Mgr. Hana Karunová, Ph.D. (roz. Majerová)

Koordinátorka služeb pro studenty se zrakovým postižením v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami

 

Konzultace:

  • STŘEDA 8,45 – 9,30
  • PÁTEK 5.10., 12.10., 2.11. (11,00-11,30)
  • PÁTEK 9, 11., 16.11. (14,30-15,00)

Na základě předchozí emailové domluvy.

E-mail:

 • H.Majerova@seznam.cz
 • hana.majerova@upol.cz

Vědecko-výzkumné zaměření: 

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Percepce a představivost u osob se zrakovým postižením
 • Speciální pedagogika osob s mentálním postižením
 • Speciálněpedagogická andragogika

 

Publikační činnost:

FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., JOKLÍKOVÁ, H., TREFILÍKOVÁ, T., MAJEROVÁ, H. Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 124 s. ISBN 978-80-244-3262-5.

MAJEROVÁ, H., LUDÍKOVÁ, L. Informační charakter celoživotní edukace dospělých s mentálním postižením. In Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. Prešov : Prešovská univerzita, 2013, s. 199-206. ISBN 978-80-555-0840-5.

MAJEROVÁ, H. Percepce a představivost člověka se zrakovým postižením ve vztahu k vědomí a současným tendencím neurovědy. In Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 357-363. ISBN 978-80-89238-87-3.

MAJEROVÁ, H. Aspekty představivosti osob se zrakovým postižením. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 2512-2515. ISBN 978-80-87952-00-9.

FINKOVÁ, D., JOKLÍKOVÁ, H., LUDÍKOVÁ, L., MAJEROVÁ, H. Information and the Quality of Life of Visually Impaired Individuals. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier (NL), 2013, s. 1099-1105. ISSN 1877-0428.

MAJEROVÁ, H. Teorie informací jako teoretický konstrukt i praktický fenomén ve speciální pedagogice. In Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, s. 328-330. ISBN 978-80-244-3823-8.

MAJEROVÁ, H. Uchopení intrapsychického rozměru představivosti jedince se zrakovým postižením ve světle světových studií. In Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, s. 114-118. ISBN 978-80-244-3823-8.

LUDÍKOVÁ, L., MAJEROVÁ, H. Pupils with Special Needs and Information Societies. In Zbližanie swiatow osob (nie-)pelnosprawnych. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity, 2013, s. 31-36. ISBN 978-80-561-0054-7

LUDÍKOVÁ, L., FINK, M., HORVÁTHOVÁ, I., HUTYROVÁ, M., KANTOR, J., MAJEROVÁ, H., REGEC, V., RŮŽIČKA, M., TOMALOVÁ, P., GEBAUEROVÁ, M., KLUSOVÁ, K., LAŠTOVIČKOVÁ, V., OPAVOVÁ, K. Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 240 s. ISBN 978-80-244-3827-6.

LUDÍKOVÁ, L., MAJEROVÁ, H. The Insight of the Intrapsychic Dimension of the Perception and the Imagination of People with Visual Impaiment. In Tradycja i nowoczesnosc – funkcjonowanie osob z niepelnosprawnoscia we wspolczesnym swiecie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity, 2013, s. 155-160. ISBN 978-80-561-0053-0.

MALINOVSKÁ, O., MAJEROVÁ, H., LUDÍKOVÁ, L., ŠMELOVÁ, E. Attitudes of teachers in primary schools to the process of the integration of pupils with visual impairment. In ICERI2014 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014, s. 0319-0323. ISBN 978-84-617-2484-0. ISSN 2340-1095.

MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., LUDÍKOVÁ, L., ŠMELOVÁ, E. Teachers’ experience with integrated education of students with visual impairment in mainstream primary schools. In ICERI2014 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014, s. 0324-0327. ISBN 978-84-617-2484-0. ISSN 2340-1095.

MAJEROVÁ, H. Quality of life of an individual with sensory impairment: Modern word or hot issue?. Journal of Exceptional People, 2014. s. 105-106.

MAJEROVÁ, H. Mental mapping of space in an individual with visual disability. Journal of Exceptional People, 2014, roč. 2, č. 5, s. 49-58. ISSN 1805-4978.

LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., TOMALOVÁ, P., LACKOVÁ, K., FINK, M. Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 170 s. ISBN 978-80-244-4296-9.

MAJEROVÁ, H. Aspekty mentálního mapování prostoru u osob se zrakovým postižením. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 163-170. ISBN 978-80-244-4483-3.

MAJEROVÁ, H. The Aspects of Spatial Cognitive Mapping in Persons with Visual Impairment. In INTE 2014. Proceedings Book. Volume 4/5. Sakarya : Sakarya Univerzity, 2014, s. 540-545. ISSN 2146-7358.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M., HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., LACKOVÁ, K., KUNHARTOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 122 s. ISBN 978-80-244-4404-8.

MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O. Typhlotechnics for Persons with Visual Impairment and Quality of Life. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, roč. 2015, č. 171, s. 438–441. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.144

MAJEROVÁ, H. A Qualitative Viewpoint of the Perception and Imagination in Persons with Visual Impairment. Journal of Education & Social Policy, 2016, vol.1, no. 3, 2016, 148-153. ISSN 2375–0782.

MAJEROVÁ, H. Mentalese in Persons with Visual Impairment from a Qualitative Viewpoint. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 217, 567-575.

MAJEROVÁ, H. Percepce jedince se zrakovým postižením v kontextu specifik představivosti: Disertační práce. Olomouc: Palacky University Olomouc, 2016. Supervisor: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

 

Vědecko-výzkumné stáže:

listopad – prosinec 2012: Valdosta State University, Georgia, USA

říjen – prosinec 2014: Université Paris 8, Paris, France