Mgr. Monika Ptáčková

  • Funkce: interní doktorand
  • E-mail: monika.ptackova01@upol.cz
  • Číslo dveří: 5.13 (5. patro)
  • Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy
  • Vědecko-výzkumné zaměření: logopedie, specifické poruchy učení

Publikační činnost

JIRÁSKOVÁ, Monika. Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí se zaměřením na fonologické zpracování [online]. Olomouc, 2019 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/3cb4iz/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Hana Karunová, Ph.D..

PTÁČKOVÁ, M., LUKÁŠKOVÁ, K., KREJČOVÁ L., KARUNOVÁ H. (2019). Dyslexia from special education and neuroscientific perspective: selected aspects of the first stage of the research. Journal of exceptional people. vol. 2, no 15, pp. . ISSN 1805-4978.

Účast na konferencích

XIII. ročník konference Studentské vědecké odborné a umělecké činnosti, 2019, PdF UP v Olomouci 1. místo v sekci Speciálněpadagogické obory – soutěžní práce s názvem „Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí se zaměřením na fonologické zpracování“.

Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů Výzvy pro učitele v 21. století, 6.–7. listopadu 2019, Olomouc, aktivní účast v posterové sekci (Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí)

XIII. Congreso Internacional de Educación e Innovación, 18–20. prosince 2019, Granada, aktivní účast virtuálně (Ptáčková, M., Vitásková K.: Innovation of study courses for speech-language therapy students with a focus on experimental interdisciplinary research in special education and related disciplines.)