Mgr. Světlana Círová

Funkce: doktorandka

Email: svetlana.cirova01@upol.cz

Telefon: +420 777 219 945

Číslo dveří: ZI 2.14

Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Psychosociální dimenze kvality života adolescentů s nadáním a jejich rodin

Seznam absolvovaných kurzů:

  • Aktivizační techniky a práce s klientem ve snoezelen prostředí – Povzbuzení z.s., rok 2019
  • Základy krizové intervence –  PhDr. Jana Zouharová, akr. MPSV, rok 2021
  • Storytelling – Mansio, akr. MPSV, rok 2021
  • Sandplay – P-centrum, spolek, rok 2021
  • Základní kurz krizové intervence –  Společnost Podané ruce o.p.s., akr. MPSV,  rok 2022
  • Vedení rozhovoru s rodiči a žáky ve školní praxi – Mgr. et Bc. Marek Mikláš, akr. MŠMT, rok 2022

Vědecko-výzkumná činnost: