Mgr. Gabriela Špinarová

 • funkce: odborný asistent, interní doktorand
 • pracovna: ZI 2.57
 • e-mail: gabriela.spinarova01@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 • Středa 9:00 – 10:00 nebo dle předchozí domluvy

20.3.; 27.3.; 3.4.; 10.4.; 24.4. budou konzultační hodiny zrušeny. Pro domluvu jiného termínu tak využijte emailovou komunikaci. 


Odborné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Hudba a hudební výchova u osob se zrakovým postižením

Projektová a grantová činnost:

 • 2022-2023 ABAKUS – Mapování dobré praxe v systému podpory osamostatňování mladých dospělých se zdravotním postižením_ ABK6222 (smluvní výzkum). 1. 5. 2022–30. 9. 2023. PdF UPOL. (člen řešitelského týmu)
 • 2022-2023 IGA_PdF_2022_007 – Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami, PdF UP, 2022/2023. (člen řešitelského týmu)
 • 2022-2023 Účast na řešení projektu TAČR – TL03000679 – Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. (člen řešitelského týmu)
 • 2020-2021 PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů, Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. (kreativec)
 • 2021-2022 IGA_PdF_2021_006 Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. (člen řešitelského týmu)
 • 2020-2022 DIGI II – Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva: 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Účast na řešení modulu 5. (člen řešitelského týmu)
 • 2022-2023 Účast na řešení projektu TAČR TL01000507 – Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím audiotaktilních prostředků. (člen řešitelského týmu)
 • 2020-2021 IGA_PdF_2020_007 – Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. (člen řešitelského týmu)
 • 2019-2020 IGA_2019_004 – Výzkum muzikoterapie v oblasti rozvoje osob se speciálními potřebami [Research of music therapy in the development of persons with special needs]. (člen řešitelského týmu)

Knihy:

 • VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., BARVÍŘ, R., BRUS, J., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V., ŽEJDLÍK, J., KRUŠINSKÝ, R., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., BEČICOVÁ, K. (2023). Tyflomapy – Tyflomodely – Tyflopomůcky: Rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V. LÁTALOVÁ, O. (2023). Zrakový
  terapeut jako součást multidisciplinárního týmu. In: Podpora osôb so zdravotným
  znevýhodnením v poradenskom systéme. (2023). VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. (kapitola v odborné knize)
 • HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K., PERCZYNSKÁ, B., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V., VRBKOVÁ, T., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2023). Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. 
 • KROUPOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., NAVRÁTILOVÁ, I., HUDCOVÁ, B., PAZOURKOVÁ, L., ŠPINAROVÁ, G. (2020). Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Publikační činnost:

