Mgr. et. Mgr. Světlana Círová

Funkce: doktorandka

Email: svetlana.cirova01@upol.cz

Telefon: +420 777 219 945

Číslo dveří: Purkrabská 2.08

Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Psychosociální dimenze kvality života adolescentů s nadáním a jejich rodin

Seznam absolvovaných kurzů:

 • Aktivizační techniky a práce s klientem ve snoezelen prostředí – Povzbuzení z.s., rok 2019
 • Základy krizové intervence –  PhDr. Jana Zouharová, akr. MPSV, rok 2021
 • Storytelling – Mansio, akr. MPSV, rok 2021
 • Sandplay – P-centrum, spolek, rok 2021
 • Základní kurz krizové intervence –  Společnost Podané ruce o.p.s., akr. MPSV,  rok 2022
 • Vedení rozhovoru s rodiči a žáky ve školní praxi – Mgr. et Bc. Marek Mikláš, akr. MŠMT, rok 2022
 • Primárně preventivní minimum, 1. úroveň, P-centrum, akr. MŠMT, 2022
 • Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň, P-centrum, akr. MŠMT, 2022
 • Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci, Fokus-Praha, akr.
  MPSV, 2023

Vědecko-výzkumná činnost: