Úvodní stránka

 Den otevřených dveří

V sobotu 21. 1. 2017 jste srdečně zvání na den otevřených dveří Pedagogické fakulty UP, který se uskuteční v čase od 9,00 – 14,00.

Prezentace Ústavu speciálněpedagogických studií a Centra podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se bude konat na učebně N13 (Hlavní budova Žižkovo nám. 5) v časech: 9,30 a 12,45.


  


Ph.D. studium speciální pedagogiky

„Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…“ aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák

Milé/í studentky/ti,
vzhledem k množícím se dotazům a připomínkám vám doporučujeme, abyste si v souladu se studijním a zkušebním řádem UP nechávali zapisovat zkoušky a zápočty udělené externisty i kmenovými pracovníky PdF UP do indexu. V případě, že vám je zkouška / kolokvium / zápočet atp. uznán přes e-mail, je třeba si potvrzení uložit, aby bylo možné vložit údaj do stagu.