PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

KONZULTAČNÍ HODINY 

Rodičovská dovolená – konzultace pouze on-line formou po dohodě


KONTAKTY

Tel: +420 585 635 321
E-mail: katerina.kroupova@upol.cz (komunikace přes jiný než pracovní e-mail nebude reflektována)
Číslo dveří: 2.77 (1. patro, ÚSS)

 

INFORMACE K VÝUCE

 

Udělejte si radost novou knihou

slovnik-specialnepedagogicke-terminologie_propagace
www.grada.cz – pro studenty poskytuje vydavatelství 20% slevu!

INFORMACE O AKADEMICKÉM PRACOVNÍKOVI

Vědecko-výzkumné zaměření

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, kvalita života, retinopatie nedonošených

Publikační činnost

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., STEJSKALOVÁ, K. The role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. Open Journal of Social Sciences, 2014, roč. 2, č. 11, s. 90-96. ISSN 2327-5952.DOI 10.4236/jss.2014.211013

HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 248-259. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.379

KROUPOVÁ, K. Psychosocial Determinants of Inclusive Education. In SGEM2017 Conference Proceedings. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 471-478. ISBN 978-619-7408-21-8. ISSN 2367-5659.DOI 10.5593/sgemsocial2017/34/S13.061

HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil, M. Titrek, O. Regec, V. Zafer Güneş, D. Ekşioğlu, S. Sezen Gültekin, G. ICLEL 15 Conference Proceeding Book. Sakarya : ICLEL Conferences, 2016, s. 273-278. ISBN 978-605-66495-0-9.

RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderten Menschen entsprechend ihrer Ausbildung in Tschechien. In Růžičková, V. International vergleichende Heil – und Sonderpädagogik weltweit. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2012, s. 307-316. ISBN 978-3-7815-1832-2.

LUDÍKOVÁ, L., STEJSKALOVÁ, K. Special educational aspects of the quality of life of children with retinopathy of prematurity. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, roč. 55, č. OCT, s. 1043-1052. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2012.09.596

RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., LUDÍKOVÁ, L., FINKOVÁ, D., VOŽENÍLEK, V., KOZÁKOVÁ, M., ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In ICEVI Living in a changing Europe. Dublin : St. Joseph´s Centre for the Visually impaired, 2009, s. 1-15.

HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Symptomatic Speech Disorders – Theoretical Basis and Practical Applications. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 97-105. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.388

KROUPOVÁ, K. The application of the principles of visual hygiene as a predictor of joint education of visually impaired and intact individuals. In ICLEL 2017 Proceeding Book. Sakarya : Sakarya University, 2017, s. 204-211. ISBN 978-605-66495-2-3.

BIČ, P., STEJSKALOVÁ, K. Analýza podmínek souvisejících se studiem speciální pedagogiky u nastupujících studentů s akcentem na exploraci jejich motivů, potřeb a očekávání v kontextu studijního zaměření. e-Pedagogium (print), 2009, roč. 1, č. 4, s. 68-83. ISSN 1213-7758.

STEJSKALOVÁ, K., JOKLÍKOVÁ, H. Tyflografika v inkluzivním vzdělávání: moderní technologie versus tradiční postupy. In Výdobytky techniky pomáhajú pri modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. Bratislava : Iris, 2014, s. 130-145. ISBN 978-80-89726-26-4.

HANÁKOVÁ, A., KROUPOVÁ, K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová, M. Kroupová, K. Langer, J. Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 56-62. ISBN 978-80-244-4907-4.

STEJSKALOVÁ, K. Rodina jako jeden z indikátorů kvality života dětí s retinopatií nedonošených. In Rodina v II. decenniu 21. století. Praha : Educa Service, 2013, s. 104-123. ISBN 978-80-87306-13-0.

HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 79-97. ISSN 1804-526X.DOI 10.11118/lifele2015050279.

KROUPOVÁ, K., PTÁČKOVÁ, M. Psychosociální determinanty inkluze. In Kroupová, K. Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 124-160. ISBN 978-80-89726-79-0

RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K. Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 180 s. ISBN 978-80-244-5273-9.

LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., TOMALOVÁ, P., LACKOVÁ, K., FINK, M. Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 170 s. ISBN 978-80-244-4296-9.

LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., KROUPOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V., MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., HORVÁTHOVÁ, I., PETROVÁ, N., REMEŠOVÁ, Z. Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 199 s. ISBN 978-80-244-4869-5.

RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., KRAMOSILOVÁ, Z. Zrakový trénink a jeho podmínky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 130 s. ISBN 978-80-244-5096-4.

LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., KROUPOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V., BASLEROVÁ, P., HRUBEŠOVÁ, I., MAJEROVÁ, H., MALINOVSKÁ, O., PETROVÁ, N., REMEŠOVÁ, Z. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 206 s. ISBN 978-80-244-5059-9.

RŮŽIČKOVÁ, V., FINKOVÁ, D., JOKLÍKOVÁ, H., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K. Basics of special education of persons with visual impairment. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 193 s. ISBN 978-80-244-3097-3.

LUDÍKOVÁ, L., FINKOVÁ, D., PASTIERIKOVÁ, L., STEJSKALOVÁ, K., FINK, M., HORVÁTHOVÁ, I., JOKLÍKOVÁ, H., TOMALOVÁ, P. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 208 s. ISBN 978-80-244-3286-1.

KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKA, M., MARTINKOVÁ, E., BAŠE, L., VOŽECHOVÁ, J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha : Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5264-8.

KROUPOVÁ, K. Retinopathy of Prematurity in the Context with Quality of Life. In Elmira, A. Retinopathy of Prematurity (ROP). Classification, Risk Factors and Treatment. New York : Nova Science Publishers, 2015, s. 35-62. ISBN 978-1-63482-644-0.

KROUPOVA, K.; RUZICKOVA, V. (2019). The Media Representation of People with Visual Impairment. (s. 983 – 992).  in 5th  International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN: 978-605-66495-7-8.

KROUPOVÁ, K. (2019). The Perception as a facilitating Information Element in the Spatial Orientation. In The European Proceedings of Social and Behovioural Sciences. EPSBS. VOLUME LXXII – ICEEPSY 2019. (p. 582 – 591).  E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.68. dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F68.pd.

Urbanovská, E. a kol. (Hanáková, A., Hrbáčová, L., Hudcová, B., Kmentová, S., Kroupová, K., Navrátilová, I., Pavlisová, N., Potměšil, M., Růžičková, V., Sehnalová, M., Urbanovská, E., Zvědělíková, J.) (2019). Školní připravenost pohledem speciálního pedagoga. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-5660-7.

RUZICKOVA, V.; KROUPOVA, K. (2020). Audiotactile maps as a facilitating element in spatial orientation and mobility. (s. 120 – 129) in Society. Integration. Education. Proceedings of the international Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. Rezekne, 2020. ISSN1691-5887. doi: http//dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.5090

RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K. (2020). Tyflografika: reléfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5732-1

VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R. (2020). Didaktika práce s TouchIt3D mapami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5789-5

VONDRÁKOVÁ, A.; RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. (2020). Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím 3D audio-taktilních map. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5788-8

KROUPOVA, K.; SPINAROVA, G. (2020) Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book. July 16-18, 2020/ Sakarya University – TURKEY. ISBN: 978-605-66495-8-5 (S. 343 – 352)

 

Užitečné odkazy