Konference a semináře 

pozvanka

Program-konference

Recenzovaný sborník z konference: 2017-0376_Hutyrová_Koheze

———————————————————————

Součástí konference je kurikulární  divadelní  představení studentů 2.ročníku speciální pedagogiky – dramaterapie, kterému předchází tradiční předávání scény druhákům rituálem studenty vyššího ročníku (tzv. nabalování drátu – Drát = divadlo Dramaterapeutů).

—————————————————————————-

Poplatek za účast pro studenty oborů se speciální pedagogikou (prezenční forma studia) na konferenci IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny ve dnech 14. -15. března 2016 je 100,-.

 

III. Olomoucké speciálněpedagogické dny

SborníkOb

III.OLSpec

Sborník z konference 2014 – Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu

Hutyrová-Jinakost obálka

Sborník z konference 2013 – Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Sbornik