Konference a semináře

https://zasklem.melcom.cz/detail-akce/konference-past-aneb-jak-dal/

V pátek 24.března 2023 proběhne X. konference mladých vědeckých pracovníků

XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami se uskuteční až v roce 2024.


 


Sborník z konference: Rozvoj kognitivních schopností nejen ve speciálněpedagogickém kontextu, XXI. mezinárodní konference, 2020

Srdečně děkujeme všem přednášejícím, diskutujícím, účastníkům, moderátorům a správcům místností konference VIII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých byla pořádaná XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, za účast v online režimu a věříme, že získané informace, podněty a poznatky budou pro všechny užitečné a přejeme do dalších dnů především zdraví.

Eva Souralová, Jiří Langer a Miluše Hutyrovásborník z konference: sborník – Komunikace nejen ve speciálněpedagogickém kontextu


sborník z konference: Perspektivy společného vzdělávání


pozvanka

Program-konference

Recenzovaný sborník z konference: 2017-0376_Hutyrová_Koheze

———————————————————————

Součástí konference je kurikulární  divadelní  představení studentů 2.ročníku speciální pedagogiky – dramaterapie, kterému předchází tradiční předávání scény druhákům rituálem studenty vyššího ročníku (tzv. nabalování drátu – Drát = divadlo Dramaterapeutů).

—————————————————————————-

Poplatek za účast pro studenty oborů se speciální pedagogikou (prezenční forma studia) na konferenci IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny ve dnech 14. -15. března 2016 je 100,-.

III. Olomoucké speciálněpedagogické dny

SborníkOb

III.OLSpec

Sborník z konference 2014 – Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu

Hutyrová-Jinakost obálka

Sborník z konference 2013 – Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Sbornik