Mgr. Karolína Tvarůžková

Funkce: interní doktorandka

Email: karolina.tvaruzkova01@upol.cz
tvaruzkova.k@email.cz

Adresa: Žižkovo nám. 5, Olomouc
Číslo dveří:
 ZI 2.15
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • speciálněpedagogická intervence
 • speciální pedagogika – poradenství
 • sexualita osob s mentálním postižením
 • koncept Snoezelen

Seznam absolvovaných kurzů:

 • Prohlubující kurz Bazální stimulace® I (orofaciální stimulace, akreditace MŠMT a MPSV) – Institut Bazální stimulace, s.r.o., rok 2022
 • Emoční inteligence v sociální praxi – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2022
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2022
 • Sexualita a vztahy lidí s postižením I. (akreditace MPSV) Petr Eisner, Dis., rok 2019
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých (akreditace MŠMT) – Společnost Podané ruce o.p.s., rok 2019
 • Bazální stimulace® I (akreditace MŠMT a MPSV) – Institut Bazální stimulace, s.r.o., rok 2019
 • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi (program celoživotního vzdělávání) – CMTF UPOL, rok 2019

Vědecko-výzkumná činnost a účast na vědeckých konferencích:

 • PhD existence: XIII. ročník česko-slovenské psychologické konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy s tématem ,,(Ne)šťastná čísla“, 30. – 31. 1. 2023 v Olomouci (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci). Prezentace příspěvku s názvem: Rozvoj vnímání vlastní sexuality dospělých žen s mentálním postižením v prostředí Snoezelen