Asociace studentů speciální pedagogiky

Vánoční jarmark 2019

19.12. jsme předali výtěžek z Vánočního jarmarku panu řediteli v centru Galaxie. V centru nás čekalo krásné překvapení v podobě domácího cukroví, malého koncertu a hromady úsměvů. Výtěžek z jarmarku pravděpodobně poputuje na nakoupení hudebních nástrojů a na podporu muzikoterapie.
Všem, kdo se jarmarku zúčastnili, ať už tím, že si u nás něco koupili nebo přispěli tvorbou výrobků moc děkujeme.

Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků!

KDO JSME?

Asociace studentů speciální pedagogiky je spolek sdružující studenty speciální pedagogiky, kterým výuka prostě nestačí.

Historie našeho spolku sahá až do roku 1986, kdy byl založen její předchůdce, Klub speciálních pedagogů. Iniciativu v průběhu let převzali studenti speciální pedagogiky, kteří v tradici pokračují dodnes.

Působíme pod záštitou Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Naším oficiálním sídlem je budova Pedagogické fakulty v ulici Purkrabská 2 (místnost č. 2.05). Garantkou nám je Mgr. Zdeňka Kozáková, Dis., Ph.D.

“Pro život, ne pro školu se učíme.”

(Seneca)

Po zobrazení obrázku budete přesměrování na FB stránku Asociace studentů speciální pedagogiky.

CÍLE:

Naším hlavním cílem je osvěta, chceme studentům a široké veřejnosti umožnit vidět, slyšet a zažít to, na co ve výuce není prostor.

Snažíme se obohatit studium speciální pedagogiky o zážitky a poznatky z praxe.

Naše další cíle:

 • Zvyšování informovanosti studentů i široké veřejnosti o různých typech zdravotního postižení.
 • Vytváření prostředí pro vyšší aktivitu a seberealizaci studentů.
 • Podpora a rozvoj studijních a vědeckých aktivit studentů.
 • Propojování poznatků z teorie a praxe.

NAŠE ČINNOST:

Vymýšlíme a organizujeme přednášky, besedy, workshopy týkající se tématu speciální pedagogiky.

Pořádáme benefiční akce, pasujeme nové studenty, vyhledáváme a sdílíme aktuality, spolupracujeme s odborníky, rodinami i samotnými lidmi se zdravotním postižením či znevýhodněním.

Spolupodílíme se na řadě dalších akcí v rámci Univerzity Palackého v Olomouci a popularizujeme speciální pedagogiku.

ČLÁNKY Z PROBĚHLÝCH AKCÍ:

Na Kafíčko s Evou Kadlecovou aneb O barevném životě ve tmě

Přednáška Zapoj mozek!

Vánoční jarmark 2018

Benefiční cvičení II. – Ježíšek na Envelopě

Na Kafíčko s paní Šálkovou – život po CMP

Promítání filmu Děti úplňku s besedou

Na kafíčko se Zuzkou o diabetu I. typu

Na kafíčko s Ráďou aneb sdílení tříleté drogové zkušenosti

Na kafíčko s Barborou Kluckou aneb můj život s MPS

Promítání filmu Normální autistický film

Přednáška a workshop na téma dysfagie

PROBĚHLÉ AKCE

Spolupořadatelé konferencí, participace na odborných a studentských akcích:

 • Pasování 1 ročníků oborů speciální pedagogiky – “Alenka v říši divů” (10/2019)
 • Pasování 1. ročníků oborů speciální pedagogiky – “Vítej v Léčebně” (10/2018)
 • Probuď v sobě superhrdinu + Pasování 1. ročníků Specky (10/2017)
 • Prezentace na Majálesu UP (05/2017)
 • Podílení se na organizaci pasování studentů 1. ročníků oborů Speciální pedagogiky: Neon dark night aneb probojuj se do prváku! (10/2016)
 • Prezentace na Majálesu UP 2016 (5/2016)
 • Spolupořadatelé konference Podpora pečujících osob” (10/2015)
 • Organizační výpomoc na “1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All” (10/2015)
 • Účast na prezentaci studentských organizací v Jazz Tibet Clubu (2015, 2016)
 • Podílení se na prezentaci oborů speciální pedagogiky na Dni otevřených dveří Pedagogické fakulty UP (11/2011, 1/2013)
 • Prezentace na Majálesu UP (2013, 2014)
 • Podílení se na organizaci pasování studentů 1. ročníků oborů Speciální pedagogiky “Speckoliáda” (2013, 2014)

Workshopy, besedy a přednášky:

