Mgr. Tereza Přibylová

Kontakt:

tereza.pribylova02@upol.cz

+420 776 869 493

Číslo dveří:

ZI 3.47

Konzultační hodiny:

Dle předchozí domluvy

Odborné zaměření:

poradenství pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické vývojové poruchy učení, opoždění psychomotorického vývoje

Zahraniční stáž:

8/2019 – 12/2019 University of Jyväskylä, Finsko