Mgr. Martina Tumová

Email:   martina.tumova01@upol.cz

Zaměření:   surdopedie, slovní asociace osob se sluchovým postižením; logopedie, poruchy hlasu a jejich prevence

Kancelář:   budova na Žižkově náměstí, kanceláře doktorandů (vstup je vedle místnosti pro maminky s dětmi za katedrou matematiky)

Konzultační hodiny:   úterý 10:00 – 12:00 (jindy na základě předchozí domluvy)

 

Publikační činnost

TUMOVÁ, M. Výzkum faktorů přispívajících ke vzniku poruch hlasu u středoškolských učitelů. In: VITÁSKOVÁ, K. et al. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu: Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 71–79. ISBN 978-80-244-5882-3

TUMOVÁ, M. Prevence poruch hlasu u studentů učitelství. In: VITÁSKOVÁ, K. et al. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu: Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 96–115. ISBN 978-80-244-6069-7.

NOHOVÁ, L., ŠLESINGROVÁ, E., PTÁČKOVÁ, M., TUMOVÁ, M. Srozumitelnost řeči u dětí předškolního věku z pohledu zákonných zástupců (hodnocená pomocí Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu). In VITÁSKOVÁ, K. et al. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu: Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 116–130. ISBN ISBN 978-80-244-6069-7.

 

Projektová a grantová činnost

IGA_PdF_2021_030 Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Hlavní řešitel: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

IGA_PdF_2020_036 Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. Hlavní řešitel: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 

Zahraniční stáže

2022                     Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta; měsíční stáž

2019/2020          Thomas More hogeschool, Antverpy, Belgie; 5měsíční studijní pobyt Erasmus+

2015                     Xihua University, Chengdu, Čína; měsíční stáž