 • Na Kafíčko s Evou Kadlecovou … O barevném životě ve tmě (11/2019)
 • Přednáška s Mgr. Čapkem “Alternativní a suportivní způsoby vyučování” (04/2019)
 • Přednáška s panem Lupoměským “Rozvojová pomoc neslyšících v zemích třetího světa” (04/2019)
 • Přednáška s Mgr. Suchou – Kognitivní trénink “Zapoj mozek!” (03/2019)
 • “Na Kafíčko” s paní Šálkovou – o životě po CMP (10/2018)
 • Klient s rizikem v chování a techniky šetrné obrany – workshop s Mgr. Jiřím Šmahlíkem 2 (04/2018)
 • Promítání filmu Děti úplňku a následná diskuze (04/2018)
 • Klient s rizikem v chování a techniky šetrné obrany – workshop s Mgr. Jiřím Šmahlíkem (03/2018)
 • Na Kafíčko se Zuzkou … o tom jaké je to žít s diabetem I. typu (03/2018)
 • Beseda o životě Romů v České republice (04/2017)
 • Přednáška a workshop na téma Dysfagie (03/2017)
 • Na Kafíčko s nevidomým Kamilem aneb o životě a kouzlu audioknih (03/2017)
 • Na Kafíčko s Kristýnkou o studiu bez bariér (02/2017)
 • Promítání a beseda Normálního autistického filmu (02/2017)
 • Beseda s rodiči Markétky a předání výtěžku z vánočního jarmarku (12/2016)
 • Na Kafíčko s Gabrielou Polednovou (12/2016)
 • Na Kafíčko s Karlou Otavovou, koordinátorkou Mamma HELP (11/2016)
 • Přednáška o Rané péči Tamtam (11/2016)
 • Beseda s rodiči čtyřletého chlapce aneb Cesta za diagnózou (11/2016)
 • Přednáška o Společnosti pro ranou péči pro rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením (11/2016)
 • Na Kafíčko s Katkou, studentkou psychologie, o terapii tmou (11/2016)
 • Na Kafíčko s Ráďou aneb sdílení tříleté drogové zkušenosti (10/2016)
 • Na Kafíčko s Barborou Kluckou aneb Můj život s MPS (10/2016)
 • Beseda na téma Týden mezi uprchlíky očima dobrovolníka Adama Ludvíka (10/2016)
 • Beseda na téma Hipoterapie (4/2016)
 • Workshop na téma Muzikoterapie aneb hudba těla (4/2016)
 • Beseda na téma “Ukázka a využití kompenzačních pomůcek v rámci alternativní a augmentativní komunikace” (4/2016)
 • Přednáška na téma Aromaterapie pro každého (4/2016)
 • Beseda na téma Felinoterapie (3/2016)
 • Beseda na téma Canisterapie (3/2016)
 • Na Kafíčko s paní Gabrielou Polednovou – matkou chlapce s vícečetným postižením (3/2016)
 • Workshop na téma: Základy hlasové výchovy (3/2016)
 • Beseda ve spolupráci se Sdružením D na téma: Jak se dělá projekt Big brother/sister (2/2016)
 • Beseda se Sdružením D – projekt Big Brother / Big Sister (12/2015)
 • Beseda ve Snoezelenu aneb Vyzkoušej si všechny smysly! (11/2015)
 • Přednáška na téma „Principy vztahové výchovy v péči o děti raného věku“ (11/2015)
 • Transformace sociálních služeb (11/2014)
 • Beseda s Ivou Priehodovou – Příběh Honzíka (10/2014)
 • Autismus dvojím pohledem (3/2014)
 • Seznamovací pobyt (2008, 2009, 2010)

a mnoho dalšího …

Sbírky, benefiční akce:

 • Vánoční jarmark ASSP (12/2019)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2018)
 • Benefiční cvičení ve spolupráci s ASC UP (12/2018)
 • Benefiční cvičení ve spolupráci s ASC UP (04/2018)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2017)
 • Jarní jarmark ASSP (04/2017)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2016)
 • Vánoční sběr hraček pro hematoonkologické oddělení FN Olomouc (12/2013)

Fotogalerie: https://asspol.rajce.idnes.cz/

Chcete se stát členem ASSP?

Pokud máš chuť pořádat a organizovat akce pro studenty a širší veřejnost, neváhej a napiš nám.! Rádi Vás mezi sebou přivítáme.

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!!!

KONTAKTY:

E-mail: assp.asociace@gmail.com

Facebook: Asociace studentů speciální pedagogiky

Koordinátor: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. (zdenka.kozakova@upol.cz)