Asociace studentů speciální pedagogiky

Kdo jsme?

ASSP je spolek působící při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sídlícím na ulici Purkrabská 2 (místnost č. 2.05).

Kdo se k nám může přidat?
Naší cílovou skupinou jsou studenti, pedagogové a absolventi (nejen) speciální pedagogiky.

Hlavními cíli jsou

 • Zvyšování informovanosti studentů i široké veřejnosti o různých typech zdravotního postižení
 • Pořádání přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání na různá témata
 • Podílení se na organizaci společenských akcí studentů speciální pedagogiky
 • Vytváření prostředí pro vyšší aktivitu a seberealizaci studentů
 • Podpora a rozvoj studijních a vědeckých aktivit studentů
 • Propojování poznatků z teorie a praxe

Uskutečněné akce

Spolupořadatelé konferencí, participace na odborných a studentských akcích:

 • Probuď v sobě superhrdinu + Pasování 1. ročníků Specky (10/2017)
 • Prezentace na Majálesu UP (05/2017)
 • Podílení se na organizaci pasování studentů 1. ročníků oborů Speciální pedagogiky: Neon dark night aneb probojuj se do prváku! (10/2016)
 • Prezentace na Majálesu UP 2016 (5/2016)
 • Spolupořadatelé konference Podpora pečujících osob” (10/2015)
 • Organizační výpomoc na “1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All” (10/2015)
 • Účast na prezentaci studentských organizací v Jazz Tibet Clubu (2015, 2016)
 • Podílení se na prezentaci oborů speciální pedagogiky na Dni otevřených dveří Pedagogické fakulty UP (11/2011, 1/2013)
 • Prezentace na Majálesu UP (2013, 2014)
  http://majales.upol.cz/ucinkujici/studentske-organizace/
 • Podílení se na organizaci pasování studentů 1. ročníků oborů Speciální pedagogiky “Speckoliáda” (2013, 2014)

Workshopy, besedy a přednášky:

 • Klient s rizikem v chování a techniky šetrné obrany – workshop s Mgr. Jiřím Šmahlíkem 2 (04/2018)
 • Promítání filmu Děti úplňku a následná diskuze (04/2018)
 • Klient s rizikem v chování a techniky šetrné obrany – workshop s Mgr. Jiřím Šmahlíkem (03/2018)
 • Na kafíčko se Zuzkou … o tom jaké je to žít s diabetem I. typu (03/2018)
 • Beseda o životě Romů v České republice (04/2017)
 • Přednáška a workshop na téma Dysfagie (03/2017)
 • Na kafíčko s nevidomým Kamilem aneb o životě a kouzlu audioknih (03/2017)
 • Na kafíčko s Kristýnkou o studiu bez bariér (02/2017)
 • Promítání a beseda Normálního autistického filmu (02/2017)
 • Beseda s rodiči Markétky a předání výtěžku z vánočního jarmarku (12/2016)
 • Na kafíčko s Gabrielou Polednovou (12/2016)
 • Na kafíčko s Karlou Otavovou, koordinátorkou Mamma HELP (11/2016)
 • Přednáška o Rané péči Tamtam (11/2016)
 • Beseda s rodiči čtyřletého chlapce aneb Cesta za diagnózou (11/2016)
 • Přednáška o Společnosti pro ranou péči pro rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením (11/2016)
 • Na kafíčko s Katkou, studentkou psychologie, o terapii tmou (11/2016)
 • Na kafíčko s Ráďou aneb sdílení tříleté drogové zkušenosti (10/2016)
 • Na kafíčko s Barborou Kluckou aneb Můj život s MPS (10/2016)
 • Beseda na téma Týden mezi uprchlíky očima dobrovolníka Adama Ludvíka (10/2016)
 • Beseda na téma Hipoterapie (4/2016)
 • Workshop na téma Muzikoterapie aneb hudba těla (4/2016)
 • Beseda na téma “Ukázka a využití kompenzačních pomůcek v rámci alternativní a augmentativní komunikace” (4/2016)
 • Přednáška na téma Aromaterapie pro každého (4/2016)
 • Beseda na téma Felinoterapie (3/2016)
 • Beseda na téma Canisterapie (3/2016)
 • Na kafíčko s paní Gabrielou Polednovou – matkou chlapce s vícečetným postižením (3/2016)
 • Workshop na téma: Základy hlasové výchovy (3/2016)
 • Beseda ve spolupráci se Sdružením D na téma: Jak se dělá projekt Big brother/sister (2/2016)
 • Beseda se Sdružením D – projekt Big Brother / Big Sister (12/2015)
 • Beseda ve Snoezelenu aneb Vyzkoušej si všechny smysly! (11/2015)
 • Přednáška na téma „Principy vztahové výchovy v péči o děti raného věku“ (11/2015)
 • Transformace sociálních služeb (11/2014) – http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/blba-dovolena-aneb-transformace-socialnich-sluzeb/
 • Beseda s Ivou Priehodovou – Příběh Honzíka (10/2014)
  http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/jake-je-zit-se-vzacnym-onemocnenim/
 • Autismus dvojím pohledem (3/2014)
  – http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/autismus-dvojim-pohledem
 • Seznamovací pobyt (2008, 2009, 2010)

a mnoho dalšího …

Archiv plakátků z proběhlých akcí: http://asspol.rajce.idnes.cz/plakatky/

Vystoupení pro děti, sociálně ohrožené skupiny apod.:

 • Vánoční vystoupení klaunů pro hematoonkologické oddělení pro FN Olomouc (12/2013)

Sbírky:

 • Benefiční cvičení ve spolupráci s ASC UP (04/2018)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2017)
 • Jarní jarmark ASSP (04/2017)
 • Vánoční jarmark ASSP (12/2016)
 • Vánoční sběr hraček pro hematoonkologické oddělení FN Olomouc (12/2013)
  http://www.zurnal.upol.cz/nc/pdf/zprava/news/1839/

Kontakty

Email ASSP: assp.asociace@gmail.com

Facebook: Asociace studentů speciální pedagogiky https://www.facebook.com/assp.asociace/info

Koordinátor: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. (zdenka.kozakova@upol.cz)

Fotky z uskutečněných akcí

webové stránky: www.asspol.rajce.idnes.cz

Články z proběhlých akcí

Promítání filmu Děti úplňku s besedou

Na kafíčko se Zuzkou o diabetu I. typu

Na kafíčko s Ráďou aneb sdílení tříleté drogové zkušenosti

Na kafíčko s Barborou Kluckou aneb můj život s MPS

Promítání filmu Normální autistický film

Přednáška a workshop na téma dysfagie

Chcete se stát členem ASSP?

Určitě mezi sebou rádi přivítáme nové aktivní členy.

Neváhejte a kontaktujte nás 🙂