Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

funkce: Odborná asistentka
tel: 585 635 344
e-mail: aja6@centrum.cz, adela.hanakova@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
Vždy na základě předešlé emailové, telefonické či osobní domluvy
úterý
9:45 – 11:45
pátek
především pro studenty kombinovaného studia


Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie, surdopedie, logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapie, symptomatické poruchy řeči u dětí se senzorickým postižením, symptomatické poruchy řeči u dětí se svalovou dystrofií, kombinované vady, speciální pedagogika.

Publikační činnost

[1]POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P., HANÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, J., HORÁKOVÁ, R., GROMA, M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno : Munipress, 2010. 197 s. ISBN 978-80-210-5184-3.

[2]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Osoby s postižením v pojetí adolescentù. In Pospíšilová, H. Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc : Hanex, 2010, s. 166-192. ISBN 978-80-7409-036-3

[3]BIČ, P., HANÁKOVÁ, A. Kvalita života asistenta a klienta, pomoc nebo podpora?. In Potměšil, M. Sborník X. mezinárodní konference osob se specifickými potřebami a V. dramaterapeutické konference. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 132-137. ISBN 978-80-244-2492-7.

[4]HANÁKOVÁ, A. Principy auditivně-verbální terapie s akcentem na rodinu jako součást interdisciplinárního týmu v péči o dítě s kochleárním implantátem. e-Pedagogium (online), 2010, roč. 2010, č. 2., s. 62-66. ISSN 1213-7499.

[5]POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P., HANÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online), 2010, roč. 2010, č. 2., s. 415-434. ISSN 1213-7499.

[6]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011, s. 261-273. ISBN 978-80-7435-161-7.

[7]POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P., HANÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing, Z. Multi-culture and Schooling Reform. Chengdu : SCNU Chengdu, 2011, s. 7-28. ISBN 7-5600-4370-4.

[8]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Potměšil, M. Teorie praxi – praxe teorii. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 768-777. ISBN 978-80-244-2966-3.

[9]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením. e-Pedagogium (print), 2012, roč. 2012, č. 1, s. 127-146. ISSN 1213-7758.

[10]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠILOVÁ, P., VÍTOVÁ, J. 手语及其意识. In 多元文化与教育:第2. Chengdu China : 巴蜀书社, 2012, s. 49-65. ISBN 978-7-5531-0010-4

[11]HANÁKOVÁ, A. Osoby s narušenou komunikační schopností. In Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Parta, 2012, s. 71-80. ISBN 978-80-7320-179-1

[12]HANÁKOVÁ, A. Osoby s tělesným postižením. In Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Parta, 2012, s. 93-102. ISBN 978-80-7320-179-1

[13]HANÁKOVÁ, A. Osoby s nadáním. In Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Parta, 2012, s. 154-167. ISBN 978-80-7320-179-1

[14]HANÁKOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., MARTINKOVÁ, E., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., VOŽECHOVÁ, J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 225 s. ISBN 978-80-244-3218-2.

[15]HANÁKOVÁ, A. Komunikace a osoby s narušenou komunikační schopností. In Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 103-121. ISBN 978-80-244-3203-8

[16]HANÁKOVÁ, A. Komunikace a osoby s tělesným postižením. In Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 171-186. ISBN 978-80-244-3203-8

[17]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Týmový přístup k rodině a dítěti s kochleárním implantátem. In Hutyrová, M. Zedková, V. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 51-57. ISBN 978-80-244-3364-6.

[18]HANÁKOVÁ, A. K metodice práce s dětským uživatelem kochleárního implantátu. In Potměšil, M. Provazník, L. Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 80-81. ISBN 978-80-244-2492-7.

[19]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., JEŘÁBKOVÁ, K. Rub a líc. In Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. Ostrava : Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2011, s. 79-96. ISBN 978-80-260-3057-7

[20]HANÁKOVÁ, A. Tělesné postižení. In Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. Ostrava : Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2011, s. 157-167. ISBN 978-80-260-3057-7

[21]HANÁKOVÁ, A. Narušená komunikační schopnost. In Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. Ostrava : Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2011, s. 303-314. ISBN 978-80-260-3057-7

[22]JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., MÜLLER, O., VALENTA, M., HANÁKOVÁ, A., JURKOVIČOVÁ, P., KUČEROVÁ, A. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 137 s. ISBN 978-80-244-3731-6.

[23]LANGER, J., HANÁKOVÁ, A., KANTOR, J., RŮŽIČKOVÁ, V., MICHALÍK, J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3681-4.

[24]HANÁKOVÁ, A., LANGER, J. Special Education of Individuals with Combined Impairment. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 116 s. ISBN 978-80-244-3748-4.

