Mgr. Kateřina Veselá

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

 • Koordinátorka služeb pro studenty s psychickým onemocněním a pro studenty s poruchou autistického spektra na Pedagogické fakultě (Náš tým | CPS)
 • Koordinátorka digitalizačních služeb

Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies – A JBI affiliated group (EduArt)

 • core team member
 • tvorba systematických review
 • členka panelu pro tvorbu doporučených postupů (Guidelines)
 • administrátorka panelu pro tvorbu doporučených postupů (Guidelines)

Konzultační hodiny:

po, út:             13:00 – 14:00
čt:                     po předchozí domluvě (emailové, telefonické)

 • pro klienty CPS
  • konzultační hodiny mimo termín jsou vždy po domluvě
  • povinná schůzka před každým semestrem!
  • SZZ – je doporučováno ozvat se minimálně 14 dní předem (ke získání navržených modifikací)

Kontaktní údaje:

číslo kanceláře:    2.72A (první poschodí, vlevo)
tel.: 
                         +420 58563 5330 (klapka); +420 737 499 775 (prac. číslo)
email:                      katerina.vesela@upol.cz; veselakaterina96@gmail.com
adresa:                    Žižkovo nám. 5, Olomouc, 779 00

Zaměření:

 • sekundární výzkum, problematika Evidence Based, JBI metodologie, doporučené postupy (guidelines),
 • vysokoškolské poradenství zaměřené na psychická onemocnění a poruchy autistického spektra, speciálněpedagogické poradenství

Kurzy doplňující vzdělání:

Comprehensive systematic review training program
08/02/2021 – 10/03/2021 – JBI, Adelaide, South Australia

 • Účast na kurzu CSRTP online prostřednictvím Centra Evidence Based Pedagogy and Art Therapies na Univerzitě Palackého, vedené PhDr. Miloslavem Klugarem z Masarykovy Univerzity (Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation)

Psychiatrické minimum I. + II.
2/11/2021 – 3/11/2021 – Diakonická akademie ČCE, Praha

Psychiatrické minimum III.
12/11/2021 – Diakonická akademie ČCE, Praha

DysTest
26/11/2021 – Teiresiás MUNI

GRADE workshop
07/04/2022 a 25/04/2022 – PdF UP

 • prostřednictvím Centra Evidence Based Pedagogy and Art Therapies na Univerzitě Palackého, vedené PhDr. Miloslavem Klugarem z Masarykovy Univerzity (Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation)

Poskytování laické první pomoci ve výuce i mimo ni
12/04/2023 – PdF UP, CCV UP

Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace
22/05/2023 – PdF UP, CCV UP

Zahraniční pobyty:

Studijní pobyt Erasmus+
02/09/2017 – 15/06/2018 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž
01/02/2019 – 02/04/2019 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž
01/03/2020 – 20/05/2020 – Univerzita Šiauliai, Litva

Zahraniční studijní stáž
27/09/2022 – 7/10/2022 – Univerzita v Lousanne, Švýcarsko

Pracovní zkušenosti:

Odborná asistentka zaměřená na výzkum
04/01/2021 – 31/12/2021 – Praha, Česko, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF Karlovy Univerzity a VFN Praha

 • Návrh komplexního terapeutického programu tréninku funkce ruky a grafomotoriky (GIP-20-NL-03-243) – Krivošíková, M.

Administrátorka dotazníkového šetření CoVaST – Czech Republic
2021 – 2022 – ve spolupráci s Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (Klugar M., Riad A., Langer J., Kantor J., Regec V.)

Konference:

Studentská konference SVOUČ
15/12/2021 – Pedagogická fakulta UP

IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny
29/03/2022 – Pedagogická fakulta UP

Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy
25/05/2022 – Pedagogická fakulta UK

Mozaika poznání
03/05/2023 – Pedagogická fakulta UP

Publikace:

(ORCID no. 0000-0002-6601-7863)

Projekty:

Návrh komplexního terapeutického programu tréninku funkce ruky a grafomotoriky
2021 – GIP-20-NL-03-243, hlavní řešitel: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.

Evidence synthesis in special education and arts therapies
Jan, 2022 – Dec, 2022 – DSGC-2021-0145, hlavní řešitel: Jian Du, Jiaoli Li

Žité zkušenosti se vzděláváním z pohledu studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby – kvalitativní studie na základě Van Mannenovy metodiky
2023 – Grantový fond děkana – hlavní řešitel: Mgr. Bc. Ivana Grohmann, DiS., Ph.D.

Výzkum inkluze u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a problémovým chováním s ohledem na specifické intervence
2023 – IGA_PdF_2023_021, hlavní řešitel: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

 • sekce V.: Tvorba doporučeného postupu pro intervenční podporu studentů s poruchou autistického spektra na vysoké škole