 • JURKOVIČOVÁ, P., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V., RŮŽIČKOVÁ, V., SEDLÁČKOVÁ,
  D. (2023). Promoting independence for people with disabilitites. In Journal of
  Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 17–24. (článek)
 • RŮŽIČKOVÁ, V., VACHALOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G. (2023). Possibilities of preceving
  space and developing ideas about it through 3D audio-tactile models. In Journal of
  Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 7–16. (článek)
 • KROUPOVÁ, K., MALINKOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V., VACHALOVÁ, V. a ŠPINAROVÁ, G.
  (2023). Přístupnost inkluzivního vzdělávání žáků se zbytky zraku. Paidagogos. (článek)
 • HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K.,
  POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E.,
  VACHALOVÁ, V. (2023). Bezpečnost a vulnerabilita osob se specifickými potřebami.
  Paidagogos (článek)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., POTMĚŠIL, M.,
  RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V. (2023). Pocit bezpečí jako jedna z důležitých hodnot nejen lidí se specifickými
  potřebami. In: Paidagogos (článek)
 • HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K.,
  POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E.,
  VACHALOVÁ, V. (2022). Safety from the Perspective of University Students with
  Disabilities. ICERI2022 Proceedings, p. 2526-2532. (příspěvek ve sborníku)
 • HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., HRUDOVÁ, T., KRAHULCOVÁ, K., KROUPOVÁ, K.,
  POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠIMŮNKOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E.,
  VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2022). Accessibility and Safety in the Context of
  Persons with Disabilities or Specific Needs – a Monitored Issue in Research
  Concepts. ICERI2022 Proceedings, p. 2580-2589. (příspěvek ve sborníku)
 • RŮŽIČKOVÁ, V., VONDRÁKOVÁ, A., VACHALOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., KROUPOVÁ, K. (2022). 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement. ICERI2022 Proceedings, 3151-3157 (příspěvek ve sborníku)
 • KANTOR, J., VILÍMEK, Z., VÍTĚZNÍK, M., SMRČKA, P., CAMPBELL, E., BUCHAROVÁ,
  M., GROHMANNOVÁ, J., ŠPINAROVÁ, G., JANÍČKOVÁ, K., DU, J., LI, J., JANÁTOVÁ, M., REGEC, V., KRAHULCOVÁ, K., KANTOROVÁ, L. (2022). Effect of Low Frequency Sound Vibration on Acute Stress Response in University Students – Pilot Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology. 1664-1078. (článek)
 • RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V. (2022). Digitální technologie a
  jejich využití pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Paidagogos. (článek)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., ŠIMŮNKOVÁ, K.,
  POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ,
  E., VACHALOVÁ, V. (2022). Accessibility Of Intact Pupils Towards Pupils With
  Disabilities Through Interactive Teaching Materials. In: EDULEARN22 Proceedings.
  14th International Conference on Education and New Learning Technologies. Spain. p. 2671-2676. (příspěvek ve sborníku)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I.,
  ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L.,
  URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor
  pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ.
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I.,
  ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L.,
  URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor
  pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ.
 • HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., TRÁVNÍČKOVÁ, L.,
  POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J.
  (2021). Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. In:
  Paidagogos. 2021/1. #2. p. 5-12. (článek)
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., HUDCOVÁ, B., ŠPINAROVÁ, G.,
  ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Kvantitativní výzkumná sonda do oblasti úpravy prostředí
  pohledem osob se zdravotním postižením v České republice. In: Recenzovaný
  sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: QUAERE 2021 roč. XI., 28. – 30. června 2021. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2021, s. 392-395. (příspěvek ve sborníku)
 • KANTOR, J., ŠPINAROVÁ, G., MAREČKOVÁ, J., RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). Umělecké
  terapie, jejich intervence a účinky v léčbě a rehabilitaci osob se zrakovým
  postižením: protokol scoping review. Rehabilitácia. Slovensko: Liečreh, 2021, LVIII
  (58)(1), s.78-86. (článek)
 • ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V. (2021). Culture and art in relation to people with
  disabilities. In: ICLEL 2021. 7th International Conference on Lifelong Education and
  Leadership for All-ICLEL 2021. 24-26 August, 2021, International University of
  Sarajevo – Bosnia & Herzegovina., v tisku (příspěvek ve sborníku)
 • ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V. (2021). Digital technology as support of cognitive
  processes of people with visual impairments. In: SOCIETY. INTEGRATION.
  EDUCATION: Proceedings of the International Scientific Conference May 28th-29th, 2021. Volume III. SPECIAL PEDAGOGY and SOCIAL PEDAGOGY. rezekne academy of technologies. Faculty of Education, Languages and Design. p.195-204. (příspěvek ve sborníku)
 • KROUPOVÁ, K., ŠPINAROVÁ, G. (2020). Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In: ICLEL 20 Conference Proceeding Book: 6 th International Conference on Lifelong Education and Leadership (ICLEL). Sakarya: Sakarya, p. 343-352. (příspěvek ve sborníku)
 • HRBÁČOVÁ, L., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K.
  (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit sehbehinderung. In:
  Paidagogos, 2020/1, #8. p. 137-152. (článek)
 • KOUCUN, J., SPINAROVA, G., RUZICKA, M. (2019). Arts Therapies in the Czech
  Republic with a Focus on Dramatherapy. In: SGEM 2019 Conference Proceedings: 6th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (SGEM 2019). Vol.6, Issue 4. Sofia, Bulhgaria: STEF92 Technology, p. 39-46. (příspěvek ve sborníku)
 • SPINAROVA, G., PELCOVA, H., RUZICKA, M. (2019). Parents of Children with
  Diabetes Mellitus and their Satisfaction with in the Context of Preschool Education. In: SGEM 2019 Conference Proceedings: 6th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Vol.6, Issue 4. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology, p. 363-370. (příspěvek ve sborníku)

Vybraná účast na konferencích:

 • 03/2019 SPP dny: „VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků: Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti“. Březen 19-20, 2019. PdF UPOL – „Hudba Pomáhá“
 • 07/2020 ICLEL: „6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020.“ July 16-18, 2020. International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina. – „Tactile Graphics in Tertiary Education of Students With Visual Impairment”
 • 10/2020 SPP dny: „VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu.“ Říjen 13-14, 2020. PdF UPOL. – „Rozvoj představivosti a zmírnění informačního deficitu u osob se zrakovým postižením.“
 • 10/2020 SPP dny: „VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu.“ Říjen 13-14, 2020. PdF UPOL. – „Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením“
 • 11/2020 Mezinárodní vědecká konference Mládež a hodnoty 2020: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Listopad 5-6, 2020. „Cyrilometodějská teologická fakulta a katedra křesťanské výchovy UPOL & Paidagogos – spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. – „Kultura a umění v kontextu modifikací pro potřeby osob se zdravotním postižením“
 • 05/2021 SIE: „ INTEGRATION. EDUCATION. 15th International Scientific Conference.“ May 28-29, 2021. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. – „Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments“
 • 08/2021 ICLEL: „7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021.“ August 24-26, 2021. International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. – „Culture and art in relation to people with disabilities”
 • 03/2022 SPP dny: IX. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. PdF UPOL. Březen 29-30, 2022. – „Moderní digitální technologie jako prostředek k rozvoji žáků se speciálně vzdělávacími potřebami“ 
 • 11/2022 Mezinárodní vědecká konference Mládež a hodnoty 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Listopad 10-11, 2022.
  Cyrilometodějská teologická fakulta a katedra křesťanské výchovy UPOL &
  Paidagogos – spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. – „Bezpečnost
  na internetu u dětí se zrakovým postižením“
 • 03/2023 X. konference mladých vědeckých pracovníků PORTA OMNIA. Březen 24, 2023. PdF UPOL. – „Umělecké terapie, jejich intervence a účinky v léčbě a rehabilitaci osob se zrakovým postižením“
 • 09/2023 TouchIt 2023. Září 11-12, 2023. PdF a PřF UPOL. – “Potenciál digitálních technologií ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením “  V Olomouci dne 12. 1. 2024
 • 11/2023 XI. mezinárodní vědecká konference Teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice. Ostrava. Listopad 15, 2023. Pedagogická fakulty Ostravské univerzity. – “Možnosti využití 3D modelů a hmatových map a plánů v edukaci a praktickém životě osob se zrakovým postižením”
 • 11/2023 XI. mezinárodní vědecká konference Teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice. Ostrava. Listopad 15, 2023. Pedagogická fakulty Ostravské univerzity. – “Podpora osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin v osamostatňování”

Vybrané stáže:

 • 3/2019 – 5/2019   Bowling Green State University, Ohio, USA
 • 2/2023 – Tandemová zahraniční stáž Finsko, University of Eastern Finland, Joensuu

Vzdělávací kurzy:

 • 2014 – odborná stáž „Medicínské podmínky vzniku zdravého hlasu“ a Reedukace hlasu u učitelů a dalších hlasových profesionálů“ (AUDIO FON CENTR v Brně)
 • 2015 – kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Další aktivity