Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

Funkce: odborná asistentka
Telefon do kanceláře: 585 635 344
Osobní telefonní číslo: 608 961 401
E-mail: adela.hanakova@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY pro LETNÍ SEMESTR 2022/2023 

Ve zkouškovém období mě prosím vždy,předem kontaktujte. Děkuji 

Den

Čas

Způsob

Pozn.

ÚTERÝ

11:15-12:15

Osobní konzultace

Nutná je předem písemná nebo telefonická domluva.

STŘEDA

9:00-10:00

Online Zoom konzultace https://cesnet.zoom.us/j/94426490801

Na konzultaci je možné přihlásit se bez předchozí domluvy.

Kdo jsem? Neformální představení pro Asociaci studentů speciální pedagogiky v cyklu rozhovorů STEJNĚ A JINAK: 

https://www.facebook.com/assp.asociace/posts/1567551976776249

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie, surdopedie, logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapie, symptomatické poruchy řeči, kombinované vady, speciální pedagogika, úprava prostředí pro osoby se specifickými potřebami, přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením, bezpečnost osob se zdravotním postižením.

___________________________________________________________________________________

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí publikovaných ve světových jazycích. (za posledních 5let) 

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., STEJSKALOVÁ, K. The role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. Open Journal of Social Sciences, 2014, roč. 2, č. 11, s. 90-96. ISSN 2327-5952.DOI 10.4236/jss.2014.211013

– HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 248-259. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.379

– POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠILOVÁ, P., LI, X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. In 第七届世界手语大会论文选. Zhengzhou : Zhengzhou University Press, 2014, s. 311-327. ISBN 978-7-5645-0784-8.

– HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil, M. Titrek, O. Regec, V. Zafer Güneş, D. Ekşioğlu, S. Sezen Gültekin, G. ICLEL 15 Conference Proceeding Book. Sakarya : ICLEL Conferences, 2016, s. 273-278. ISBN 978-605-66495-0-9.

– HANÁKOVÁ, A. Early Intervention in Context of Special Education – Communication between Parents of Hearing Impaired Children and Professionals with an Emphasis on Auditory-verbal Therapy. e-Pedagogium (print), 2014, roč. 2014, č. IV, s. 64-72. ISSN 1213-7758.

– HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., REIS, CS. Students Attitudes as a Factor of a Teacher’s Creativity in Relation to Inclusive Settings. In Puerta, JG. Sempere, PJG. Book of papers. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2014). Granada : Ediciones Universidad de Granada, 2014, s. 167-192. ISBN 978-84-338-5697-5.

– HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Symptomatic Speech Disorders – Theoretical Basis and Practical Applications. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 97-105. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.388

– POTMĚŠIL, M., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I. Relationship of Parents and the Child – Factor Affecting Education of Children with Disability. In Int’I Conference Proceedings of ICEHM and EAP. Londýn : International Centre of Economisc, Humanities and Management, 2016, s. 73-76. ISBN 978-93-84468-81-1.

ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Role of rescreening in special education intervention. Journal of Exceptional People, 2018, roč. 2, č. 13, s. 53-60. ISSN 1805-4978.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Education in Perspective of Pupils with Disabilities. In INTED2018 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 9799-9809. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Family and Children With Disabilities. In INTED 2018 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 9785-9789. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. EVALUATING THE RESEARCH OF AUDITORY-VERBAL THERAPY. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 558-562. ISBN 978-80-87952-27-6.

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí. (za posledních 5let)

– ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 312-322. ISBN 978-80-244-4483-3.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 622-626. ISBN 978-80-87952-20-7.

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Raná intervence ve speciálněpedagogickém kontextu – Komunikace rodičů a odborníků jako součást speciálněpedagogické intervence. In W drodze ku dorosłości osób z niepełnosprawnością-wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 49-54. ISBN 978-83-63268-28-2.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Paidagogos, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 183-195. ISSN 1213-3809.

– HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová, M. Kroupová, K. Langer, J. Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 56-62. ISBN 978-80-244-4907-4.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 570-578. ISBN 978-80-87952-20-7.

– HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 79-97. ISSN 1804-526X.DOI 10.11118/lifele2015050279.

– URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I., BU, Q., KMENTOVÁ, S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová, E. Viktorová, L. Dolejš, M. PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 293-305. ISBN 978-80-244-4963-0.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ROČKOVÁ, K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová, P. Öbrink Hobzová, M. Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 104-119. ISBN 978-80-244-5408-5. DOI 10.5507/cmtf.18.24454085

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 563-573. ISBN 978-80-87952-27-6.

ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. In Vyhnálková, P. Plischke, J. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 358-365. ISBN 978-80-244-5278-4.

