Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

Funkce: odborná asistentka
Telefon do kanceláře: 585 635 344
Osobní telefonní číslo: 608 961 401
E-mail: adela.hanakova@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY pro ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023 

Ve zkouškovém období mě prosím vždy,předem kontaktujte. Děkuji 

Den

Čas

Způsob

Pozn.

Středa

8:30-10:30

Na platformě ZOOM

https://cesnet.zoom.us/j/94788596773

 

K těmto online konzultačním hodinám se můžete přihlásit kdykoliv, bez předchozí konzultace. (Neplatí pro zkouškové období)

Kdykoliv

Osobní konzultace

Vždy na základě předchozí emailové nebo telefonické domluvy.

 

Kdo jsem? Neformální představení pro Asociaci studentů speciální pedagogiky v cyklu rozhovorů STEJNĚ A JINAK: 

https://www.facebook.com/assp.asociace/posts/1567551976776249

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie, surdopedie, logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapie, symptomatické poruchy řeči, kombinované vady, speciální pedagogika, úprava prostředí pro osoby se specifickými potřebami, přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením, bezpečnost osob se zdravotním postižením.

___________________________________________________________________________________

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí publikovaných ve světových jazycích. (za posledních 5let) 

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., STEJSKALOVÁ, K. The role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. Open Journal of Social Sciences, 2014, roč. 2, č. 11, s. 90-96. ISSN 2327-5952.DOI 10.4236/jss.2014.211013

– HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 248-259. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.379

– POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠILOVÁ, P., LI, X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. In 第七届世界手语大会论文选. Zhengzhou : Zhengzhou University Press, 2014, s. 311-327. ISBN 978-7-5645-0784-8.

– HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil, M. Titrek, O. Regec, V. Zafer Güneş, D. Ekşioğlu, S. Sezen Gültekin, G. ICLEL 15 Conference Proceeding Book. Sakarya : ICLEL Conferences, 2016, s. 273-278. ISBN 978-605-66495-0-9.

– HANÁKOVÁ, A. Early Intervention in Context of Special Education – Communication between Parents of Hearing Impaired Children and Professionals with an Emphasis on Auditory-verbal Therapy. e-Pedagogium (print), 2014, roč. 2014, č. IV, s. 64-72. ISSN 1213-7758.

– HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., REIS, CS. Students Attitudes as a Factor of a Teacher’s Creativity in Relation to Inclusive Settings. In Puerta, JG. Sempere, PJG. Book of papers. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2014). Granada : Ediciones Universidad de Granada, 2014, s. 167-192. ISBN 978-84-338-5697-5.

– HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Symptomatic Speech Disorders – Theoretical Basis and Practical Applications. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 97-105. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.388

– POTMĚŠIL, M., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I. Relationship of Parents and the Child – Factor Affecting Education of Children with Disability. In Int’I Conference Proceedings of ICEHM and EAP. Londýn : International Centre of Economisc, Humanities and Management, 2016, s. 73-76. ISBN 978-93-84468-81-1.

ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Role of rescreening in special education intervention. Journal of Exceptional People, 2018, roč. 2, č. 13, s. 53-60. ISSN 1805-4978.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Education in Perspective of Pupils with Disabilities. In INTED2018 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 9799-9809. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Family and Children With Disabilities. In INTED 2018 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 9785-9789. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. EVALUATING THE RESEARCH OF AUDITORY-VERBAL THERAPY. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 558-562. ISBN 978-80-87952-27-6.

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí. (za posledních 5let)

– ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 312-322. ISBN 978-80-244-4483-3.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 622-626. ISBN 978-80-87952-20-7.

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Raná intervence ve speciálněpedagogickém kontextu – Komunikace rodičů a odborníků jako součást speciálněpedagogické intervence. In W drodze ku dorosłości osób z niepełnosprawnością-wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 49-54. ISBN 978-83-63268-28-2.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Paidagogos, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 183-195. ISSN 1213-3809.

– HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová, M. Kroupová, K. Langer, J. Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 56-62. ISBN 978-80-244-4907-4.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 570-578. ISBN 978-80-87952-20-7.

– HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 79-97. ISSN 1804-526X.DOI 10.11118/lifele2015050279.

– URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I., BU, Q., KMENTOVÁ, S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová, E. Viktorová, L. Dolejš, M. PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 293-305. ISBN 978-80-244-4963-0.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ROČKOVÁ, K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová, P. Öbrink Hobzová, M. Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 104-119. ISBN 978-80-244-5408-5. DOI 10.5507/cmtf.18.24454085

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 563-573. ISBN 978-80-87952-27-6.

ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. In Vyhnálková, P. Plischke, J. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 358-365. ISBN 978-80-244-5278-4.

Kniha – celek (za posledních 5let)

– HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – soubor pracovních listů I. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2015. 72 s. ISBN 978-80-87456-55-2.

– JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., MÜLLER, O., VALENTA, M., HANÁKOVÁ, A., JURKOVIČOVÁ, P., KUČEROVÁ, A. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 137 s. ISBN 978-80-244-3731-6.

– KANTOR, J., JURKOVIČOVÁ, P., LUDÍKOVÁ, B., HANÁKOVÁ, A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

– ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M., HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., LACKOVÁ, K., KUNHARTOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 122 s. ISBN 978-80-244-4404-8.

– DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.

– POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., KMENTOVÁ, S., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., DOKOUPILOVÁ, I. Rodina a dítě se zdravotním postižením. Brno : Paido, 2017. 108 s. ISBN 978-80-7315-262-8.

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., TYLŠAROVÁ, V., URBANOVSKÁ, E. Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 154 s. ISBN 978-80-244-4924-1.

– KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKA, M., MARTINKOVÁ, E., BAŠE, L., VOŽECHOVÁ, J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha : Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5264-8.

– LANGER, J., HANÁKOVÁ, A., KANTOR, J., RŮŽIČKOVÁ, V., MICHALÍK, J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3681-4.

HANÁKOVÁ, A. a kol. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5294-4.

Kapitola v knize (za posledních 5let)

– HANÁKOVÁ, A. Alternativní a augmentativní komunikace s použitím technických pomůcek aneb Jak komunikovat jinak než řečí?. In Provázková Stolinská, D. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 257-283. ISBN 978-80-244-4735-3

Přednáška, poster (za posledních 5let)

– URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., ZEDKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., DOKOUPILOVÁ, I., SOLDÁNOVÁ, J. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. PhD Existence V. Olomouc 04.02.2015 – 05.02.2015.

– HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Communication disorder in people with sensory disabilities. 1st International Lifelong Learning and Leadership conference (ICLEL 2015). Olomouc 29.10.2015 – 31.10.2015.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. Olomouc 08.11.2016 – 09.11.2016.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.

– HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc 20.10.2016 – 21.10.2016.

– HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. To evaluation of needed conditions for AAC users. International Scientific Conference: Assistive technology to support human development. Krakow, Poland 23.10.2015 – 23.10.2015.

– SOLDANOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Včasná intervence u dětí se sluchovým postižením. IV. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 15.03.2016 – 16.03.2016.

– ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Psychomotorická úroveň dětí se sluchovým postižením. V. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 14.03.2017 – 15.03.2017.

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Family and children with disabilities. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). Valencia, Spain 05.03.2018 – 07.03.2018.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ROČKOVÁ, K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. Mládež a hodnoty. Olomouc 08.11.2018 – 09.11.2018.

HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., URBANOVSKÁ, E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., LING, G. Žák se zdravotním postižením pohledem intaktního spolužáka. XIX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc 13.03.2018 – 14.03.2018.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Education in perspective of pupils with disabilities. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). Valencia, Spain 05.03.2018 – 07.03.2018.

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

Účast na řešení grantových projektů atd. (řešitel, spoluřešitel)

 • GAČR, specifický výzkum
 • Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii – doktorský projekt GAČR 406/05/H528 řešení 2005-2008. Spoluřešitel.
 • Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Spoluautor terminologického slovníku: 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Specifický výzkum 2011 – 2012. PdF_2011_020. Řešitel.
 • HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. 2009. (spoluřešitel)
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. Pedagogická fakulta, 2010. (hlavní řešitel).
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. (spoluřešitel)
 • URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ŘÍHOVÁ, A. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. (spoluřešitel)
 • Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. IGA_PdF_2015_013. (spoluřešitel)
 • IGA 2016
 • IGA 2017
 • IGA 2018
 • IGA 2019
 • IGA 2020 (hlavní řešitelka)
 • IGA 2021 (hlavní řešitelka)
 • IGA 2022 (hlavní řešitelka)
 • ESF
 • Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. ESF projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OP VK. Vědecký pracovník. Spoluřešitel.
 • Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením, ESF projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164. Spoluřešitel.
 • Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky. Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. ESF projekt. Období 2010 – 2012. Spoluřešitel.

Užitečné odkazy

 • www.agbell.org
 • www.ckid.cz
 • www.cochlear.com
 • www.klinickalogopedie.cz
 • www.alos.cz
 • www.logopedicka-spolecnost.cz
 • www.sal.sk
 • www.cplol.eu
 • www.ialp.info
 • www.parentproject.cz
 • www.pomoztedetem.cz
 • www.sancedetem.cz