Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.

funkce: odborná asistentka, koordinátorka Centra podpory studentům se specifickými potřebami pro studenty s omezením hybnosti
tel: 585 635 343
e-mail: evaurb@atlas.cz; e.urbanovska@upol.cz
Číslo dveří: 3.69

Konzultační hodiny:

V úterý 9.4.2024 budou z důvodu návštěvy lékaře konzultační hodiny v náhradním čase – 12:15 až 14:00. Děkuji za pochopení.

Pondělí: 9:00 – 9:30
Úterý: 10:00 – 11:00
Pátek: dle předchozí domluvy

Praxe a pedagogická činnost:

 • 2012 – současnost – Odborná asistentka na Ústavu speciálněpedagogických studií, PdF, UP Olomouc (vědecko-výzkumné zaměření – somatopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, logopedie)
 • 2012 – současnost – Koordinátor Centra podpory studentům se specifickými potřebami pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním UP Olomouc
 • 2009 – současnost – Pedagog na SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s., Prostějov (škola pro žáky s více vadami)

Studijní pobyty:

 • Odborná stáž – Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava
 • Studijní pobyt – Uniwersytet Jagielloński, Krakow
 • Studijní pobyt – Valdosta State University, Georgia, USA
 • Odborná stáž – Jedličkův ústav a školy, Praha

Kurzy:

 • Augmentativní a alternativní komunikace
 • Základy vzdělávání a péče o občany s autismem
 • Bazální stimulace I. a II.
 • Krizová intervence
 • Snoezelen I.

Publikační činnost za 5let

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí publikovaných ve světových jazycích. (za posledních 5let) 

 • HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 248-259. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.379
 • POTMĚŠIL, M., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I. Relationship of Parents and the Child – Factor Affecting Education of Children with Disability. In Int’I Conference Proceedings of ICEHM and EAP. Londýn : International Centre of Economisc, Humanities and Management, 2016, s. 73-76. ISBN 978-93-84468-81-1.
 • KANTOR, J., URBANOVSKÁ, E. Communication in Students with Severe Cerebral Palsy. Journal of Exceptional People, 2014, roč. 1, č. 4, s. 33-50. ISSN 1805-4978.
 • URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKA, M., KANTOR, J. The Education of Students with Autism Spectrum Disorers from the Teacher‘s Viewpoint – A Czech/Polish Comparative Study at the Secondary Education Level. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014, s. 137-151. ISBN 978-9984-44-142-9. ISSN 1691-5887.
 • RŮŽIČKA, M., ŠEBKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. Storytelling as a method of development for preschool children in Kindergarden. In EDULEARN15 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 5299-5304. ISBN 978-84-606-8243-1. ISSN 2340-1117.
 • RŮŽIČKA, M., URBANOVSKÁ, E., MRHÁLKOVÁ, L. Snoozelen as an auxiliary in the education of pupils with multiple disabilities. In ICERI2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 8460-8466. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095.
 • PASTIERIKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., SMRČKOVÁ, K. Employing the people with Asperger Syndrome. In Titrek, O. Potměšil, M. Regec, V. ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. Sakarya : ICLEL COnferences, 2016, s. 364-371. ISBN 978-605-66495-0-9.
 • URBANOVSKÁ, E. Die berufliche Vorbereitung von Personen mit Stӧrungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik – eine Analyse. In Zeitschrift für Heilpädagogik. Würzburg: Verband Sonderpädagogik e. V., 2012. ISSN 0513-9066.

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí. (za posledních 5let)

 

 • URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I., BU, Q., KMENTOVÁ, S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová, E. Viktorová, L. Dolejš, M. PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 293-305. ISBN 978-80-244-4963-0.
 • POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením. e-Pedagogium (print), 2012, roč. 2012, č. 1, s. 127-146. ISSN 1213-7758. URBANOVSKÁ, E. Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Paidagogos, 2017, roč. 2016, č. 2, s. 141-153. ISSN 1213-3809.
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Potměšil, M. Teorie praxi – praxe teorii. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 768-777. ISBN 978-80-244-2966-3.
 • URBANOVSKÁ, E. Student s poruchou autistického spektra na střední škole. In Potměšil, M. Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konference pořádáné na téma „Teorie praxi – praxe teorii“. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 230-240. ISBN 978-80-244-2966-3.
 • URBANOVSKÁ, E. Profesní příprava žáků s poruchami autistického spektra. In Hutyrová, M. Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, s. 294-309. ISBN 978-80-244-3823-8.
 • URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÁ, B., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKA, M. Citová vazba mezi matkou a dítětem s postižením z pohledu speciálního pedagoga. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 597-605. ISBN 978-80-87952-20-7.
 • ŘÍHOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-161-7.

 

Kniha – celek (za posledních 5let)

 

 • DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Specálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.
 • POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., KMENTOVÁ, S., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., DOKOUPILOVÁ, I. Rodina a dítě se zdravotním postižením. Brno : Paido, 2017. 108 s. ISBN 978-80-7315-262-8.
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., TYLŠAROVÁ, V., URBANOVSKÁ, E. Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 154 s. ISBN 978-80-244-4924-1.
 • KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKA, M., MARTINKOVÁ, E., BAŠE, L., VOŽECHOVÁ, J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha : Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5264-8.
 • HANÁKOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., MARTINKOVÁ, E., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., VOŽECHOVÁ, J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 225 s. ISBN 978-80-244-3218-2.

 

Přednáška, poster (za posledních 5let)

 

 • URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., ZEDKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., DOKOUPILOVÁ, I., SOLDÁNOVÁ, J. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. PhD Existence V. Olomouc 04.02.2015 – 05.02.2015.
 • URBANOVSKÁ, E., KUNHARTOVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. Language Skills of People with Autism Spectrum Disorders in Vocational Training. 13th Internationals Students Research Conference. Riga, Larvija 13.05.2014 – 15.05.2014.
 • URBANOVSKÁ, E., KRAHULCOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. ÚSS PdF UP, Olomouc. 14. 3. 2012
 • URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I., BU, Q., KMENTOVÁ, S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. PhD existence VI. Olomouc. 8. – 9. 2. 2016
 • URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÁ, B., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKA, M. Citová vazba mezi matkou a dítětem s postižením z pohledu speciálního pedagoga. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.
 • URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Študentské fórum® XVI.. Velké Bílovice 21.12.2017 – 22.12.2017.

Účast na řešení grantových projektů atd. (řešitel, spoluřešitel)

 

 • HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. IGA_PdF_2009_031 (spoluřešitel)
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. IGA_ (spoluřešitel)
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. IGA_PdF_2014_007. (spoluřešitel)
 • URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ŘÍHOVÁ, A. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. IGA_ (hlavní řešitel)
 • ŘÍHOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. Fond rozvoje vysokého školství. 2603/2011/G5. (spoluřešitel)
 • Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. IGA_PdF_2011_020. (spoluřešitel)
 • Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. IGA_PdF_2015_013. (spoluřešitel)
 • Analýza současného stavu poskytované péče v raném věku a logopedické intervence u osob s poruchou autistického spektra. PdF_2010_020. (spoluřešitel)
 • Efektivita postupů k podpoře rodinné resilience. PdF_2010_011. (spoluřešitel)
 • Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením. IGA_PdF_2016_022 (spoluřešitel)
 • Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. IGA_PdF_2017_021 (spoluřešitel)
 • CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání. Reg. č. : CZ.02.3.68/0 .0/0.0/16_010/0000518 (spoluřešitel, metodik KA5)