Mgr. Hana Karunová, Ph.D. (roz. Majerová)

Momentálně mateřská/rodičovská dovolená

Koordinátorka služeb pro studenty se zrakovým postižením v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP

Odborná asistentka USS

Konzultace: Vzhledem k mateřské/rodičovské dovolené jen na základě předchozí emailové domluvy.

E-mail:

 • H.Majerova@seznam.cz
 • hana.majerova@upol.cz

Vědecko-výzkumné zaměření: 

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Percepce a představivost u osob se zrakovým postižením
 • Speciální pedagogika osob s mentálním postižením
 • Speciálněpedagogická andragogika

Publikační činnost:

 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., JOKLÍKOVÁ, H., TREFILÍKOVÁ, T., MAJEROVÁ, H. Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 124 s. ISBN 978-80-244-3262-5.
 • MAJEROVÁ, H., LUDÍKOVÁ, L. Informační charakter celoživotní edukace dospělých s mentálním postižením. In Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. Prešov : Prešovská univerzita, 2013, s. 199-206. ISBN 978-80-555-0840-5.
 • MAJEROVÁ, H. Percepce a představivost člověka se zrakovým postižením ve vztahu k vědomí a současným tendencím neurovědy. In Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 357-363. ISBN 978-80-89238-87-3.
 • MAJEROVÁ, H. Aspekty představivosti osob se zrakovým postižením. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 2512-2515. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • FINKOVÁ, D., JOKLÍKOVÁ, H., LUDÍKOVÁ, L., MAJEROVÁ, H. Information and the Quality of Life of Visually Impaired Individuals. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier (NL), 2013, s. 1099-1105. ISSN 1877-0428.
 • MAJEROVÁ, H. Teorie informací jako teoretický konstrukt i praktický fenomén ve speciální pedagogice. In Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, s. 328-330. ISBN 978-80-244-3823-8.
 • MAJEROVÁ, H. Uchopení intrapsychického rozměru představivosti jedince se zrakovým postižením ve světle světových studií. In Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, s. 114-118. ISBN 978-80-244-3823-8.
 • LUDÍKOVÁ, L., MAJEROVÁ, H. Pupils with Special Needs and Information Societies. In Zbližanie swiatow osob (nie-)pelnosprawnych. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity, 2013, s. 31-36. ISBN 978-80-561-0054-7
 • LUDÍKOVÁ, L., FINK, M., HORVÁTHOVÁ, I., HUTYROVÁ, M., KANTOR, J., MAJEROVÁ, H., REGEC, V., RŮŽIČKA, M., TOMALOVÁ, P., GEBAUEROVÁ, M., KLUSOVÁ, K., LAŠTOVIČKOVÁ, V., OPAVOVÁ, K. Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 240 s. ISBN 978-80-244-3827-6.
 • LUDÍKOVÁ, L., MAJEROVÁ, H. The Insight of the Intrapsychic Dimension of the Perception and the Imagination of People with Visual Impaiment. In Tradycja i nowoczesnosc – funkcjonowanie osob z niepelnosprawnoscia we wspolczesnym swiecie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity, 2013, s. 155-160. ISBN 978-80-561-0053-0.
 • MALINOVSKÁ, O., MAJEROVÁ, H., LUDÍKOVÁ, L., ŠMELOVÁ, E. Attitudes of teachers in primary schools to the process of the integration of pupils with visual impairment. In ICERI2014 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014, s. 0319-0323. ISBN 978-84-617-2484-0. ISSN 2340-1095.
 • MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., LUDÍKOVÁ, L., ŠMELOVÁ, E. Teachers‘ experience with integrated education of students with visual impairment in mainstream primary schools. In ICERI2014 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014, s. 0324-0327. ISBN 978-84-617-2484-0. ISSN 2340-1095.
 • MAJEROVÁ, H. Quality of life of an individual with sensory impairment: Modern word or hot issue?. Journal of Exceptional People, 2014. s. 105-106.
 • MAJEROVÁ, H. Mental mapping of space in an individual with visual disability. Journal of Exceptional People, 2014, roč. 2, č. 5, s. 49-58. ISSN 1805-4978.
 • LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., TOMALOVÁ, P., LACKOVÁ, K., FINK, M. Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 170 s. ISBN 978-80-244-4296-9.
 • MAJEROVÁ, H. Aspekty mentálního mapování prostoru u osob se zrakovým postižením. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 163-170. ISBN 978-80-244-4483-3.
