Evidence – Based Centrum Olomouc

Na Pedagogické fakultě bylo nedávno založeno centrum praxe založené na důkazech pro oblast pedagogiky a uměleckých terapií, které je součástí mezinárodní společnosti Joanna Briggs Institute Collaboration! O tom, co je náplní činnosti tohoto Centra se dočtete více informací zde:

https://jbi.global/news/article?id=2591 a na webových stránkách Centra: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/