Mgr. Tereza Přibylová

Kontakt:

tereza.pribylova02@upol.cz

+420 776 869 493

Číslo dveří:

N.P1.04

Konzultační hodiny:

Dle předchozí domluvy

Odborné zaměření:

poradenství pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické vývojové poruchy učení, opoždění psychomotorického vývoje

Publikační činnost:

Přibylová, Tereza. Schüler mit einer spezifischen Lernstörung in Gegenüberstellung mit ungewöhnlichen Schriftfonts. Paidagogos, 2020(1), P. 153 – 167. Availiable at: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=9>

Zahraniční stáž:

8/2019 – 12/2019 University of Jyväskylä, Finsko