Konference a semináře


Vážení účastníci konference,

prosíme Vás, abyste zkontrolovali svá příruční zavazadla, která jste s sebou měli na konferenci, zda se v nich nenachází jedna z přenosných stanic, které byly používány pro tlumočení během dopoledního pléna v úterý 19.3. Pokud byste ji našli, ozvěte se prosím Mgr. Králíkové na tel. 585 635 302 nebo na e-mail: jitka.kralikova@upol.cz. Děkujeme.

Děkujeme za Vaši účast a přejeme vše dobré.

pořadatelé konference

Dear conference participants,

Would you be so kind and check your hand bags you had with you at the conference to see if you hadn’t put there one of the devices used for interpreting in the plenary section on Tuesday (19 March). If you find it, please contact Mrs. Králíková on the e-mail: jitka.karalikova@upol.cz. Thank you.

Best wishes.

organisers of the conferencesborník z konference: Perspektivy společného vzdělávání


pozvanka

Program-konference

Recenzovaný sborník z konference: 2017-0376_Hutyrová_Koheze

———————————————————————

Součástí konference je kurikulární  divadelní  představení studentů 2.ročníku speciální pedagogiky – dramaterapie, kterému předchází tradiční předávání scény druhákům rituálem studenty vyššího ročníku (tzv. nabalování drátu – Drát = divadlo Dramaterapeutů).

—————————————————————————-

Poplatek za účast pro studenty oborů se speciální pedagogikou (prezenční forma studia) na konferenci IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny ve dnech 14. -15. března 2016 je 100,-.

III. Olomoucké speciálněpedagogické dny

SborníkOb

III.OLSpec

Sborník z konference 2014 – Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu

Hutyrová-Jinakost obálka

Sborník z konference 2013 – Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice

Sbornik