Mgr. Kateřina Veselá

Doktorandka oboru Speciální Pedagogika

Koordinátorka služeb pro studenty s psychickým onemocněním a pro studenty s poruchou autistického spektra na Pedagogické fakultě
– Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Členka Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies – A JBI affiliated group

Konzultační hodiny:

pro studenty CPSSP:
po a čt:      9:00 – 17:30
pá:              9:00 – 13:30

pro ostatní:
po předchozí domluvě

Kontaktní údaje:

číslo kanceláře:    4.19 (čtvrté patro vpravo, u postranního schodiště)
tel.: 
                         +420 585635057
email:                      katerina.vesela01@upol.cz
adresa:                   Žižkovo nám. 5, Olomouc, 779 00

Zaměření:

sekundární výzkum, problematika Evidence Based, JBI metodologie, poradenství, psychická onemocnění, poruchy autistického spektra

Kurzy doplňující vzdělání:

Comprehensive systematic review training program
08/02/2021 – 10/03/2021 – JBI, Adelaide, South Australia

  • Účast na kurzu CSRTP online prostřednictvím Centra Evidence Based Pedagogy and Art Therapies na Univerzitě Palackého, vedené doktorem Klugarem z Masarykovy Univerzity

Psychiatrické minimum I. + II.
2/11/2021 – 3/11/2021 – Diakonická akademie ČCE, Praha

Psychiatrické minimum III.
12/11/2021 – Diakonická akademie ČCE, Praha

DysTest
26/11/2021 – Teiresiás MU

Zahraniční pobyty:

Studijní pobyt Erasmus+
02/09/2017 – 15/06/2018 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž,
01/02/2019 – 02/04/2019 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž
01/03/2020 – 20/05/2020 – Univerzita Šiauliai, Litva

Pracovní zkušenosti:

Odborná asistentka zaměřená na výzkum
04/01/2021 – 31/12/2021 – Praha, Česko, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF Karlovy Univerzity a VFN Praha

  • Návrh komplexního terapeutického programu tréninku funkce ruky a grafomotoriky (GIP-20-NL-03-243)
    • Výzkumný projekt zaměřený na testování grafomotoriky dospělých formou testových baterií (HAB, MoCA, aj.), stipendijní spolupráce

Administrátorka dotazníkového šetření CoVaST – Czech Republic
ve spolupráci s Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (Klugar, Riad, Langer, Kantor, Regec)