Mgr. Martina Tumová

Email: martina.tumova01@upol.cz

Konzultační hodiny: na základě předchozí emailové/osobní domluvy

Zaměření: logopedie, poruchy hlasu