Mgr. Anna Strnadová

Funkce: doktorandka

Email: anna.strnadova01@upol.cz
anna.strnadova@gypri.cz (soukromý)

Adresa: Žižkovo nám. 5, Olomouc
Číslo dveří:
 ZI 2.15
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: raná speciálněpedagogická intervence, speciální pedagogika raného věku, speciálněpedagogické poradenství

Vyučované předměty v ak. r. 2023/2024 LS: Poradenství u dítěte se ZP raného věku (cvičení)
Vyučované předměty v ak. r. 2023/2024 ZS: Základy poradenství USS/UZPR (cvičení)

Seznam absolvovaných kurzů:

 • Hranice práce s klientem (akreditace MPSV) – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2023
 • Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích (akreditace MPSV) – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2023
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2023
 • Jak psát odborné texty; Rétorika a kultura mluveného projevu (vzdělávací semináře v rámci Doktorské školy; PdF UPOL 2022)
 • Prohlubující kurz Bazální stimulace® I (orofaciální stimulace, akreditace MŠMT a MPSV) – Institut Bazální stimulace, s.r.o., rok 2022
 • Emoční inteligence v sociální praxi (akreditace MPSV) – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2022
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2022
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých (akreditace MŠMT) – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2019
 • Bazální stimulace® I (akreditace MŠMT a MPSV) – Institut Bazální stimulace, s.r.o., rok 2019
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2019
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (akreditace MŠMT) – Národní institut pro další vzdělávání, rok 2014

Publikační činnost:

 • Strnadová, A. Recenze: Special Education in Tibet Perspectives on the Education of Children with Special Education Needs. Paidagogos. 2022, 1-2, #18, s. 285-287.
 • Strnadová, A., Potměšil, M., Potměšilová, P. Pupils‘ Attitudes toward Inclusive Education. Children 2023, 10, 1787. https://doi.org/10.3390/children10111787

Vědecko-výzkumná činnost, účast na vědeckých konferencích, zahraniční stáže:

 • odkaz na platformu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Strnadova-5 
 • Spirála poznání (X. Olomoucké speciálněpedagogické dny), 19. – 20. 3. 2024, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UPOL. Prezentace posteru: Tvorba doporučených postupů pro podporu dětí ve specifických podmínkách – zdravotní postižení, pěstounská péče. Autoři příspěvku: N. Hrdá, A. Strnadová, M. potměšil.
 • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy s tématem ,,Psychologie včera, dnes a zítra – kámen, AI, papír“, 29. – 30. 1. 2024, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. Prezentace příspěvku: Spokojenost rodičů dětí se zdravotním postižením využívajících ranou intervenci – výsledky výzkumu s podtitulem Spokojenost rodičů v kontextu sebeúčinnosti.
 • Hlavní řešitelka týmu projektu Spokojenost dětí se zdravotním postižením využívajících ranou intervenci; 1. 3. 2023 – 29.2.2024
 • Stáž na Nord University, město Levanger, Norsko, 19. – 26. 11. 2023.
 • Doktorandská konference Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešově DOKOPY 2023, 10. 11. 2023. Prezentace příspěvku: Spokojenost rodičů dětí se zdravotním postižením využívajících ranou intervenci – parciální výsledky.
 • Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů: ,,Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 7. – 8. 11. 2023. Prezentace příspěvku: Spokojenost rodičů dětí se zdravotním postižením využívajících ranou intervenci – parciální výsledky a výzvy výzkumu.
 • Stáž na University of Trunojoyo Madura, Indonésie, 11. 9. – 8. 10. 2023.
 • Členka řešitelského týmu projektu ABAKUS – Mapování dobré praxe v systému podpory osamostatňování mladých dospělých se zdravotním postižením; 1. 5. 2022 – 30. 9. 2023
 • Členka řešitelského týmu projektu Postoje intaktních žáků k inkluzivnímu vzdělávání; 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023
 • Porta Omnia: X. konference mladých vědeckých pracovníků, 24. 3. 2023, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Prezentace příspěvku: Satisfaction of parents of children with disabilities using the early intervention service – the research design.
 • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy s tématem ,,(Ne)šťastná čísla“, 30. – 31. 1. 2023 v Olomouci (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci). Prezentace posteru s názvem: Mezioborová spolupráce v rané intervenci jako základ pro kvalitní a komplexní podporu. Výsledky výzkumu provedeného v České republice a ve Finsku.
 • STRNADOVÁ, A. Raná intervence v rodinách dětí se zdravotním postižením a související hodnoty. Konference: Mládež a hodnoty, CMTF UP, Olomouc (Česká republika), 10. – 11. 11. 2022. (příspěvek prezentován v anglickém jazyce: Early intervention in families of children with disabilities and related values).
 • ESOTA 2022 (European State-Of-The-Art Congress on Inclusive Post-Secondary Education Programmes for Students with Intellectual Disabilities), University of Education Salzburg (Rakousko), 27. – 28. 10. 2022. Název příspěvku: Conditions of early intervention service in the Czech Republic and in Finland.
 • STRNADOVÁ, A. Sociální služba raná péče jako základ pro inkluzivní vzdělávání. Zaměření na pracovníky. Výsledky výzkumu. Konference: Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a zahraničí, Prešov (Slovensko), 13.9.2022.