 • MAJEROVÁ, H. The Aspects of Spatial Cognitive Mapping in Persons with Visual Impairment. In INTE 2014. Proceedings Book. Volume 4/5. Sakarya : Sakarya Univerzity, 2014, s. 540-545. ISSN 2146-7358.
 • ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M., HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., LACKOVÁ, K., KUNHARTOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 122 s. ISBN 978-80-244-4404-8.
 • MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O. Typhlotechnics for Persons with Visual Impairment and Quality of Life. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, roč. 2015, č. 171, s. 438–441. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.144
 • MAJEROVÁ, H. A Qualitative Viewpoint of the Perception and Imagination in Persons with Visual Impairment. Journal of Education & Social Policy, 2016, vol.1, no. 3, 2016, 148-153. ISSN 2375–0782.
 • LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., KROUPOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V., BASLEROVÁ, P., HRUBEŠOVÁ, I., MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., PETROVÁ, N., REMEŠOVÁ, Z. (2016). Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Palacky University. 206. ISBN 978-80-244-5059-9.
 • MAJEROVÁ, H. Mentalese in Persons with Visual Impairment from a Qualitative Viewpoint. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 217, 567-575.
 • MAJEROVÁ, H. (2016). Nástin kvality percepce minulé zkušenosti osoby se zrakovým postižením: vnímaná realita nebo představa?. In Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc: Palacky University. 157-165. ISBN 978-80-244-4907-4.
 • MAJEROVÁ, H. Percepce jedince se zrakovým postižením v kontextu specifik představivosti: Disertační práce. Olomouc: Palacky University Olomouc, 2016. Supervisor: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • MAJEROVÁ, H. (2016). Vnímání osoby se zrakovým postižením v kontextu specifik představivosti. Olomouc: Palacky University. 188. ISBN 978-80-244-5052-0.
 • MAJEROVÁ, H. (2017). The Person in a Situation of Visual Impairment and its Perception and Imagination from the Qualitative Viewpoint. In Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 237, 751–757. ISSN 1877-0428.
 • MAJEROVÁ, H. (2017). Phenomenology of Vision Loss. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, vol. 31. 356–365. ISSN 2357-1330.
 • SILBEROVÁ, A., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., POSPÍŠILOVÁ, I. (2018). Factors that affect the relationship in the family that takes care of a child with disability: pilot study. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 18, Psychology & Psychiatry Issue 3.2, pp. 461–468. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2/S11.060.
 • KARUNOVÁ, H.; MICHALÍK, J.; POSPÍŠILOVÁ, I.; SILBEROVÁ, A.; VACHALOVÁ, V. (2018). The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 18, Education & Educational Research Issue 3.4, pp. 383–390. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.4/S13.048.

Projekty:

 • 01/2019 – (dosud) Hlavní řešitel: Projekt (TL02000214/Inteligentní databáze pro podporu rozvoje osob s poruchami autistického spektra či jiných skupin jedinců s postižením) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.
 • 2018 Účast na řešení projektu: IGA_PdF_2018_003 (Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících).
 • 2016 Účast na řešení projektu: IGA_PdF_2016_013 (Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami).
 • 2015 Účast na řešení projektu: IGA_PdF_2015_020 (Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami).
 • 2014 Účast na řešení projektu: IGA_PdF_2014_008 (Výzkum kvality života u vybraných skupin osob se speciálními potřebami).
 • 2013 Účast na řešení projektu: IGA_PdF_2013_006 (Výzkum kvality života jedinců se speciálními potřebami).
 • 2012 Účast na řešení projektu: IGA_PdF_2012_009 (Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání).
 • 2010–2012 Spoluřešitel projektu: Umět a vědět více v rámci programu EU Mládež v akci, (http://www.mladezvakci.cz).

Vědecko-výzkumné stáže:

listopad – prosinec 2012: Valdosta State University, Georgia, USA

říjen – prosinec 2014: Université Paris 8, Paris, France

Odkazy:

http://www.hmajerova.cz/