Mgr. et Mgr. Lenka Nováková

Kontaktní informace:

e-mail: lenka.novakova01@upol.cz

telefon: +420 775 564 421

konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření:

speciálněpedagogická diagnostika a poradenství pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami; specifické vývojové poruchy učení; kombinované postižení

Absolvované kurzy, semináře:

 • 2020 Vzdělávací kurz Specifické poruchy učení – prakticky (akreditace MŠMT ČR)
 • 2019 Účast na semináři Člověk s mentálním postižením v síti Praha
 • 2017 Kurz zážitkových seminářů
  • Supervize, Problematika emocí
  • Životní aspirace a následné změny po životních krizích
  • Efektivní jednání a vyjednávání
  • Autokoučink
  • Role sebeprezentace ve vybraných životních situacích