Kniha – celek (za posledních 5let)

– HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – soubor pracovních listů I. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2015. 72 s. ISBN 978-80-87456-55-2.

– JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., MÜLLER, O., VALENTA, M., HANÁKOVÁ, A., JURKOVIČOVÁ, P., KUČEROVÁ, A. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 137 s. ISBN 978-80-244-3731-6.

– KANTOR, J., JURKOVIČOVÁ, P., LUDÍKOVÁ, B., HANÁKOVÁ, A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

– ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M., HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., LACKOVÁ, K., KUNHARTOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 122 s. ISBN 978-80-244-4404-8.

– DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.

– POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., KMENTOVÁ, S., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., DOKOUPILOVÁ, I. Rodina a dítě se zdravotním postižením. Brno : Paido, 2017. 108 s. ISBN 978-80-7315-262-8.

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., TYLŠAROVÁ, V., URBANOVSKÁ, E. Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 154 s. ISBN 978-80-244-4924-1.

– KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKA, M., MARTINKOVÁ, E., BAŠE, L., VOŽECHOVÁ, J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha : Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5264-8.

– LANGER, J., HANÁKOVÁ, A., KANTOR, J., RŮŽIČKOVÁ, V., MICHALÍK, J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3681-4.

HANÁKOVÁ, A. a kol. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5294-4.

Kapitola v knize (za posledních 5let)

– HANÁKOVÁ, A. Alternativní a augmentativní komunikace s použitím technických pomůcek aneb Jak komunikovat jinak než řečí?. In Provázková Stolinská, D. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 257-283. ISBN 978-80-244-4735-3

Přednáška, poster (za posledních 5let)

– URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., ZEDKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., DOKOUPILOVÁ, I., SOLDÁNOVÁ, J. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. PhD Existence V. Olomouc 04.02.2015 – 05.02.2015.

– HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Communication disorder in people with sensory disabilities. 1st International Lifelong Learning and Leadership conference (ICLEL 2015). Olomouc 29.10.2015 – 31.10.2015.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. Olomouc 08.11.2016 – 09.11.2016.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc 20.10.2016 – 21.10.2016.

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. To evaluation of needed conditions for AAC users. International Scientific Conference: Assistive technology to support human development. Krakow, Poland 23.10.2015 – 23.10.2015.

– SOLDANOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Včasná intervence u dětí se sluchovým postižením. IV. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 15.03.2016 – 16.03.2016.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Psychomotorická úroveň dětí se sluchovým postižením. V. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 14.03.2017 – 15.03.2017.

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Family and children with disabilities. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). Valencia, Spain 05.03.2018 – 07.03.2018.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ROČKOVÁ, K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. Mládež a hodnoty. Olomouc 08.11.2018 – 09.11.2018.

HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., URBANOVSKÁ, E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., LING, G. Žák se zdravotním postižením pohledem intaktního spolužáka. XIX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc 13.03.2018 – 14.03.2018.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Education in perspective of pupils with disabilities. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). Valencia, Spain 05.03.2018 – 07.03.2018.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

Účast na řešení grantových projektů atd. (řešitel, spoluřešitel)

 • GAČR, specifický výzkum
 • Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii – doktorský projekt GAČR 406/05/H528 řešení 2005-2008. Spoluřešitel.
 • Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Spoluautor terminologického slovníku: 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Specifický výzkum 2011 – 2012. PdF_2011_020. Řešitel.
 • HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. 2009. (spoluřešitel)
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. Pedagogická fakulta, 2010. (hlavní řešitel).
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. (spoluřešitel)
 • URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ŘÍHOVÁ, A. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. (spoluřešitel)
 • Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. IGA_PdF_2015_013. (spoluřešitel)
 • IGA 2016
 • IGA 2017
 • IGA 2018
 • IGA 2019
 • IGA 2020 (hlavní řešitelka)
 • IGA 2021 (hlavní řešitelka)
 • IGA 2022 (hlavní řešitelka)
 • ESF
 • Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. ESF projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OP VK. Vědecký pracovník. Spoluřešitel.
 • Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením, ESF projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164. Spoluřešitel.
 • Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky. Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. ESF projekt. Období 2010 – 2012. Spoluřešitel.

Užitečné odkazy

 • www.agbell.org
 • www.ckid.cz
 • www.cochlear.com
 • www.klinickalogopedie.cz
 • www.alos.cz
 • www.logopedicka-spolecnost.cz
 • www.sal.sk
 • www.cplol.eu
 • www.ialp.info
 • www.parentproject.cz
 • www.pomoztedetem.cz
 • www.sancedetem.cz