Mgr. Veronika Vachalová

Funkce: odborný asistent, interní doktorand

Pracovna: ZI – 2.57

E-mail: veronika.vachalova01@upol.cz


Konzultační hodiny: 

úterý: 13:00–14:00

jiné dny na základě předchozí e-mailové či osobní domluvy

Během zkouškového období jsou konzultační hodiny pouze po přechozí emailové domluvě.


Vědecko-výzkumné zaměření:
 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Kvalita života u osob se zrakovým postižením
 • Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Publikační činnost:
 • KARUNOVÁ, H.; MICHALÍK, J.; POSPÍŠILOVÁ, I.; SILBEROVÁ, A.; VACHALOVÁ, V. (2018). The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 18, Education & Educational Research Issue 3.4, pp. 383–390. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.4/S13.048.
 • MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., MAJKUSOVÁ, E., VACHALOVÁ, V. (2018). Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5471-9.
 • HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1. (s. 137 – 152)
 • VACHALOVÁ, V., BARVÍKOVÁ, J., BASLEROVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L. (2020). Diagnostic tool for diagnostics of speech understandng in students with hearing impairment. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2372-2376. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.
 • ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2021). Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments. In: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific Conference May 28th-29th, 2021. Volume III. SPECIAL PEDAGOGY and SOCIAL PEDAGOGY. rezekne academy of technologies. Faculty of Education, Languages and Design. p.195-204. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2021). Culture and art in relation to people with disabilities. In ICLEL 2021. 7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021. 24-26 August, 2021, International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. (audivizuální materiál)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. (audiovizuální materiál)
 • RŮŽIČKOVÁ V., VACHALOVÁ V., VONDRÁKOVÁ, A. (2022). AUDIO-TACTILE MAPS AS A MEANS TO INCREASE COMPETENCE IN SPATIAL ORIENTATION OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT. JEP, 2022, pp. 37-47, ISSN 1805-4978.
 • RŮŽIČKOVÁ V., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2022). Digitální technologie a jejich využití pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Časopis Paidagogos.
 • HANÁKOVÁ, A., a kol. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. VACHALOVÁ, V., Přístupnost v tyflopedickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-6059-8.
 • JURKOVIČOVÁ, P., ŠPINAROVÁ, G., VACHALOVÁ, V., RŮŽIČKOVÁ, V., SEDLÁČKOVÁ, D. (2023). Promoting independence for people with disabilitites. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 17–24. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986.
 • RŮŽIČKOVÁ, V., VACHALOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G. (2023). Possibilities of preceving space and developing ideas about it through 3D audio-tactile models. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 7–16. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986.
 • HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., a kol. Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. VACHALOVÁ, V., Bezpečnost osob se zrakovým postižením. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978-80-244-6336-0.

Projektová a grantová činnost:
 • 2018 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2018_003 – Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících.
 • 2019 Spolupráce na projektu Otevřená škola
 • 2019/2020 Účast na řešení projektu TAČR – TL01000507 – Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků
 • 2020 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2020_032 – Diagnostické nástroje ve speciální pedagogice
 • 2020-2022 Účast na řešení projektu PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů, Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274
 • 2020-2023 Účast na řešení projektu TAČR – TL03000679 – Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky
 • 2021 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2021_006 – Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením
 • 2022 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2022_007 – Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami
 • 2022-2023 Účast na řešení projektu ABAKUS – Mapování dobré praxe v systému podpory osamostatňování mladých dospělých se zdravotním postižením
 • 2023 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2023_024 – Psychoterapie a umělecké terapie – syntéza vědeckých důkazů z kvantitativních i kvalitativních studií
Účast na konferencích:
 • 11/2019 Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU (DOKOPY 2019, Prešov). „Spokojenost studentů se zrakovým postižením na vysoké škole ve vztahu k poskytované podpoře a pomoci.“
 • 10/2020 VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Rozvoj představivosti a zmírnění informačního deficitu u osob se zrakovým postižením.“
 • 11/2020 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020, Valencia, Spain) – Vachalová V., Barvíková J., Baslerová P., Flekačová L. (2020). „Diagnostic tool for diagnostics of speech understanding in students with hearing impairment.“
 • 05/2021 SIE: „ INTEGRATION. EDUCATION. 15th International Scientific Conference.“ May 28-29, 2021. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. – „Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments“
 • 08/2021 ICLEL: „7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021.“ August 24-26, 2021. International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. – „Culture and art in relation to people with disabilities”
 • 3/2022 IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, IX. Konference mladých vědeckých pracovníků. „Moderní digitální technologie jako prostředek k rozvoji žáků se speciálně vzdělávacími potřebami“.
 • 11/2022 MLÁDEŽ A HODNOTY – Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. „Bezpečnost na internetu u dětí se zrakovým postižením“.
Působení v zahraničí:
 • Finsko, University of Eastern Finland, Joensuu – Stáž / Účast na tandemové zahraniční stáži (12. 2. – 19. 2. 2023)
 • Španělsko, Facultad de Ciencias de la Educación – Universidad de Granada, España – Vědecko-výzkumná stáž (20. 3. 2023 – 19. 4. 2023)
Další odborná činnost:
 • Asistence/digitalizace, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Univerzita Palackého Olomouc
 • Lektor projektu E-Bezpečí, Univerzita Palackého Olomouc