Konference a semináře


Milé kolegyně, kolegové,
termín  konference 24. a 25. března se ruší z důvodu nebezpečí šíření infekce koronaviru. 

Bude stanoven náhradní termín, o kterém budou všichni včas informováni, předpokládaný termín konání je konec září  nebo začátek října 2020.

Eva Souralová, Jiří Langer, Miluše Hutyrová

VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádaná XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, se budou konat na začátku jara ve dnech 24. a 25. 3. 2020 v prostorách nové budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tématicky jsou konference zaměřeny na rozvoj kognitivních schopností a to nejen ve speciálněpedagogickém kontextu.

Jako významný host vystoupí Julie Jarnet z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě, ve svém příspěvku se bude zabývat využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování při práci s dětmi a adolescenty s poruchami autistického spektra. Teoretickým východiskům rozvoje jazykových schopností podle D. B. Elkonina se bude věnovat Miroslava  Nováková  Schoffelová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Na odkazy L. S. Vygotského v současné pedagogické praxi se zaměří Eva Šmelová z Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouci, implikaci specifických kognitivních jevů a procesů na percepci a produkci verbální a neverbální komunikace z pohledu logopeda provede Kateřina Vitásková z pořádajícího Ústavu speciálněpedagogických studií.

Z připravovaných workshopů  doporučujeme “ochutnávkový” seminář Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování Věnka Ondřeje Vysopala  z Autorizovaného tréninkového centra FIE v Praze, stejně tak blok věnovaný neurokognitivní rehabilitaci.

Pro pregraduální studenty i studenty doktorandského studia pořádajícího Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je účast na konferenci bez poplatku. Vzhledem ke kapacitě přednáškových místností je nezbytná registrace pasivní účasti na webu konference www.spppdny.cz.
sborník z konference: sborník – Komunikace nejen ve speciálněpedagogickém kontextu


sborník z konference: Perspektivy společného vzdělávání


pozvanka

Program-konference

Recenzovaný sborník z konference: 2017-0376_Hutyrová_Koheze

———————————————————————

Součástí konference je kurikulární  divadelní  představení studentů 2.ročníku speciální pedagogiky – dramaterapie, kterému předchází tradiční předávání scény druhákům rituálem studenty vyššího ročníku (tzv. nabalování drátu – Drát = divadlo Dramaterapeutů).

—————————————————————————-

Poplatek za účast pro studenty oborů se speciální pedagogikou (prezenční forma studia) na konferenci IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny ve dnech 14. -15. března 2016 je 100,-.

III. Olomoucké speciálněpedagogické dny

SborníkOb

III.OLSpec

Sborník z konference 2014 – Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu

Hutyrová-Jinakost obálka

Sborník z konference 2013 – Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Sbornik