Mgr. Gabriela Špinarová

 • funkce: odborný asistent, interní doktorand
 • pracovna: ZI 2.57
 • e-mail: gabriela.spinarova01@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 • Středa 9:00 – 10:00 nebo dle předchozí domluvy

Ve středu 15.11.2023 budou konzultační hodiny zrušeny z důvodu účasti na konferenci. 


Odborné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Hudba a hudební výchova u osob se zrakovým postižením

Vybraná účast na konferencích:

 • 03/2019 SPP dny: „VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků: Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti“. Březen 19-20, 2019. PdF UPOL – „Hudba Pomáhá“
 • 07/2020 ICLEL: „6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020.“ July 16-18, 2020. International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina. – „Tactile Graphics in Tertiary Education of Students With Visual Impairment”
 • 10/2020 SPP dny: „VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu.“ Říjen 13-14, 2020. PdF UPOL. – „Rozvoj představivosti a zmírnění informačního deficitu u osob se zrakovým postižením.“
 • 10/2020 SPP dny: „VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu.“ Říjen 13-14, 2020. PdF UPOL. – „Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením“
 • 11/2020 Mezinárodní vědecká konference Mládež a hodnoty 2020: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Listopad 5-6, 2020. „Cyrilometodějská teologická fakulta a katedra křesťanské výchovy UPOL & Paidagogos – spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. – „Kultura a umění v kontextu modifikací pro potřeby osob se zdravotním postižením“
 • 05/2021 SIE: „ INTEGRATION. EDUCATION. 15th International Scientific Conference.“ May 28-29, 2021. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. – „Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments“
 • 08/2021 ICLEL: „7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021.“ August 24-26, 2021. International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. – „Culture and art in relation to people with disabilities”

Projektová a grantová činnost:

 • 2019 Účast na řešení projektu IGA_2019_004 – Výzkum muzikoterapie v oblasti rozvoje osob se speciálními potřebami [Research of music therapy in the development of persons with special needs]
 • 2019/2020 Účast na řešení projektu TAČR – TL01000507 – Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků
 • 2020 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2020_007 – Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením
 • 2020/2021 Účast na řešení projektu TAČR – TL03000679 – Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky
 • 2021 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2021_006 – Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením
 • PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů, Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274

Publikační činnost:

 • SPINAROVA, G., PELCOVA, H., RUZICKA, M. (2019). Parents of Children with Diabetes Mellitus and their Satisfaction with in the Context of Preschool Education. In: SGEM 2019 Conference Proceedings: 6th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Vol.6, Issue 4. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology, p. 363-370. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • KOUCUN, J., SPINAROVA, G., RUZICKA, M. (2019). Arts Therapies in the Czech Republic with a Focus on Dramatherapy. In: SGEM 2019 Conference Proceedings: 6th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (SGEM 2019). Vol.6, Issue 4. Sofia, Bulhgaria: STEF92 Technology, p. 39-46. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit sehbehinderung. In: Paidagogos, 2020/1, #8. p. 137-152. (článek, spoluautorství)
 • KROUPOVÁ K., ŠPINAROVÁ G. (2020). Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In: ICLEL 20 Conference Proceeding Book: 6 th International Conference on Lifelong Education and Leadership (ICLEL). Sakarya: Sakarya, p. 343-352. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2021). Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments. In: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific Conference May 28th-29th, 2021. Volume III. SPECIAL PEDAGOGY and SOCIAL PEDAGOGY. rezekne academy of technologies. Faculty of Education, Languages and Design. p.195-204. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2021). Culture and art in relation to people with disabilities. In ICLEL 2021. 7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021. 24-26 August, 2021, International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • KANTOR, J., ŠPINAROVÁ, G., MAREČKOVÁ, J., RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). Umělecké terapie, jejich intervence a účinky v léčbě a rehabilitaci osob se zrakovým postižením: protokol scoping review. Rehabilitácia. Slovensko: Liečreh, 2021, LVIII (58)(1), s.78-86. (článek, spoluautorství)
 • HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., HUDCOVÁ, B., ŠPINAROVÁ, G., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Kvantitativní výzkumná sonda do oblasti úpravy prostředí pohledem osob se zdravotním postižením v České republice. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: QUAERE 2021 roč. XI., 28. – 30. června 2021. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2021, s. 392-395. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • ŠPINAROVÁ, G., PAZOURKOVÁ, L. (2021). Kultura a umění v kontextu modifikací pro potřeby osob se zdravotním postižením. In: Kroupová, K., Hanáková, A., a kol. (2021). Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. (kapitola v odborné publikaci)
 • RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G. (2021). Materiálně-technické podmínky. In: Kroupová, K., Hanáková, A., a kol. (2021). Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. (kapitola v odborné publikaci)
 • HANÁKOVÁ, A., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., PAZOURKOVÁ, L., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. In: Paidagogos. 2021/1. #2. p. 5-12. (spoluautorství)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. (audivizuální materiál)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. (audiovizuální materiál)

Vybrané stáže:

 • 3/2019 – 5/2019   Bowling Green State University, Ohio, USA

Vzdělávací kurzy:

 • 2014 – odborná stáž „Medicínské podmínky vzniku zdravého hlasu“ a Reedukace hlasu u učitelů a dalších hlasových profesionálů“ (AUDIO FON CENTR v Brně)
 • 2015 – kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Další aktivity