[25]KANTOR, J., JURKOVIČOVÁ, P., LUDÍKOVÁ, B., HANÁKOVÁ, A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

[26]HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., REIS, CS. Students Attitudes as a Factor of a Teacher’s Creativity in Relation to Inclusive Settings. In Puerta, JG. Sempere, PJG. Book of papers. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2014). Granada : Ediciones Universidad de Granada, 2014, s. 167-192. ISBN 978-84-338-5697-5.

[27]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., STEJSKALOVÁ, K. The role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. Open Journal of Social Sciences, 2014, roč. 2, č. 11, s. 90-96. ISSN 2327-5952.DOI 10.4236/jss.2014.211013

[28]HANÁKOVÁ, A. Early Intervention in Context of Special Education – Communication between Parents of Hearing Impaired Children and Professionals with an Emphasis on Auditory-verbal Therapy. e-Pedagogium (print), 2014, roč. 2014, č. IV, s. 64-72. ISSN 1213-7758.

[29]ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 312-322. ISBN 978-80-244-4483-3.

[30]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Raná intervence ve speciálněpedagogickém kontextu – Komunikace rodičů a odborníků jako součást speciálněpedagogické intervence. In W drodze ku dorosłości osób z niepełnosprawnością-wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 49-54. ISBN 978-83-63268-28-2.

[31]ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M., HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., LACKOVÁ, K., KUNHARTOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 122 s. ISBN 978-80-244-4404-8.

[32]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – soubor pracovních listů I. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2015. 72 s. ISBN 978-80-87456-55-2.

[33]HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 248-259. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.379

[34]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Symptomatic Speech Disorders – Theoretical Basis and Practical Applications. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 97-105. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.388

[35]DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.

[36]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 79-97. ISSN 1804-526X.DOI 10.11118/lifele2015050279.

[37]HANÁKOVÁ, A. Alternativní a augmentativní komunikace s použitím technických pomůcek aneb Jak komunikovat jinak než řečí?. In Provázková Stolinská, D. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 257-283. ISBN 978-80-244-4735-3

[38]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠILOVÁ, P., LI, X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. In 第七届世界手语大会论文选. Zhengzhou : Zhengzhou University Press, 2014, s. 311-327. ISBN 978-7-5645-0784-8.

[39]HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová, M. Kroupová, K. Langer, J. Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 56-62. ISBN 978-80-244-4907-4.

[40]HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil, M. Titrek, O. Regec, V. Zafer Güneş, D. Ekşioğlu, S. Sezen Gültekin, G. ICLEL 15 Conference Proceeding Book. Sakarya : ICLEL Conferences, 2016, s. 273-278. ISBN 978-605-66495-0-9.

[41]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., TYLŠAROVÁ, V., URBANOVSKÁ, E. Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 154 s. ISBN 978-80-244-4924-1.

[42]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Paidagogos, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 183-195. ISSN 1213-3809.

[43]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., KMENTOVÁ, S., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., DOKOUPILOVÁ, I. Rodina a dítě se zdravotním postižením. Brno : Paido, 2017. 108 s. ISBN 978-80-7315-262-8.

[44]URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I., BU, Q., KMENTOVÁ, S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová, E. Viktorová, L. Dolejš, M. PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 293-305. ISBN 978-80-244-4963-0.

[45]POTMĚŠIL, M., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I. Relationship of Parents and the Child – Factor Affecting Education of Children with Disability. In Int’I Conference Proceedings of ICEHM and EAP. Londýn : International Centre of Economisc, Humanities and Management, 2016, s. 73-76. ISBN 978-93-84468-81-1.

[46]KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKA, M., MARTINKOVÁ, E., BAŠE, L., VOŽECHOVÁ, J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha : Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5264-8.

[47]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 570-578. ISBN 978-80-87952-20-7.

[48]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 622-626. ISBN 978-80-87952-20-7.

Účast na projektech

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. 2009. Spoluřešitel

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. Pedagogická fakulta, 2010. Hlavní řešitel

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ŘÍHOVÁ, A. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Spoluřešitel

HANÁKOVÁ, A. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. ESF, 2010. Lektor

HANÁKOVÁ, A. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Spoluřešitel

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Spoluřešitel

Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii – doktorský projekt GAČR 406/05/H528 řešení 2005-2008. Účast na řešení projektu.

Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164. Lektor.

Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky. Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Období 2010 – 2012. Lektor.

Další aktivity

Členka odborné rady projektu Chodicilide.cz

Odborný lektor portálu Šance Dětem

Členka hodnotící komise sbírky Pomozte dětem

Užitečné odkazy

 • www.agbell.org
 • www.ckid.cz
 • www.cochlear.com
 • www.klinickalogopedie.cz
 • www.alos.cz
 • www.logopedicka-spolecnost.cz
 • www.sal.sk
 • www.cplol.eu
 • www.ialp.info
 • www.parentproject.cz
 • www.pomoztedetem.cz
 • www.sancedetem.cz