Mgr. Anna Strnadová

Funkce: doktorandka

Email: anna.strnadova01@upol.cz
anna.strnadova@gypri.cz (soukromý)

Adresa: Žižkovo nám. 5, Olomouc
Číslo dveří:
 ZI 2.15
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: raná speciálněpedagogická intervence, speciální pedagogika raného věku, poradenství

Seznam absolvovaných kurzů:

 • Prohlubující kurz Bazální stimulace® I (orofaciální stimulace, akreditace MŠMT a MPSV) – Institut Bazální stimulace, s.r.o., rok 2022
 • Emoční inteligence v sociální praxi – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2022
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2022
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých (akreditace MŠMT) – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2019
 • Bazální stimulace® I (akreditace MŠMT a MPSV) – Institut Bazální stimulace, s.r.o., rok 2019
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2019
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (akreditace MŠMT) – Národní institut pro další vzdělávání, rok 2014

Vědecko-výzkumná činnost a účast na vědeckých konferencích:

 • odkaz na platformu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Strnadova-5 
 • STRNADOVÁ, A. Sociální služba raná péče jako základ pro inkluzivní vzdělávání. Zaměření na pracovníky. Výsledky výzkumu. Konference: Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a zahraničí, Prešov (Slovensko), 13.9.2022.
 • ESOTA 2022 (European State-Of-The-Art Congress on Inclusive Post-Secondary Education Programmes for Students with Intellectual Disabilities), University of Education Salzburg (Rakousko), 27. – 28. 10. 2022. Název příspěvku: Conditions of early intervention service in the Czech Republic and in Finland.
 • STRNADOVÁ, A. Raná intervence v rodinách dětí se zdravotním postižením a související hodnoty. Konference: Mládež a hodnoty, CMTF UP, Olomouc (Česká republika), 10. – 11. 11. 2022. (příspěvek prezentován v anglickém jazyce: Early intervention in families of children with disabilities and related values)
 • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy s tématem ,,(Ne)šťastná čísla“, 30. – 31. 1. 2023 v Olomouci (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci). Prezentace posteru s názvem: Mezioborová spolupráce v rané intervenci jako základ pro kvalitní a komplexní podporu. Výsledky výzkumu provedeného v České republice a ve Finsku.