Mgr. Tereza Hrudová

FUNKCE: Doktorandka oboru Speciální pedagogika
VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: logopedie, telepractice

__________________________________________________________________________________________

KONTAKTNÍ ÚDAJE
e-mail: tereza.hrudova02@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
pouze na základě předchozí e-mailové nebo osobní domluvy

__________________________________________________________________________________________

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  • HRUDOVÁ, T., HANÁKOVÁ, A., ŠIMŮNKOVÁ, K. Poskytování telepractice v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021.

  • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021.

PROJEKTOVÁ A GRANTOVÁ ČINNOST

  • 2021: Úprava prostředí pro osoby se zdravotním postižením (II. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením). (PdF_2021_006, PdF UP, 2021/2022, hl. řešitel: dr. Adéla Hanáková).