda ve Snoezelenu aneb Vyzkoušej si všechny smysly! (11/2015)
 • Přednáška na téma „Principy vztahové výchovy v péči o děti raného věku“ (11/2015)
 • Transformace sociálních služeb (11/2014) – http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/blba-dovolena-aneb-transformace-socialnich-sluzeb/
 • Beseda s Ivou Priehodovou – Příběh Honzíka (10/2014)
  http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/jake-je-zit-se-vzacnym-onemocnenim/
 • Autismus dvojím pohledem (3/2014)
  – http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/autismus-dvojim-pohledem
 • Seznamovací pobyt (2008, 2009, 2010)

a mnoho dalšího …

Archiv plakátků z proběhlých akcí: http://asspol.rajce.idnes.cz/plakatky/

Vystoupení pro děti, sociálně ohrožené skupiny apod.:

 • Vánoční vystoupení klaunů pro hematoonkologické oddělení pro FN Olomouc (12/2013)

Sbírky:

 • Benefiční cvičení ve spolupráci s ASC UP (04/2018)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2017)
 • Jarní jarmark ASSP (04/2017)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2016)
 • Vánoční sběr hraček pro hematoonkologické oddělení FN Olomouc (12/2013)
  http://www.zurnal.upol.cz/nc/pdf/zprava/news/1839/

Kontakty

Email ASSP: assp.asociace@gmail.com

Facebook: Asociace studentů speciální pedagogiky https://www.facebook.com/assp.asociace/info

Koordinátor: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. (zdenka.kozakova@upol.cz)

Fotky z uskutečněných akcí

webové stránky: www.asspol.rajce.idnes.cz

Články z proběhlých akcí

Promítání filmu Děti úplňku s besedou

Na kafíčko se Zuzkou o diabetu I. typu

Na kafíčko s Ráďou aneb sdílení tříleté drogové zkušenosti

Na kafíčko s Barborou Kluckou aneb můj život s MPS

Promítání filmu Normální autistický film

Přednáška a workshop na téma dysfagie

Chcete se stát členem ASSP?

Určitě mezi sebou rádi přivítáme nové aktivní členy.

Neváhejte a kontaktujte nás 🙂