Úvodní stránka

Vážení účastníci konference,

prosíme Vás, abyste zkontrolovali svá příruční zavazadla, která jste s sebou měli na konferenci, zda se v nich nenachází jedna z přenosných stanic, které byly používány pro tlumočení během dopoledního pléna v úterý 19.3. Pokud byste ji našli, ozvěte se prosím Mgr. Králíkové na tel. 585 635 302 nebo na e-mail: jitka.kralikova@upol.cz. Děkujeme.

Děkujeme za Vaši účast a přejeme vše dobré.

pořadatelé konference

 

Dear conference participants,

Would you be so kind and check your hand bags you had with you at the conference to see if you hadn’t put there one of the devices used for interpreting in the plenary section on Tuesday (19 March). If you find it, please contact Mrs. Králíková on the e-mail: jitka.karalikova@upol.cz. Thank you.

Best wishes.

organisers of the conference
Informace k zápisu předmětů v kombinovaném studiu

Prezentace ke stažení


 

Ph.D. studium speciální pedagogiky

“Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…” aneb chceš se stát Ph.D. studentem Speciální pedagogiky?
 Režie: Jan Haluza, Asistent režie a zvuk: Marek Čermák