Co se děje aneb napsali o nás

https://www.tvmorava.cz/konference-touchit-2023-priblizila-vzdelavani-osob-s-tezkym-zrakovym-postizenim-i-tvorbu-hmatovych-map/

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/konference-touchit-2023-priblizila-vzdelavani-osob-s-tezkym-zrakovym-postizenim-i-tvorbu-hmatovych-m/

foto: Veronika Růžičková, Konference TouchIT2023


foto: Lukáš Bokša

ohlédnutí za SPP dny


Školení v rámci kurzů Stimulace zraku pro nové poradkyně rané péče


UP vyvinula novou pomůcku. Lidé se zrakovým postižením mohou využít 3D audio-taktilní mapy

Daší informace k tomuto tématu:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058070328

(čas – 1:44 – 1:50)


Sexualita osob s mentálním postižením – online přednáška paní doktorky Zdeňky Kozákové 8. dubna 2021


Český dům v Moskvě a olomoučtí akademici


Účast profesora Michalíka na významné konferenci o problematice inkluzivního vzdělávání
 
Dne 11.9, 2019 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnila významná konference k posouzení aspektů inkluzivního vzdělávání, pořádanou Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Po úvodním vystoupení místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, představili své názory i další odborníci.

Jedním z nich (vedle poslance a bývalého předsedy školského výboru Poslanecké sněmovny Mgr. Václava Klause ml. a bývalého ministra školství prof. Stanislava Štecha) byl i člen našeho ústavu prof. Jan Michalík.

Další informace o výsledcích konference naleznete zde:

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2113-informace-c-55-2019-informace-o-konferenci-k-inkluzivnimu-vzdelavani.html


Dvoudenní konference pro japonské studenty muzikoterapie


Divadelní odpoledne na ÚSS v rámci schůzek sebeobhájců


Experimentální projekt TRN (teplákového relaxačního nedivadla) na ÚSS

 V pátek 12.4.2019 byla realizována „demoverze“ divadelně-relaxačního  experimentu Racek  studentů speciální pedagogiky – dramaterapie v Divadle na cucky Olomouc pod vedením speciálního pedagoga a dramaterapeuta profesora Milana Valenty z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty.Jedná se relaxačně-zážitkovou „seanci“ postavenou na průniku divadelní a rozhlasové hry s Jacobsonovou progresivní svalovou relaxací, k ter&aacu te; se využívá ve skupinové dramaterapii. Jde o první představení svého druhu u nás, jež bude opakovaně reprízované  pro akademickou obec UP i širší veřejnost v následujícím semestru.


Studenti dramaterapie se učí plastickému pohybu


Projekt PdF UP podnítil ve Zlíně spolupráci v uměleckém vzdělávání


Ježíšek na Envelopě


Cvičilo se pro radost, ale i pro dobrou věc!


Podvečer na Pedagogické fakultě ve znamení modré barvy aneb promítání dokumentu „Děti úplňku“ a následná diskuse s vybranými odborníky


Za poznáním do terénu aneb týden s ÚSS plný exkurzí

Začaly divadelní žně studentů speciální pedagogiky – dramaterapie

Absolventky ÚSS obsadily přední příčky v soutěži o cenu rektora UP za nejlepší vědeckou práci magisterských studijních programů

Zahraniční stáž Ph.D. studenta na NYU pohledem Hero´s Journey

Studenti dramaterapie uspořádali první zahradně-kulturní slavnost

Odborníci z ÚSS ukázali v Rusku jak pomáhá teatroterapie

Absolventka oboru SPP – dramaterapie získala cenu APLAUS

ASSP zorganizovala přednášku a workshop na téma dysfagie

Profesor Michalík obdržel významné ocenění
 

Promítání filmu „Normální autistický film“ předčilo všechna očekávání organizátorů!
Exkurze do Sanatorií Klimkovice
Expresivní terapie v Ruské federaci
Celosvětovou komisi pro logopedické vzdělávání nově vede Kateřina Vitásková z pedagogické fakulty
Bourání bariér aneb studenti ÚSS seznamovali veřejnost s pomůckami pro osoby se ZP
Ústav speciálněpedagogických studií oslavil své životní jubileum

Spolupráce Ústavu speciálněpedagogických studií při hodnocení projektů Pomozte dětem

Dramaterapie na vlnách dětského oddělení psychiatrické léčebny ve Šternberku

Televizní klub neslyšících – vystoupení pracovníků ÚSS na konferenci o hluchoslepotě

Praxe doktoranda ÚSS aneb seznamte – Zdravotní klaun o.p.s

Letní příměstské vědecké tábory pod taktovkou studentky ÚSS

Ústav speciálněpedagogických studií pomáhá popularizovat vědu

ÚSS pomáhá Zasukovaným tkaničkám Trendu vozíčkářů Olomouc