Mgr. Martina Haroková

Funkce na USS: doktorand

E-mail: martina.harokova01@upol.cz, martinaharokova@gmail.com

Konzultační hodiny: na základě předchozí emailové/osobní domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: vzdělávání žáků s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním