Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

Funkce: odborná asistentka
Telefon do kanceláře: 585 635 344
Osobní telefonní číslo: 608 961 401
E-mail: adela.hanakova@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY pro LETNÍ SEMESTR 2023/2024 

Den

Čas

Způsob

Pozn.

ÚTERÝ

(kromě 16.4. a 30.4.)

9:45-11:15

Osobní konzultace

Nutná je předem písemná nebo telefonická domluva (kvůli dalším pracovním povinnostem).

STŘEDA

9:00-10:00

Připojení online přes ZOOM Nutná je předem písemná nebo telefonická domluva (kvůli dalším pracovním povinnostem).

Poznámka: V případě potřeby konzultací v jiné, než výše uvedené dny či časy, mě neváhejte kontaktovat.

Kdo jsem? Neformální představení pro Asociaci studentů speciální pedagogiky v cyklu rozhovorů STEJNĚ A JINAK: 

https://www.facebook.com/assp.asociace/posts/1567551976776249

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie, surdopedie, logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapie, symptomatické poruchy řeči, kombinované vady, speciální pedagogika, úprava prostředí pro osoby se specifickými potřebami, přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením, bezpečnost osob se zdravotním postižením.

___________________________________________________________________________________

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí publikovaných ve světových jazycích. (výběr za roky 2018-2023) 

[1]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Role of rescreening in special education intervention. Journal of Exceptional People, 2018, roč. 2, č. 13, s. 53-60. ISSN 1805-4978.

[2]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., URBANOVSKÁ, E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Grant journal, 2018, roč. 7, č. 2, s. 16-18. ISSN 1805-062X.

[3]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., NAVRÁTILOVÁ, I., RŮŽIČKOVÁ, V., PAZOURKOVÁ, L., HUDCOVÁ, B. Adaptation of the Environment in the Context of People with Disabilities/Specific Needs in the Czech Republic. ICERI2020 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2020, s. 4886-4891. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2020.1065

[4]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Evidence-Based Practice and Auditory-Verbal Therapy. MMK 2019. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, s. 578-582. ISBN 978-80-87952-31-3.

[5]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Education in Perspective of Pupils with Disabilities. INTED2018 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 9799-9809. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125/inted.2018.2472

[6]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Family and Children With Disabilities. INTED 2018 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 9785-9789. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125/inted.2018.2469

[7]HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. ICERI2022 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2022, s. 2526-2532. ISBN 978-84-09-45476-1. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2022.0631

[8]HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs – a Monitored Issue in Research Concepts. ICERI2022 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2022, s. 2580-2589. ISBN 978-84-09-45476-1. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2022.0647

[9]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 558-562. ISBN 978-80-87952-27-6.

[10]HRUDOVÁ, T., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., NOVOTNÁ, K. Guide to telepractice in speech therapy. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 396-401. ISBN 978-80-87952-34-4.

[11]HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V. Accessibility of Intact Pupils towards Pupils with Disabilities through Interactive Teaching Materials. EDULEARN22 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2022, s. 2671-2676. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117.DOI 10.21125/edulearn.2022.0682

[12]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Disabled Pupil in the Eyes of an Intact Classmate. INTED2019 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2019, s. 3404-3408. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079.

[13]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Evidence-based practice and Auditory-Verbal therapy. Grant journal, 2019, roč. 8, č. 2, s. 20-22. ISSN 1805-062X.

[14]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., HUDCOVÁ, B. Case Study of Siblings with Calpain-3-Related Limbgirdle Muscular Dystrophy 2a/R1 – with an Emphasis on Accessibility in a Context of Special Education of People with Mobility Impairment. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 601-608. ISBN 978-80-87952-35-1.

[15]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Attitudes of Teaching Staff to Inclusive Education. INTED2019 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2019, s. 6125-6134. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079.

[16]HRUDOVÁ, T., HANÁKOVÁ, A., ŠIMŮNKOVÁ, K. Providing Telepractice during Pandemic Covid-19. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 591-600. ISBN 978-80-87952-35-1.

[17]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Description of Selected Factors of Education and Training for People with Disabilities. INTED2020 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2020, s. 0402-0406. ISBN 978-84-09-17939-8. ISSN 2340-1079.DOI 10.21125/inted.2020.0176

[18]HRUDOVÁ, T., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Providing Telepractice in the Czech Republic. EDULEARN21 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2021, s. 12229-12233. ISBN 978-84-09-31267-2.

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí. (výběr za roky 2018-2023)

[1]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ROČKOVÁ, K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. Potměšilová, P. Öbrink Hobzová, M. Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 104-119. ISBN 978-80-244-5408-5.

[2]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 563-573. ISBN 978-80-87952-27-6.

[3]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Rozvoj žáka s kombinovaným postižením v kontextu bazální stimulace a multismyslového prostředí. MMK 2019. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, s. 583-590. ISBN 978-80-87952-31-3.

[4]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Multisensoriální přístup v kontextu úpravy prostředí. QUAERE 2020: recenzovaný sborník příspěvků. Hradec Králové : Magnanimitas, 2020, s. 701-709. ISBN 978-80-87952-32-0.

[5]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. Vyhnálková, P. Plischke, J. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 358-365. ISBN 978-80-244-5278-4.

[6]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., HUDCOVÁ, B., ŠPINAROVÁ, G., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Kvantitativní výzkumná sonda do oblasti úpravy prostředí pohledem osob se zdravotním postižením v České republice. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 392-395. ISBN 978-80-87952-34-4.

[7]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Rozvoj žáka s kombinovaným postižením v kontextu bazální stimulace a multismyslového prostředí. Grant journal, 2019, roč. 8, č. 2, s. 78-81. ISSN 1805-062X.

[8]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., KROUPOVÁ, K., HUDCOVÁ, B. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Grant journal, 2020, roč. 9, č. 1, s. 23-25. ISSN 1805-062X.

[9]ŠIMŮNKOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., HRUDOVÁ, T. Diagnostika komunikace dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 402-410. ISBN 978-80-87952-34-4.

[10]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Vybrané aspekty bezpečnosti v kontextu osob se specifickými potřebami. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2022. Hradec Králové : Magnanimitas, 2022, s. 452-459. ISBN 978-80-87952-37-5.

[11]HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., TRÁVNÍČKOVÁ, L., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. Paidagogos, 2022, roč. 2021, č. 1, s. 5-12. ISSN 1213-3809.

[12]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Multisensoriální přístup v kontextu úpravy prostředí. Grant journal, 2020, roč. 9, č. 1, s. 86-90. ISSN 1805-062X.

[13]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Grant journal, 2018, roč. 7, č. 2, s. 72-76. ISSN 1805-062X.

[14]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., KROUPOVÁ, K., HUDCOVÁ, B. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. QUAERE 2020: recenzovaný sborník příspěvků. Hradec Králové : Magnanimitas, 2020, s. 669-674. ISBN 978-80-87952-32-0.

[15]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., HRUDOVÁ, T., ŠIMŮNKOVÁ, K., HUDCOVÁ, B. Psychosociální parametry přístupnosti v kontextu osob se zdravotním postižením. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 581-590. ISBN 978-80-87952-35-1.

Kniha – celek (výběr za roky 2018-2023)

[1]POTMĚŠIL, M., DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 103 s. ISBN 978-80-244-5295-1.

[2]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., DOKOUPILOVÁ, I., KMENTOVÁ, S., SEHNALOVÁ, M. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5294-4.

[3]HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 268 s. ISBN 978-80-244-6060-4.

[4]HRUDOVÁ, T., HANÁKOVÁ, A., ŠIMŮNKOVÁ, K. Poskytování telepractice v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 226 s. ISBN 978-80-244-6057-4.

[5]RŮŽIČKOVÁ, V., HANÁKOVÁ, A., DOKOUPILOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., GUO, L., HRBÁČOVÁ, L., POTMĚŠIL, M. Speciální pedagog jako profese. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 132 s. ISBN 978-80-244-5468-9.

[6]KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., NAVRÁTILOVÁ, I., HUDCOVÁ, B., PAZOURKOVÁ, L., ŠPINAROVÁ, G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 254 s. ISBN 978-80-244-5898-4.

Přednáška, poster (výběr za roky 2018-2023)

[1]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Family and children with disabilities. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). Valencia, Spain 05.03.2018 – 07.03.2018.

[2]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ROČKOVÁ, K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. Mládež a hodnoty. Olomouc 08.11.2018 – 09.11.2018.

[3]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Attitudes of Teaching Staff to Inclusive Education. 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019). Valencia 11.03.2019 – 13.03.2019.

[4]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., NAVRÁTILOVÁ, I., HUDCOVÁ, B., PAZOURKOVÁ, L., ŠPINAROVÁ, G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 13.10.2020 – 14.10.2020.

[5]HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Patříme k sobě aneb Podpora přístupnosti intaktních žáků směrem k žákům se zdravotním postižením. IX. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. Olomouc 29.03.2022 – 30.03.2022.

[6]HANÁKOVÁ, A. Bezpečnost a vulnerabilita osob se specifickými potřebami. Mládež a hodnoty. Olomouc 10.11.2022 – 11.11.2022.

[7]HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs – a Monitored Issue in Research Concepts. 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2022). Seville, Spain 07.11.2022 – 09.11.2022.

[8]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Tělo a mysl v bazální stimulaci. IX. konference PhD existence: Tělo a mysl. Olomouc 21.01.2019 – 22.01.2019.

[9]HANÁKOVÁ, A. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. QUAERE 2020. Hradec Králové 22.06.2020 – 26.06.2020.

[10]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., URBANOVSKÁ, E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

[11]HANÁKOVÁ, A., PASTIERIKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E. Chci studovat aneb Přístupnost Univerzity Palackého očima kooordinátorky CPSSP a osoby s tělesným postižením. VII. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 19.03.2019 – 20.03.2019.

[12]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Disabled Pupil in the Eyes of an Intact Classmate. 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019). Valencia 11.03.2019 – 13.03.2019.

[13]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., GUO, L. Žák se zdravotním postižením pohledem intaktního spolužáka. XIX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc 13.03.2018 – 14.03.2018.

[14]HRUDOVÁ, T., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Providing Telepractice in the Czech Republic. 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2021). Palma 05.07.2021 – 06.07.2021.

[15]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A. Education in perspective of pupils with disabilities. 12th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). Valencia, Spain 05.03.2018 – 07.03.2018.

[16]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

[17]HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2022). Seville 07.11.2022 – 09.11.2022.

[18]HANÁKOVÁ, A. Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. Mládež a hodnoty 2020. Univerzita Palackého v Olomouci 05.11.2020 – 06.11.2020.

Účast na řešení grantových projektů atd. (řešitel, spoluřešitel)

 • 2005-2008 – GAČR. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii – doktorský projekt GAČR 406/05/H528. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2009 – Specifický výzkum – Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. Spoluřešitel.
 • Listopad 2009 – září 2012 – Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. ESF projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OP VK. Vědecký pracovník. Spoluřešitel.
 • 2009 – 2012 – Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením, ESF projekt, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2010 – Specifický výzkum – Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. Hlavní řešitelka.
 • 2010 – 2012. ESF projekt. Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky. Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2011_020 – Specifický výzkum – Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2011 – Specifický výzkum – Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Spoluřešitel
 • IGA_PdF_2014_007 – Specifický výzkum – Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Spoluřešitel
 • IGA_PdF_2015_013 –  Specifický výzkum – Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. Spoluřešitel
 • IGA_PdF_2016_022 – Specifický výzkum – Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením – II. Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Spoluřešitel
 • IGA_PdF_2017_021 – Specifický výzkum – Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2018_008 – Specifický výzkum – Výzkum specifik speciálněpedagogické intervence a poradenství. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF _2019_019 – Specifický výzkum – Rodina – dítě se zdravotním postižením – výchova a vzdělávání. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2020_007 – Specifický výzkum – Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Hlavní řešitelka.
 • IGA_PdF_2021_006 – Specifický výzkum – Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. Hlavní řešitelka.
 • IGA_PdF_2022_007 – Specifický výzkum – Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. Hlavní řešitelka.
 • IGA_PdF_2023_017 – Specifický výzkum – Sebepojetí v kontextu osob s narušenou komunikační schopností a omezením hybnosti. Hlavní řešitelka.

Ostatní – odborná a konzultační činnost, ocenění

 • Odborný pracovník KA7 pro projekt UP jako komplexní vzdělávací instituce CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002337 – digitalizace textů pro osoby se zrakovým postižením (2017-2020
 • Odborný konzultant – autorka textů portálu Šance dětem
 • členka odborné rady Chodící lidé (2011-2014)
 • členka hodnotící komise veřejného výběrového řízení Pomozte dětem (2015-2020)
 • správce systému OBD za Ústav speciálněpedagogických studií (rok 2015, 2022, 2023)
 • průběžně členka soutěžní poroty SVOUČ (studentské vědecké odborné činnosti) na PdF Univerzity Palackého v Olomouci (dnes Mozaika poznání)
 • Členka doktorských zkoušek českých i zahraničních studentů (průběžně)
 • členka komise přijímacího řízení – ústní pohovory pro obory U1SPN a logopedie
 • Cena rektora za odbornou knihu „Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením“ 
 • Cena rektora za odbornou knihu „Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením“
 • Cena rektora za odbornou knihu „Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením“
 • Cena rektora za odbornou knihu „Poskytování telepractice v logopedii“