Mgr. Kateřina Veselá

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

  • Koordinátorka služeb pro studenty s psychickým onemocněním a pro studenty s poruchou autistického spektra na Pedagogické fakultě (Náš tým | CPS)

Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies – A JBI affiliated group (EduArt)

  • core team member
  • tvorba systematických review
  • členka panelu pro tvorbu doporučených postupů (Guidelines)

Konzultační hodiny:

po, út:             13:00 – 14:00
pá, čt:              po předchozí domluvě

Kontaktní údaje:

číslo kanceláře:    2.72A (první poschodí, vlevo)
tel.: 
                         +420 58563 5330; +420 737 499 775
email:                      katerina.vesela@upol.cz; veselakaterina96@gmail.com
adresa:                    Žižkovo nám. 5, Olomouc, 779 00

Zaměření:

  • sekundární výzkum, problematika Evidence Based, JBI metodologie, doporučené postupy (guidelines),
  • poradenství, psychická onemocnění, poruchy autistického spektra

Kurzy doplňující vzdělání:

Comprehensive systematic review training program
08/02/2021 – 10/03/2021 – JBI, Adelaide, South Australia

  • Účast na kurzu CSRTP online prostřednictvím Centra Evidence Based Pedagogy and Art Therapies na Univerzitě Palackého, vedené PhDr. Miloslavem Klugarem z Masarykovy Univerzity (Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation)

Psychiatrické minimum I. + II.
2/11/2021 – 3/11/2021 – Diakonická akademie ČCE, Praha

Psychiatrické minimum III.
12/11/2021 – Diakonická akademie ČCE, Praha

DysTest
26/11/2021 – Teiresiás MUNI

GRADE workshop
07/04/2022 a 25/04/2022 – PdF UP

  • prostřednictvím Centra Evidence Based Pedagogy and Art Therapies na Univerzitě Palackého, vedené PhDr. Miloslavem Klugarem z Masarykovy Univerzity (Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation)

Zahraniční pobyty:

Studijní pobyt Erasmus+
02/09/2017 – 15/06/2018 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž
01/02/2019 – 02/04/2019 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž
01/03/2020 – 20/05/2020 – Univerzita Šiauliai, Litva

Pracovní zkušenosti:

Odborná asistentka zaměřená na výzkum
04/01/2021 – 31/12/2021 – Praha, Česko, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF Karlovy Univerzity a VFN Praha

  • Návrh komplexního terapeutického programu tréninku funkce ruky a grafomotoriky (GIP-20-NL-03-243) – Krivošíková, M.

Administrátorka dotazníkového šetření CoVaST – Czech Republic
2021 – 2022 – ve spolupráci s Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (Klugar M., Riad A., Langer J., Kantor J., Regec V.)

Konference:

Studentská konference SVOUČ
15/12/2021 – Pedagogická fakulta UP

IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny
29/03/2022 – Pedagogická fakulta UP

Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy
25/05/2022 – Pedagogická fakulta UK

Publikace:

(ORCID no. 0000-0002-6601-7863)