Konference a semináře

Vážení kolegové,

ráda bych Vás pozvala na konferenci pořádanou Asociací rané péče České republiky, z.s. a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí 
s názvem “Raná péče v mezinárodním kontextu”. 
Konference se uskuteční v Praze (Etnosvět, Legerova 22) 27.11. 2018.
 
Zde: Konference ARPČR 27.11.2018 naleznete podrobnější informace, program konference, jednotlivé přednášející a přihlašovací formulář. Pro případ, že by se Vám neotevřel v pozvánce, posílám raději i takto:
 
Případné dotazy posílejte na e-mail ARPČR: posta.aprp@gmail.com
Do předmětu e-mailu napište KONFERENCE.
 
Těšíme se na Vaši přihlášku
S pozdravem
 
Mgr. Petra Verdis
 
Koordinátor 
Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z.s.
Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Vlachova 1502, 155 00 Praha 5

www.aprp.cz
 

pozvanka

Program-konference

Recenzovaný sborník z konference: 2017-0376_Hutyrová_Koheze

———————————————————————

Součástí konference je kurikulární  divadelní  představení studentů 2.ročníku speciální pedagogiky – dramaterapie, kterému předchází tradiční předávání scény druhákům rituálem studenty vyššího ročníku (tzv. nabalování drátu – Drát = divadlo Dramaterapeutů).

—————————————————————————-

Poplatek za účast pro studenty oborů se speciální pedagogikou (prezenční forma studia) na konferenci IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny ve dnech 14. -15. března 2016 je 100,-.

 

III. Olomoucké speciálněpedagogické dny

SborníkOb

III.OLSpec

Sborník z konference 2014 – Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu

Hutyrová-Jinakost obálka

Sborník z konference 2013 – Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Sbornik