Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková (roz. Plawná)

Email: viktoriehedvika.pudelkova01@upol.cz

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové či osobní domluvy

Zaměření: LOGOPEDIE, porozumění, kognitivně komunikační poruchy, osoby s neurokognitivními poruchami, symptomatické poruchy řeči u emocionálních behaviorálních poruch

Publikační činnost:

  • PLAWNÁ, V. H., 2022. Porozumění řeči u osob s neurokognitivními poruchami. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií. Vedoucí práce: Mgr. Lucie Nohová.
  • PLAWNÁ, V.H., NOHOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2022). Porozumění větám u pacientky s mírnou kognitivní poruchou amnestického typu: kazuistika. Listy klinické logopedie6(2), 21-26. doi: 10.36833/lkl.2022.023
  • PUDELKOVÁ, V., NOHOVÁ, L. Porozumění řeči u osob s neurokognitivními poruchami. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. (2022). Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a neurovývojového bádání.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 280 s. ISBN 978-80-244-6271-4 (print). s 157-171. ISBN 978-80-244-6272-1 (online: iPDF). DOI: 10.5507/pdf.22.24462714 [Autoři: Vitásková, K., Mironova Tabachová, J., Nohová, L., Kytnarová L., Demeterová J., Kameník J., Ördöghová H., Rybenská T., Šlesingrová, E., Ptáčková, M., Pudelková V. H., Vrbová L., Zapletalová M.]

Účast na konferencích:

  • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy s tématem ,,(Ne)šťastná čísla“, 30. – 31. 1. 2023 v Olomouci (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci). Prezentace posteru s názvem: Mírná kognitivní porucha a porozumění větám
  • PORTA OMNIA: X. konference mladých vědeckých pracovníků, 24.3.2023 v Olomouci (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc). Přednáška s názvem: Mírná kognitivní porucha a větné porozumění
  • XXX. KONFERENCE AKL ČR, Poruchy artikulace, 20.-21.10.2023 v Průhonicích. Přednáška s názvem: „Škála hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu (ICS-CZ): normativní data pro děti ve věku 3-6 let“.

Seznam absolvovaných kurzů a seminářů:

1/23 Psychiatrické minimum při práci s klienty I. – zaostřeno na dětský věk a adolescenci – seminář, Dr. Facová, Dr. Orel, akreditováno MPSV ČR

4/23  Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii – kurz, Praha

5/23  Kazuistický seminář V. – Péče o rizikové novorozence v klinické logopedii

5/23  Neurogenní poruchy řeči a hlasu – kurz, Praha

8/23  Klinická neurologie pro klinické logopedy – kurz, Brno

10/23 Kognitivní poruchy a demence – seminář, Brno, prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Projektová činnost:

  • Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a neurovývojového bádání“ PdF UP, 2022/2023, IGA_PdF_2022_014, hlavní řešitel: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.. Spoluřešitel.