Úvodní stránka

Výsledky voleb do Akademického senátu PdF UP a Akademického senátu UP

Vážené a milé studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

dle zveřejněných výsledků voleb do akademických senátů, které v minulých dnech probíhaly na naší fakultě, byli všichni kandidáti Ústavu speciálněpedagogických studií z řad studentů i akademických pracovníků zvoleni.

Bezesporu se tak stalo i díky Vaší podpoře, za což velmi děkujeme. Současně slibujeme, že námi formulovaný volební program (viz níže) budeme aktivně prosazovat.

Volební program – 10 kroků pro fakultu

Děkujeme,

Michal Holínka, Tereza Houšková, Lucie Hrbáčová, Kateřina Kroupová, Jiří Langer, Jaromír Maštalíř, Jan Michalík, Michal Růžička, Lucia Pastieriková, Arnošt Štěpán, Kateřina Vitásková

 


Profesor Michalík obdržel významné ocenění


Ph.D. studium speciální pedagogiky

„Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…“ aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák

Milé/í studentky/ti,
vzhledem k množícím se dotazům a připomínkám vám doporučujeme, abyste si v souladu se studijním a zkušebním řádem UP nechávali zapisovat zkoušky a zápočty udělené externisty i kmenovými pracovníky PdF UP do indexu. V případě, že vám je zkouška / kolokvium / zápočet atp. uznán přes e-mail, je třeba si potvrzení uložit, aby bylo možné vložit údaj do stagu.